Arxiu mensual: gener de 2016

Bought me a cat / Em comprí un gat

I bought me a cat

American children’s folk song / Cançó popular infantil nord-americana

 

I bought me a cat, the cat pleased me.

I fed my cat under yonder tree.

The cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un gat, el gat em complagué.

Li doní de menjar, al meu gat, allà, baix de l’arbre.

El gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a hen, the hen pleased me.

I fed my hen under yonder tree.

The hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee. 

Em comprí una gallina, la gallina em complagué.

Li doní de menjar a la meua gallina, allà, baix de l’arbre.

La gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a duck, the duck pleased me.

I fed my duck under yonder tree.

The duck went slishy, sloshy,

the hen wen chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un ànec, l’ànec em complagué.

Li doní de menjar, al meu ànec, allà, baix de l’arbre.

L’ànec se n’anà nyec, nyec,

la gallina  se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a goose, the goose pleased me.

I fed my goose under yonder tree.

The goose went quaa,

the duck went slishy, sloshy,

the hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí una oca, l’oca em complagué.

Li doní de menjar, a la meua oca, allà, baix de l’arbre.

L’oca se n’anà nyec-nyec,

l’ànec se n’anà nyec-nyec, nyec-nyec,

la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, el gat se n’anà a passar el temps i fi.

 

 

… a sheep… baa

… a cow… moo

… a horse… neigh

… a baby… whaa

… a wife… honey, honey

… una ovella… be

… una vaca… buu

… un cavall… hi hi hi hi

… un xiquet… ue, ue

… una dona… mel, mel

 

 

Notes: He decidit conservar el títol de cançó que podem vore en moltes entrades d’Internet, encara que en algunes la lletra incloga I bought me a cat, com també I fed… o, per exemple, the cat… / the hen / the duck… a diferència de la que figura baix del vídeo en què apareix Dany Rosevear, quan consultem YouTube.

En segon lloc la forma i fi que acompanya la frase final del gat correspon a la traducció de so que he fet a partir de la forma en anglés i-fee, forma que he triat separar de fiddle-i-fee ja que to fiddle és un verb i, per tant, una paraula que es pot traduir (en este cas, per passar el temps), a més que passar el temps s’ajusta molt bé a l’esperit lúdic de la cançó. En eixe sentit, afegiré que, segons em comunicà Dany Rosevear, en la cançó hi han paraules inventades en anglés, algunes de les quals he traduït directament amb la forma que, en valencià, representa el so de l’animal, en lloc de fer la traducció amb la transcripció del so més pròxima a la pronúncia de la paraula que es canta. Un exemple: the hen went chipsy, chopsy està com la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc.

Afegiré que el llistat que he posat al final, corresponent a altres onomatopeies (i com apareixen en el vídeo) i que ací les llegim sense els versos, són per a indicar què farem quan arribarem, per exemple, a sheep (ovella), amb el so corresponent a l’onomatopeia o que, com en el cas de la dona (l’última paraula nova del llistat d’animals i persones que intervenen en la cançó), direm honey, honey (mel, mel). Em fa l’efecte que l’obra musical acaba amb un missatge implícit positiu, encara que no es cite directament: la mare, amb la mel, aconseguix que el xiquet deixe de plorar.

Direm que en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm trobarem la lletra, la partitura i la música i, a més, la podrem escoltar amb la veu de Dany Rosevear.

Finalment el llistat d’onomatopeies (formes lingüístiques de sons d’animals, d’efectes relacionats amb l’oratge, de sorolls, d’actes humans, etc.) que m’ha servit de suport en la traducció d’esta cançó està en http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/O/onomatopeies.htm.

 

 

 

A little bird sat on a tree // Un pardalet s’assegué en un arbre

A little bird sat on a tree

German folk song / Cançó popular alemanya

 

A little bird sat on a tree, on a tree, on a tree.

A little bird sat on a tree:

still was he.

Un pardalet s’assegué en un arbre, en un arbre, en un arbre.

