A favor de la creativitat i de la formació integral de les persones

 

La visió conservadora tracta un tema reduint una recerca a lo que podríem dir de fe i a lo que està escrit i es considera objectiu i intocable; la que aposta per lo que fa fi, per afegir-hi humor i fer-lo entretingut; en canvi, la creativa i favorable a la formació integral de les persones, fa ús de fonts de tota mena i, a més, fins i tot, de les que no s’han inclòs anteriorment i que, així mateix, fan possible que relacionem idees que ens ajuden a comprendre el per què de molts fets del passat que, igualment, estaven presents en la vida quotidiana i en la cosmovisió predominant en l’època o, per exemple, que incorporen investigacions avançades i des de camps diferents però amb què comparteixen punts en comú.

I ho escric perquè, no per celebrar-se més festes de moros i cristians, ni per haver més filades, ni mes comparses, ni més programes televisius amb noms en llengua catalana (li diguen valencià, li diguen mallorquí, li diguen com vullguen), els polítics que fan de cap del govern autonòmic, local o estatal, deixaran de ser políticament correctes i, per tant, molt pròxims al fanatisme resultant de respondre a la vida com si fossen llepasses de les normatives.

Com em digué un amic, en el 2013: “La gran majoria dels que tenen principis, són fanàtics”. ¡I tant que ho són! Però nosaltres (ni jo, ni moltes persones que conec), no els fem costat, i sí als qui afavoreixen la llibertat, la sinceritat, la creativitat i la formació integral de les persones. I en som molts i estimem la terra, la Mare Terra i lo maternal…, sense desconsiderar les arrels matriarcals.

En eixe sentit, la meua opció de vida és l’estudi, l’explanació i l’ensenyament del matriarcalisme català, això és, del que té a veure amb la llengua catalana i amb els catalanoparlants. Ahir, l’amic Josep Maria Mallarach, plasmava en un tweet, en relació amb aquest estudi, les paraules següents: “Moltes gràcies per fer aflorar i interpretar aquest filó de relats tradicionals, que traspuen arquetips plens de saviesa”. Com li vaig adduir, “Els relats tradicionals com també la música reflecteixen la cosmovisió d’un Poble”.

 

Alaquàs, 1r d’abril del 2023.

 

Print Friendly, PDF & Email