Arxiu d'etiquetes: menjars

A frog went walking on a summer’s day // Una granota eixí a passejar un dia d’estiu

A frog went walking on a summer’s day

Children’s folk song / Cançó popular infantil

 

A frog went walking on a summer’s day,

a hum, a hum.

A frog went walking on a summer’s day.

He met Miss Mousie on the way,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu,

un brunzit, un brunzit.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu.

A mitjan camí conegué a Miss Mousie,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

He said, “Miss Mousie, will you marry me?”,

a hum, a hum.

He said, “Miss Mousie, will you marry me?

We’ll live together in an apple tree.”

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

The first to the wedding was Mr. Pig,

a hum, a hum.

The first to wedding was Mr. Pig.

He played the guitar and danced a jig,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig,

un brunzit, un brunzit.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig.

Ell tocà la guitarra i ballava a gust,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

And what do you think they had for supper?,

a hum, a hum.

And what do you think they had for supper?

A fried mosquito and bread and butter,

yum yum, yum yum, yum yum, yum yum, yum yum.

I, ¿què creus que tenen de sopar?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen de sopar?.

Un mosquit fregit amb pa i mantega,

nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam.

 

And what do you think they had on the shelf?,

a hum, a hum.

And what do you thing they had on the shelf?

If you want to know, go look for yourself.

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?

Si vols saber-ho, ves-te’n a vore-ho.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

 

Font: La lletra, amb música i partitura figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm,llevat de xicotets retocs que he fet a través d’altres entrades en Google. La música amb la veu de Dany Rosevear és la del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BQpiUbK2NXU.