“Paraula de rei no pot mentir”

Podria començar dient que hi ha qui pareix que gaudesca de viure com uns altres li dicten o bé d’ingressar en el “Bordell Mentires per 1€” a canvi de rebutjar als seus principis matriarcalistes i, així, deixar de viure amb la idea que la veritat et fa lliure, que pots viure i anar cap al demà amb la cuirassa de la justícia i amb el casc del juí imparcial, que prefereixes mantenir-te ferm en la fe i, a més, amb espenta, com a “rei” de la teua vida i amb principis com la raó, la coherència, la credibilitat, la justícia, l’honestedat, la decisió, l’obertura als altres, la col·laboració i l’esperit aventurer i, per descomptat, acompanyat de la naturalitat unida a ser el rei de la teua vida i, així,  ¡ni per un cèntim d’euro, ni de la moneda que siga, ni de cap temptació!,… no vendre la teua ànima al mal, ni a les impureses que no van en línia de lo matriarcal, i, de pas, no renuncies ni a les teues arrels culturals, ni a lo afavoresca que sigues tu qui comande la teua vida d’acord amb els teus principis i amb un patró de mostra que adoptes allà on ets i allà on vas. 

I, com que, des de ben xiquet, considere que els caps d’estat (com qualsevol persona) han de guanyar-se les garrofes de la credibilitat i que, u dels millors camins, és actuar de manera que ho reflectesquen en els seus actes, en aquesta web tractarem de ser fidels a aquests  fonaments que permeten que no s’afone la casa, com em diuen moltes persones (i, de rebot, els arguments), que anem cap al demà, així com en moltes famílies, històricament, valencianoparlants i d’arrels valencianes, ho fa la mare (com a matriarca, però sense abusar de la seua autoritat i, per una altra banda, amb mà esquerra), cosa que escric perquè, a més, ho he viscut i encara ho veig entre persones molt pròximes a mi (per motius genealògics) i també intercanviant informació amb valencianoparlants de tot l’àmbit lingüístic.

A més, en les cultures matriarcals també es promou una cosa que m’ha agradat des de ben xiquet: la no exclusió de ningú. I, en eixe sentit, abrace aquelles línies de la Carta als Gàlates que diu així: “Sí, gràcies a la fe en Crist Jesús, tots sou fills de Déu. En efecte, tots els batejats en Crist, vos heu revestit de Crist. S’ha acabat la distinció jueu/no jueu, esclau/lliure, home/dona. Sí: tots vosaltres sou u en Crist Jesús” (Ga 3, 26-28).

Finalment, unes paraules de Joan XXIII, en l’encíclica “Pacem in terris” (1963): “No hi ha éssers humans superiors per naturalesa i éssers humans inferiors per naturalesa; sinó que tots els éssers humans són iguals per dignitat natural. En conseqüència, no existeixen tampoc comunitats polítiques superiors per naturalesa i comunitats polítiques inferiors per naturalesa” (89). A més, el mateix papa escrivia, més avant, que “Cal afirmar de manera més explícita, que una acció adreçada a reprimir i a sufocar la vitalitat i el desenvolupament d’aquestes minories és una gran violació de la justícia; i ho és molt més, si va dirigida a fer-les desaparéixer” (95), fet que no té lloc quan les persones decidim abraçar el matriarcalisme i, a més, no esperem que ningú ens faça la faena, sinó que anem cap al futur així com Abdó i Senent no es posen a pregar sota cap pi, sinó que es llancen a col·laborar amb les persones que romanen mortes en els carrers, perquè confien en ells, en moltes persones i, per descomptat, en el demà, en lloc de delegar el seu futur en mans de ningú, ni de respondre com qui ha perdut forces.

Alaquàs, 12 de juliol del 2019. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email