Arxiu mensual: maig de 2015

Ja plou, ja plou // Now it’s raining, now it’s raining

Ja plou, ja plou

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Ja plou, ja plou,

ja pixa Colau,

ja neva, ja neva,

ja caga l’aüela.

Now it’s raining, now it’s raining,

now Colau is peeing,

now it’s snowing, now it’s snowing,

now the grandmother is shitting.

 

Font: Podeu escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=669, elaborada per la Universitat d’Alacant.

Nota: La forma aüela, del castellà abuela, és un castellanisme que no s’admet i que té com a paraules equivalents àvia i iaia, esta última, en més d’un cas, amb un sentit familiar.  Uns cosins meus saludaven, des de xiquet, amb iaia a una de les seues àvies i, en canvi, amb abuela a l’altra.  Les dos dones eren valencianoparlants.

Ja mo·n’anem // Now we are leaving

Ja mo·n’anem

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Ja mo·n’anem,

mo·n’anem tots els anys,

a disfrutar

la temporada dels banys.

Now we are leaving,

now we are leaving every year,

to enjoy

the season of the baths.

 

Que bé se viu,

que bé s’està

en la barraca

a la vora de la mar.

What a nice life,

what a well I feel

in the thatched farmhouse

near the sea.

 

Una fa arròs i ceba,

l’altra, caldero fa;

l’altra, fa tarongetes;

i l’altra, una gaspatxa[d]a.

One of the women cooks rice with onion

and the another prepares “caldero” [= cauldron],

another cooks oranges

and another a “gaspatxada” [= great gazpacho].

 

Que bé que se disfruta

quan estem per allí,

no contem els empenyos

que mos deixem aquí,

no contem els empenyos

que mos deixem aquí. 

What a enjoying time

when we are around there somewhere,

the paunings are not important

and we leave them here,

the paunings are not important

and we leave them here. 

 

Font: Podeu escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=243, elaborada per la Universitat d’Alacant.

Nota: El títol original de la fitxa és Ja ens n’anem, encara que ací he triat escriure el que es canta en la lletra.

 

Ja estem ací // Now we are here

Ja estem ací

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Ja estem ací

els de l’altra nit

sense guitarres ni violins.

Dispostos sempre

a no deixar

dormir tranquils,

dormir tranquils… al veïnat.

Now we are here

the people of the other night

without guitars nor violins.

We always are willing

to prevent

the neighbours

from sleeping calm,

from sleeping calm.

 

Font: Podeu escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=107, publicació de la Universitat d’Alacant.

Ja cau aigua // Now it’s raining

Ja cau aigua

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Ja cau aigua

menudeta,

la barqueta se’n va al moll,

per a que puge

Marieta,

que el seu nóvio no la vol.

Now it’s raining

little water,

the small boat is going to the bull,

so that Marieta

would come up,

because her boyfriend doesn’t love her.

 

 

 

 

 

El caçador // The hunter

El caçador

Cançó infantil / Children’s song

 

El lleó no em fa por,

pam i pipa,

pam i pipa.

El lleó no em fa por

perquè sóc un caçador.

I’m not afraid of the lion,

handspan and pipe,

handspan and pipe.

I’m not afraid of the lion

because I am a hunter.

 

Font: La lletra i la cançó cantada figuren en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=48, publicada per la Universitat d’Alacant.

Demà és diumenge // Tomorrow will be Sunday

Demà és diumenge

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Demà és diumenge,

tallen el fetge.

Ix la granota,

tanca la porta.

Ix el sagristà

amb [en] la creu en la mà.

Tomorrow will be Sunday,

they cut the liver.

The frog comes out,

it closes the door.

The sexton comes out

with the cross in the hand.

 

Ix Marieta

amb la cistella.

Ix Peret

amb [en] el garrotet,

alça la cama

i es tira un petet.

Marieta comes out

with the basket.

Peret comes out

with the little stick,

he lifts his leg

and he farts.

 

Font: Podeu trobar la lletra i escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=104 i en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=433, encara que ací n’he triat la primera. Es tracta d’una cançó vinculada a un joc.

 

Dalt del campanar hi ha un sabater // Above the belfry there is a shoemaker

Dalt del campanar hi ha un sabater

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Dalt del campanar hi ha un sabater

que apanya les sabates de paper.

— Quin número gasta vosté?

— El dotze.

— Uno, dos, tres, quatre, cinc, sis, set , huit, nou, deu, onze i dotze. Tu.

Above the belfry there is a shoemaker

that arranges the paper shoes.

— What’s your number you take?

— The twelve.

— One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven and twelve. You. 

 

Font: La lletra, com la possibilitat d’escoltar esta cançó de joc, figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=681, publicació de la Universitat d’Alacant.

 

 

 

Conillet amagat // Hidden rabbit

Conillet amagat

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Conillet amagat,

la llebre va a caçar

de nit i de dia,

tocarà l’Ave Maria.

— Conillet,

estàs ben amagadet?

— Sí!

Hidden rabbit,

the hare is go hunting

night and day,

the hare will play the Ave Maria.

— Rabbit,

are you hidden enough?

— Yes.

 

Font: La lletra, com la possibilitat d’escoltar-la, estan en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=434, publicació de la Universitat d’Alacant.

 

 

Bombo de canya // Bass drum cane

Bombo de canya

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Bombo de canya,

bombo de cartó,

la música vella

pel carrer Major.

Bass drum of cane,

bass drum of cardboard,

the old music

along the Major Street.

 

Font: Podem llegir la lletra i escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=92, de la Universitat d’Alacant.

 

 

Baix d’un pi // Under a pine

Baix d’un pi

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Baix d’un pi

hi havia un llagostí.

Vaig anar a agafar-lo

i era el meu cosí.

Under a pine

there was a king prawn.

I went to grasp it

and it was my cousin.

 

Font: Podeu trobar la lletra i escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=285, publicació de la Universitat d’Alacant.

 

Nota: Actualment emprem la forma sota el pi encara que hem respectat la versió original.