Un pardalet s’assegué en un arbre…

i encara estava ahí.

 

He saw his breakfast on the grass, on the grass, on the grass.

He saw his breakfast on the grass:

down flew he!

Veié el seu desdejuni en l’herba, en l’herba, en l’herba.

Veié el seu desdejuni en l’herba

¡i baixà volant!

 

A pussy-cat was hiding there, hiding there, hiding there.

A pussy-cat was hiding there

near the tree.

Un gatet s’havia amagat allí, amagat allí, amagat allí.

Un gatet s’havia amagat allí,

prop de l’arbre.

 

He set himself to make a spring, make a spring, make a spring.

He set himself to make a spring:

One!, two!, three!

Es posà a viure una primavera, viure una primavera, viure una primavera.

Es posà a viure una primavera:

¡una!, ¡dos! i… ¡tres!

 

But we began to clap our hands, clap our hands, clap our hands.

But we began to clap our hands

noisily!

Però començàrem a picar amb les nostres mans, picar amb les nostres mans, picar amb les nostres mans.

¡Però començàrem a picar amb les nostres mans

fent molt de soroll!

 

So then, our little bird flew off, bird flew off, bird flew off.

So then, our little bird flew off:

glad were we,

glad were we.

Així, doncs, el nostre pardalet volà, pardalet volà, pardalet volà.

Així, doncs, el nostre pardalet volà

i ens n’alegrem,

i ens n’alegrem.

 

 

1. Open and close thumb and forefinguer.

2. Move forefinguer like a worm. Make hands fly.

3. Brush cheeks for cat’s whiskers.

4. Hold up hands in crouching position. Count with fingers to three.

5. Clap hands.

6. Make hands fly, hold hands to chest.

1. Obrim i tanquem el dit polze i l’índex.

2. Movem l’índex com un cuc. Fem que les mans volen.

3. Passem les mans per les galtes i pel bigot del gat.

4. Estenem les mans cap avall i comptem fins a tres amb els dits.

5. Piquem amb les mans.

6. Fem el senyal de vol amb les mans i, finalment, ens posem les mans en el pit.

 

 

 

Font: Podem trobar la lletra, junt amb les partitures, en el llistat de cançons de Dany Rosevear que figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm. La versió en anglés d’on l’he traduïda al valencià partix de la que va fer Mabel F. Wilson des de l’alemany. Finalment, per a escoltar-la, he triat el vídeo d’https://www.youtube.com/watch?v=Vo4TZS86Pgg.

 

 

 

 

 

A frog went walking on a summer’s day // Una granota eixí a passejar un dia d’estiu

A frog went walking on a summer’s day

Children’s folk song / Cançó popular infantil

 

A frog went walking on a summer’s day,

a hum, a hum.

A frog went walking on a summer’s day.

He met Miss Mousie on the way,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu,

un brunzit, un brunzit.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu.

A mitjan camí conegué a Miss Mousie,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

He said, “Miss Mousie, will you marry me?”,

a hum, a hum.

He said, “Miss Mousie, will you marry me?

We’ll live together in an apple tree.”

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

The first to the wedding was Mr. Pig,

a hum, a hum.

The first to wedding was Mr. Pig.

He played the guitar and danced a jig,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig,

un brunzit, un brunzit.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig.

Ell tocà la guitarra i ballava a gust,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

And what do you think they had for supper?,

a hum, a hum.

And what do you think they had for supper?

A fried mosquito and bread and butter,

yum yum, yum yum, yum yum, yum yum, yum yum.

I, ¿què creus que tenen de sopar?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen de sopar?.

Un mosquit fregit amb pa i mantega,

nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam.

 

And what do you think they had on the shelf?,

a hum, a hum.

And what do you thing they had on the shelf?

If you want to know, go look for yourself.

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?

Si vols saber-ho, ves-te’n a vore-ho.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

 

Font: La lletra, amb música i partitura figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm,llevat de xicotets retocs que he fet a través d’altres entrades en Google. La música amb la veu de Dany Rosevear és la del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BQpiUbK2NXU.

