Arxiu mensual: juliol de 2015

Marieta “del molí nou” // Marieta “of the new mill”

Marieta “del molí nou”

Cançó popular valenciana  /  Valencian folk song

 

Marieta “del molí nou”

salta a bots i carreretes

i, al roïdo de la mola,

repica les castanyetes.

I, al roïdo de la mola

repica les castanyetes.

Marieta “of the new mill”

jumps bouncing and with racings

and when the millstone sounds,

she beats the castanets.

And when the millstone sounds,

she beats the castanets.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=74, en un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant.

Notes: El títol em fa pensar que es tracta d’un malnom i la forma roïdo, inadmissible, es correspon a la paraula soroll.

Mare, jo no vull posar-me // Mother, I don’t want to become

Mare, jo no vull posar-me

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

— Mare, jo no vull posar-me.

— Marieta, posa’t mongeta.

— Mare, jo no vull posar-me,

que tinc el nóvio a la porta,

que m’ha vingut a festejar-me.

— Mother, I don’t want to become [it].

— Marieta, become a nun.

— Mother, I don’t want to become,

because my boyfriend is at the door,

because he has arrived to court me.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=594, en un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant.

 

Ma mare i mon pare // My mother and my father

Ma mare i mon pare

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Ma mare i mon pare

i el meu germanet

mataven puces

amb un cantalet.

My mother and my father

and my youngest brother

were killing little fleas

with a pebble.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=337, dins d’un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant.

L’alegria d’un fadrí // The joy of a single man

L’alegria d’un fadrí

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

L’alegria d’un fadrí,

l’alegria d’un fadrí,

és un mocador de pita,

una manta morellana

i una xica molt bonica.

The joy of a single man,

the joy of a single man,

is a headscarf of silk,

a blanket from Morella

and a girl very nice.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=590, en un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant.

Les xiquetes de Polop // The girls of Polop

Les xiquetes de Polop

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Les xiquetes de Polop

són altes i pesen poc.

Tenen la cua de palla,

no hi ha qui lis pegue foc.

The girls of Polop

are tall and their weigh is soft.

They have a bund fo straw,

there is anybody that sets fire to them.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=486, dins d’un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant.

Nota: La forma popular lis, en la forma correcta es correspon a els.

Mariuetes, filla meua // Mariuetes, my daughter

Mariuetes, filla meua

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Mariuetes, filla meua,

no et pixes en al farina,

que totes es casaran

i tu et quedaràs fadrina.

Mariuetes, my daughter,

don’t piss yourself on the flour,

because all the girls will get married

and you will go an unmarried woman.

 

Font: Es tracta d’una cançó que figura en un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant i que figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=421.

Nota: Resulta interessant la informació aportada per qui la canta, d’esta cançó de primeries dels segle XX i que he canviat la forma el (com podreu vore en el document universitari) per et.

 

 

Marieta, Marieta

Marieta, Marieta

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Marieta, Marieta,

no me toques la bragueta,

que si no la piruleta,

se me pot escapar. (2)

Marieta, Marieta,

don’t touch me the fly

that, otherwise, the lollipop

could let me it.

 

Font: És una cançó treta d’un estudi de la Universitat d’Alacant i amb registre http://www.canpop.org/fitxa.php?id=540.

Nota:  Havia oït la seua música però no la lletra, la qual es repetix una vegada i, com voreu, en la segona intervé una veu femenina.

Marieta, filla meua // Marieta, my daughter

Marieta, filla meua

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Marieta, filla meua,

no tires aigua al carrer,

que li banyes la guitarra

a eixe pobre foraster.

Marieta, my daughter,

don’t knock water over the street,

because you are bathing the guitar

of that poor foreigner man.

 

Font: Es tracta d’una cançó arreplegada per la Universitat d’Alacant i que figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=265.

 

 

Les xiques de la Marina // The girls of “la Marina”

Les xiques de la Marina

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Les xiques de la Marina,

tenen la panxa pela[d]a

de pujar a les figueres

i menjar-se la clavilla[d]a.

The girls of “la Marina” [= the Marine]

have a bald belly

as a result of coming up the fig trees

and had eaten the cracked one.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=123, en un estudi de la Universitat d’Alacant.

Notes: He escrit clavillada en lloc de clevillada, com escoltem en la cançó. Igualment, he fet ús dels claudàtors, [], per a indicar que no es pronuncia durant la versió registrada en l’estudi i, així, es respecta la música, en lloc de les formes genuïnes pelada i clavillada.

Les claus del cel // The heaven keys

Les claus del cel

Cançó infantil popular Children’s folk song

 

Les claus del cel,

Sant Pere i Sant Joan,

Sant Pere anava darrere,

amb el trico, trico, trac.

Tric, trac.

The heaven keys,

Saint Peter and Saint John.

Saint Peter went at the back

with the trico, trico, trac.

Tric, trac.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=311, en un estudi de la Universitat d’Alacant.

Notes: Esta cançó infantil, d’esplai i molt popular en l’àmbit lingüístic, l’he oïda amb la lletra “A les claus de Déu…”.  El trico, trico, trac podria correspondre’s a onomatopeies de màquines.