Arxiu d'etiquetes: lluna

Sing a song of spaceships // Canta una cançó de naus espacials

Sing a song of spaceships

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

Lyrics: / Lletra: June Tillman, Dany Rosevear

Music: / Música: Dany Rosevear

Arranged by: / Arranjament de: Dany Rosevear

 

Sing a song of spaceships,

Rockets zoom off high,

Sing a song of spaceships,

Sparkling in the sky.

Canta una cançó de naus espacials,

els coets se’n van ben alt.

Canta una cançó de naus espacials

brillant en el cel.

 

Sing a song of spaceships,

Going to the moon,

I hope the spaceships will be safe

And come back very soon.

Canta una cançó de naus espacials

que van cap a la lluna.

Espere que les naus estiguen segures

i que tornen prompte.

 

Sing a song of spaceships,

Wave as they pass by,

Astronauts are floating,

Busy way up high.

Canta una cançó de naus espacials,

saluda mentres les veges passar:

els astronautes estan flotant

i treballen molt i ben alt

 

To keep the old space station

Circling round and round.

I wonder if they can see me

Down, here, on the ground.

per a mantindre l’antiga estació espacial,

pegant voltes i voltes.

M’agradaria saber si em veuen

baix, ací, en la Terra.

 

 

Font: Esta cançó, amb lletra, música i partitures, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20R-S.htm,  dins d’una web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la, en vídeo, en https://www.youtube.com/watch?v=tYbElaP1aYs.

Notes: La lletra dels huit versos inicials (ací dividits en grups de dos, com els altres huit, per a facilitar la lectura) són de June Tillman, mentres que altres, ho són de Dany Rosevear.

Amb la lletra d’esta cançó es pretenia celebrar una fita astronàutica que havien realitzat uns astronautes d’un coet espacial, per a fer recerca, juntament amb una estació espacial, mentres la nau pegava voltes a la Terra (“The words […] to celebrate the most recent episode of astronauts braving a space rocket to do research at the space station as it circles the Earth”).

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

Oh!, watch the stars // Oh!, contempla les estreles

Oh!, watch the stars

African American spiritual song / Cançó espiritual afroamericana

 

Oh!, watch the stars, see how they run. (2)

The stars run down at the setting of the sun.

Oh!, watch the stars, see how they run.

Oh!, contempla les estreles, mira com corren. (2)

Les estreles ixen quan es pon el sol.

Oh!, contempla les estreles, mira com corren.

 

Oh!, watch the moon, see how it shines. (2)

The moon floats by across the clear night sky.

Oh!, watch the moon, see how it shines.

Oh!, contempla la lluna, mira com brilla. (2)

La lluna flota en diferents punts del cel de la nit clara.

Oh!, contempla la lluna, mira com brilla.

 

Oh!, watch the clouds, come rolling by. (2)

The clouds roll by the big blue sky.

Oh!, watch the clouds, come rolling by.

Oh!, contempla els núvols, com passen [pel cel]. (2)

Els núvols roden pel gran cel blau.

Oh!, contempla els núvols, com passen [pel cel].

 

Oh!, watch the stars, see how they’re done. (2)

No more to run with the rising of the sun.

Oh!, watch the stars, see how they’re done.

Oh!, contempla les estreles, mira com es fan. (2)

Deixen de córrer amb l’eixida del sol.

Oh!, contempla les estreles, mira com es fan.

 

Font: Esta cançó amb vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=yHmywqzOfQE) té, a continuació, la lletra. Voreu cinc estrofes, de les quals, la guitarrista, una dona apassionada pel món de la música i les cultures del món, Dany Rosevear, amb qui vaig tindre l’ocasió de contactar per Internet, en canta quatre, les que ací he traduït.

Dani Rosevear porta la web “Singing games for children” (http://www.singinggamesforchildren.com), dedicada a recollir cançons, a cantar-les i, fins i tot, a arranjar-les per a l’esplai.