 

 

 

 

 

 

A cat came fiddling out of a barn // Una gata vingué tocant el violí des d’un graner


A cat came fiddling out of a barn

Traditional children’s song / Cançó tradicional infantil

 

A cat came fiddling out of a barn,

with a pair of bagpipes under her arm.

She could play nothing but fiddle cum fee.

The mouse has married the bumblebee.

Pipe, cat; dance, mouse;

we’ll have a wedding at our good house. (2)

Una gata vingué tocant el violí des d’un graner,

amb un parell de gaites baix del seu braç.

No sabia tocar res, però sí tocar el violí, cum fee.

El ratolí s’havia casat amb l’abellot.

Gaita, gata; ball, ratolí;

tindrem una boda en la nostra casa bona. (2)

 

A pig came dancing out of the barn,

with a pair of drums tucked under his arm.

He could play nothing but diddle dum dee.

The mouse has married the bumblebee.

Pipe, cat; dance, mouse;

We’ll have a wedding at our good house. (2)

Un porc vingué dansant des d’un graner

amb un parell de tabals que portava baix del braç.

Ell no sabia tocar res, però sí jugar amb els sons, dum dee.

El ratolí s’havia casat amb l’abellot.

Gaita, gata; ball, ratolí;

tindrem una boda en la nostra casa bona. (2)

 

A cow came dancing out of the barn,

with a big brass horn under her arm.

She could play nothing but tootle tum tee.

The mouse has married the bumblebee.

Pipe, cat; dance, mouse;

we’ll have a wedding at our good house. (2)

Una vaca vingué dansant des del graner,

amb una corneta baix del seu braç.

No sabia tocar res, però sí fer sons, tum tee.

El ratolí s’havia casat amb l’abellot.

Gaita, gata; ball, ratolí;

tindrem una boda en la nostra casa bona. (2)

 

Font: La podem trobar en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm. I també, per exemple, en https://www.youtube.com/watch?v=hTDe–IMeHA (amb subtítols en anglés, encara que més curta) o, com ara, amb el vídeo de Dani Rosevear https://www.youtube.com/watch?v=0uNafL8Mjbs.

Notes: En l’estrofa segona he preferit traduir diddle (“estafar”) per jugar amb els sons, ja que es pot fer una traducció en eixe sentit figurat atenent a l’esperit de la cançó.

Igualment, com podrem vore en el vídeo amb subtítols, quan llegim pipe (que no pipes), juntament amb cat i mouse (vers primer de la tornada), apareix una gaita, malgrat que en els vocabularis i les webs consultats apareix el terme pipe traduït al valencià com tub. No obstant això, he preferit traduir este terme al valencià per gaita (en anglés pipes), ja que la gaita en té molts i és el dibuix, sense cap senyal cap a un tub, lo que veiem en les imàtgens d’eixe vídeo.

 

 

A basket full of nuts // Una cistella plena d’anous

A basket full of nuts

Dutch traditional song / Cançó tradicional holandesa

Lyrics: / Lletra: R. Elkin

Music: / Música: Mabel F. Wilson

 

A basket full of nuts I’ve gathered from my auntie’s tree,

and now I’m going home and I am taking them all with me.

Fa, la, la, fa, la, la, fa, la, la, la, la, la, la.

Fa, la, la, fa, la, la, fa, la, la, la, la, la, la.

A basket full of nuts I’ve gathered from my auntie’s tree.

Una cistella plena d’anous he arreplegat de l’arbre de ma tia,

i ara torne a casa i les porte al meu costat.

Fa, la, la, fa, la, la, fa, la, la, la, la, la, la.

Fa, la, la, fa, la, la, fa, la, la, la, la, la, la.

 

Font: La lletra l’he treta d’http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm , de Dany Rosevear, i la música és la que figura en https://www.youtube.com/watch?v=9ybhftzya0Q. També podeu vore la partitura.

