Arxiu mensual: agost de 2015

Una pastora hi va arribar // A shepherdess arrived there

Una pastora hi va arribar

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Una pastora hi va arribar

i dos anells li va portar.

Per Vós, Maria, mare sou mia,

vostre Fillet.

Doneu-li tota, fins una gota,

la vostra llet.

A shepherdess arrived there

and she brought  two rings.

“For You, Mary, you are mother of mine,

your little son.

Give him all of it, until the last drop,

your milk.”

 

 

[Una] Altra pastora també ha anat

amb un gran plat de codonyat.

“Verge Maria, mestressa mia,

preneu-la bé.

Com [que] sóc pobreta, jo [una] altra coseta,

no us donaré”.

Another shepherdess also went [there]

with a large plate of quince jelly.

“Virgin Mary, landlady of mine,

greet well her.

As I am a poor one, I won’t give you

another thing.”

 

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=192, de la Universitat d’Alacant.

 

Nota: És la primera vegada que llig la lletra d’una cançó popular valenciana amb la forma mia (històrica), amb la forma us en lloc de la forma vos (també històrica la primera de les esmentades) i amb el pronom hi al costat d’un verb (açó només ho he oït, en persones majors, fins i tot en la meua àvia materna, natural d’Alaquàs, una població de l’Horta, amb el verb vore),

 

 

 

Tots ho vam vore // All of us saw it

Tots ho vam vore

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Tots ho vam vore, tots ho vam vore

lo que el seu nóvio li va tocar,

la de l’esquerra, la de la dreta

i la coveta de Sant Pasqual.

All of us saw it, all of us saw it

what her boyfriend touched her,

the left one, the right one

and the little cave of Saint Paschal.

 

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=706, de la Universitat d’Alacant.

Totes les monges, de bon matí // All the nuns, very early

Totes les monges, de bon matí

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Totes les monges, de bon matí

s’alcen i reguen el seu jardí.

Jo també regue el meu jardinet:

faves i pèsols i ravenets.

¡Ai, ravenet, com t’has quedat,

sense fulletes i el cap pelat!

All the nuns, very early,

get up and hose down their garden.

I also wàter my little garden:

beans and peas ang litlle radishes.

Oh!, radish, how you gone now!,

without leaves and with the skin head!

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=162, de la Universitat d’Alacant.

 

 

Toni va a la font // Toni goes to the fountain

Toni va a la font

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Toni va a la font, (2)

i trenca un cànter.

Sa mare li diu, (2)

que en trenque un altre.

Toni goes to the fountain, (2)

and he breaks a large pitcher.

His mother tells him, (2)

that he breaks another.

 

Font: Esta cançó figura dins d’un estudi realitzat per la Universitat d’Alacant, com a http://www.canpop.org/fitxa.php?id=449.

 

Nota: No coneixia este final, diferent al de la versió anterior en la primera estrofa, ja que ací sa mare li diu que en trenque un altre… Almenys, això cantà l’home que oïm en el registre.

Toni va a la font // Toni goes to the fountain

Toni va a la font

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Toni va a la font, (2)

i trenca un cànter,

sa mare li diu: (2)

“No em trenques l’altre”.

Toni goes to the fountain, (2)

and breaks a large pitcher,

his mother says to him: (2)

“Don’t break the other one.”

 

Toni va al molí, (2)

quan és de dia;

i torna a la nit (2)

sense farina.

Toni goes to the mill, (2)

when is light;

and he is back at night (2)

without flour.

 

Toni es fa fadrí, (2)

i vol casar-se;

mes no sap amb qui (2)

poder ajuntar-se.

Toni is growing, (2)

and he wants to get married;

 but he doesn’t know with who (2)

he could live together.

 

Font: La lletra de la cançó figura en el llibre d’aprenentatge del valencià 6. Llebeig, coordinats per Pere Riutort Mestre dins de la col·lecció Els Vents del Món. Apareix amb la partitura (a una veu).

 

Nota: Quan cantarem la cançó, en el darrer vers, pronunciarem podé en lloc de poder per a poder unir les dos síl·labes (-der i a-).

 

Si voleu saber, senyores // If you want to know, women

Si voleu saber, senyores

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Si voleu saber, senyores,

en Moixent lo que ha passat,

pos [= doncs] que Quica la Perleta,

en [= amb] un altre se n’ha anat.

If you want to know, women,

what has happened in Moixent,

[I will say to you] that Quica “the Little Gem”

is going out with another [man / boyfriend].

 

Font: La cançó figura com a http://www.canpop.org/fitxa.php?id=552, en un estudi realitzat per la Universitat d’Alacant.

 

 

Serra, serra ó // Saw you, saw you ó

Serra, serra ó

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Serra, serra ó,

la velleta del torró

i amb el pa del rosegó,

¡que serre, que serre,

que serre, ó!

Saw you, saw you ó,

the little old woman of the “torró”

and with the crust of bread,

has saw!, has saw!,

has saw, ó!

 

Font: Esta cançó, registrada per la Universitat d’Alacant, figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=603.

Nota: En el registre oral oïm la forma en en lloc de la moderna amb.

Sereno, ¡la una i mitja! // “Sereno”, half past one!

Sereno, ¡la una i mitja!

Cançó infantil valenciana / Valencian children’s song

 

Sereno, ¡la una i mitja!

El sereno ha mort un gos,

se l’han dut a l’hospital,

les xiques de costura

se l’han fet amb oli i sal.

Sereno, ¡la una!

“Sereno”, half past one!

The “sereno” killed a dog,

some people took it to the hospital,

the sewing girl

have cooked it with oil and salt.

“Sereno”, one o’clock!

 

Font: Esta cançó infantil, registrada per la Universitat d’Alacant, figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=677.

Nota: En el registre figura la pronúncia popular en en lloc de la forma moderna amb.

Ous, ous, ous // Eggs, eggs, eggs

Ous, ous, ous

Cançó de la salpassa / “Salpassa”  Valencian song

 

Ous, ous, ous.

Una mona amb quinze ous.

Ous a la Marina,

ous al finestró,

bastonades al senyor rector.

Eggs, eggs, eggs.

An Easter cake with fifteen eggs.

Eggs to “la Marina”,

eggs to the shutter,

blows with a stick to the parson.

 

Font: Es tracta d’una salpassa valenciana, registrada per la Universitat d’Alacant, i a la qual podeu accedir en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=437.

Nota: En el registre oral escoltem bastona[d]es i re[c]tor.

Ous, ous // Eggs, eggs

Ous, ous

Cançó de la salpassa / “Salpassa” Valencian song

 

Ous, ous.

Bones pasqües, bon Dijous.

La gallina a l’olla,

l’altra, a la cassola,

l’altra, al ponedor.

Bones garrotades

al senyor rector.

Eggs, eggs.

Happy Easter, happy Thursday.

The hen… to the pot,

the other, to the casserole,

the third, to the laying box.

Great blows with a stick,

to the parson.

 

Font: Esta cançó forma part d’un estudi realitzat per la Universitat d’Alacant i podeu consultar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=436.