Nota: He preferit traduir “all with me” per “al meu costat”, ja que la cistella, després d’arreplegar-les, la porta a un costat.

 

 

To live in peace // Viure en pau

To live in peace

Armenian folk song / Cançó popular d’Armènia

 

Earth is slowly spinning,

Universe is resentfully complaining.

A gaze into the sky,

and you can see lucid eyes.

La Terra gira a espai,

l’Univers es queixa amb ressentiment.

Mires al cel

i pots vore ulls lúcids.

 

Our history is being erased,

our hearts can’t take the pain:

we will never forget who we are.

Even if the world denies us

the bright future is still ahead,

Our duty from the past is calling.

La nostra història s’està esborrant,

els nostres cors no poden prendre el mal:

no oblidarem mai qui som.

Fins i tot si el món nega

el futur brillant que encara està per davant

i que el nostre compromís del passat ens ho diu.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend,

tears and pain in their eyes vanish.

Let there be peace with every sunrise,

let the children live a happy life,

let them never see a rainy day.

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca

per a que els frecs i el dolor en els seus ulls desapareguen.

Deixe allí ser la pau amb cada eixida del sol,

deixe que els xiquets visquen una vida feliç,

deixe que mai vegen un dia gris.

 

Let their souls never lose faith,

so this evil never happens again.

Let the nations in the world live in unity.

The light will shine from the sky to bring peace.

Deixe que les ànimes mai perden la fe,

ja que este mal no passarà de nou.

Deixe que les nacions del món visquen en unió.

La llum brillarà, des del cel, per a donar pau.

 

The indifferent horizon is gloomy.,

Human life is like a grain of sand.

Don’t want to wait anymore.

A new world should be created.

L’horitzó indiferent és malencònic.

La vida humana és com un gra de sorra.

No vullgues esperar més.

Caldria crear un món nou.

 

All the children came together

and they joined the fight to “Live in Peace”,

Enough of cruel soul,

Let peace be restored.

The bright future is still ahead:

our duty from the past is calling.

Tots els xiquets, junts,

s’uniren a la lluita de “Viure en Pau”.

Prou d’ànima cruel.

Deixe que la pau es restaure.

El futur lluent encara està per davant:

el compromís del nostre passat ens ho diu.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend…

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca…

 

We are raising our voices,

testament for the peaceful life.

Let’s save our future today.

Alcem les nostres veus,

testimonis per a la vida pacífica.

Comencem hui a salvar el nostre futur.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend…

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca…

 

Font: El vídeo està en https://www.youtube.com/watch?v=9T-s5ngzlek&feature=youtu.be. Agraïsc la col·laboració desinteressada de Lily Grigoryan, participant del lloc d’interés de Facebook The Arts of Armenia, qui em respongué a un comentari en eixa font d’Internet (apareguda el 9 de desembre de l’any passat, però en la qual fiu un escrit inicial el 7 de gener del 2016 i altres successius), a la pregunta de si algú podria facilitar-me una traducció a l’anglés o unes línies sobre el missatge de la cançó. Segons ella, és una cançó d’Armènia i, en el vídeo, la sentim en armeni.

 

 

 

 

Oh!, watch the stars // Oh!, contempla les estreles

Oh!, watch the stars

African American spiritual song / Cançó espiritual afroamericana

 

Oh!, watch the stars, see how they run. (2)

The stars run down at the setting of the sun.

Oh!, watch the stars, see how they run.

Oh!, contempla les estreles, mira com corren. (2)

Les estreles ixen quan es pon el sol.

Oh!, contempla les estreles, mira com corren.

 

Oh!, watch the moon, see how it shines. (2)

The moon floats by across the clear night sky.

Oh!, watch the moon, see how it shines.

Oh!, contempla la lluna, mira com brilla. (2)

La lluna flota en diferents punts del cel de la nit clara.

Oh!, contempla la lluna, mira com brilla.

 

Oh!, watch the clouds, come rolling by. (2)

The clouds roll by the big blue sky.

Oh!, watch the clouds, come rolling by.

Oh!, contempla els núvols, com passen [pel cel]. (2)

Els núvols roden pel gran cel blau.

Oh!, contempla els núvols, com passen [pel cel].

 

Oh!, watch the stars, see how they’re done. (2)

No more to run with the rising of the sun.

Oh!, watch the stars, see how they’re done.

Oh!, contempla les estreles, mira com es fan. (2)

Deixen de córrer amb l’eixida del sol.

Oh!, contempla les estreles, mira com es fan.

 

Font: Esta cançó amb vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=yHmywqzOfQE) té, a continuació, la lletra. Voreu cinc estrofes, de les quals, la guitarrista, una dona apassionada pel món de la música i les cultures del món, Dany Rosevear, amb qui vaig tindre l’ocasió de contactar per Internet, en canta quatre, les que ací he traduït.

Dani Rosevear porta la web “Singing games for children” (http://www.singinggamesforchildren.com), dedicada a recollir cançons, a cantar-les i, fins i tot, a arranjar-les per a l’esplai.

She’ll be coming ‘round the mountain // Ella pegarà la volta a la muntanya

She’ll be coming around the mountain

American folk song // Cançó popular nord-americana

 

She’ll be coming around the mountain, when she comes, (2)

she’ll be coming around the mountain, coming around the mountain,

coming around the mountain, when she comes.

Ella pegarà la volta a la muntanya, quan vindrà, (2)

ella pegarà la volta a la muntanya, pegarà la volta a la muntanya,

pegarà la volta a la muntanya, quan vindrà.

 

Singing ey, ey, yippee, yippee ey, (2)

singing ey, ey, yippee, ey, ey, yippee,

ey, ey, yippee, yippee ei.

Cantant ei, ei, gipi, gipi, ei, (2)

cantant ei, ei, gipi, ei, ei, gipi,

ei, ei, gipi, gipi ei.

 

She’ll be driving six white horses, when she comes, (2)

she’ll be driving six white horses, driving six white horses,

driving six white horses, when she comes.

Ella portarà sis cavalls blancs, quan vindrà, (2)

ella portarà sis cavalls blancs, quan vindrà, portarà sis cavalls blancs,

portarà sis cavalls blancs, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

Oh, we’ll all go out to meet her, when she comes, (2)

oh, we’ll all go out to meet her, all go out to meet her,

all go out to meet her, when she comes.

Oh, eixirem tots a rebre-la, quan vindrà, (2)

oh, eixirem tots a rebre-la, eixirem tots a rebre-la,

eixirem tots a rebre-la, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

She’ll be wearing pink pyjamas, when she comes, (2)

she’ll be wearing pink pyjamas, wearing pink pyjamas,

wearing pink pyjamas, when she comes.

Ella portarà pijames rosats, quan vindrà, (2)

ella portarà pijames rosats, portarà pijames rosats,

portarà pijames rosats, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

Font: La lletra l’he treta d’https://www.acousticmusicarchive.com/shell-be-coming-round-the-mountain-chords-lyrics.  M’agrada la música dels vídeos d’https://www.youtube.com/watch?v=L6l_2iN54Qg i d’https://www.youtube.com/watch?v=yEsq2gfbD_U. La trobe molt interessant per a l’esplai, com podem vore en el vídeo en què apareix una dona, Dany Rosevear, i per a l’aprenentatge de l’anglés.

Row, row, row your boat // Rema, rema, rema la teua barca

Row, row, row your boat

American kids’ song // Cançó infantil nord-americana

 

Row, row, row your boat

gently down the stream;

merrily, merrily, merrily, merrily:

life is but a dream.

Rema, rema, rema la teua barca

amb suavitat, rierol avall;

amb alegria, amb felicitat, amb alegria, amb felicitat:

la vida no és una altra cosa sinó un somni.

 

Font: La lletra (amb possibilitat de subtítols en anglés) i la música són les d’https://www.acousticmusicarchive.com/row-row-row-your-boat-chords-lyrics.

Bon Any 2016!!!