Arxiu mensual: abril de 2015

Tres pardalets, una aguileta // Three little birds, a little eagle

Tres pardalets, una aguileta

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Tres pardalets, una aguileta,

d’eixos que van en bicicleta.

Ploreu, xiquets,

que pardalets tindreu.

Three little birds, a little eagle,

amongst those that go by bicycle.

Cry you children

and you will have birds.

 

 

La dona que canta la cançó del disc és ma mare, i és el crit d’un venedor ambulatnt que duia uns voladorets de paper en forma de pardalet. Quan jo era xicotet li deia a ma mare: “Mare, compra-me’n un”. I ella em deia: “Sí, per a pardalets estic jo”. I aquell home continuava en la cantarella… tres pardalets, una aguileta, d’eixos que van en bicicleta…

The woman who sings the song in the disc is my mother, and is the shout of a peddler that went with some little flying of paper in the shape of a little bird. When I was a child I said to my mother: “Mother, buy me one [bird].” And she said to me: “Yes!, I’m not ready to do it “. And that man continued in the accent… “three little birds, a little eagle, amongst those that go by bicycle…”.

 

Font: Cançó del disc Musiqueries, de Dani Miquel, corresponent a 25. Tres pardalets, una aguileta.

El sereno // The “loudless”

El sereno

La coneguda cançó del sereno amb noves estrofes: / The Valencian known song of the “sereno”  [clear sky, loudless sky] with new stanzas:

 

* Sereno!, la una i mitja!…

El sereno ha mort un gos, se l’ha endut a l’hospital,

les xiquetes de costura se l’han fet amb oli i sal.

El sereno i la serena se n’anares a pescar

i tragueren dos anguiles, en el fondo de la mar.

… les dos i plovent!

The loudless!, half-past one!…

The sereno has died a dog, and he took it to the hospital,

the girls of needle-work have eaten it with salad and oil.

The loudless and his wife went to catch,

and got two eels in the low of the sea.

… two o’clock and raining!

 

 

* El sereno ha mort un gos, que li deien sagristà,

i a la una de la nit s’ha menjat ja tot el pa.

Sereno, la una, sereno, les dos,

sereno, no cal que tornes que em destorbes els somnis.

The loudless [= el sereno] has died a dog, named sexton,

and one o’clock at night he has already eaten all the bread.

Sereno, one o’clock, sereno, two o’clock,

loudless, it’s not precised you return, because you bother my dreams.

 

* El sereno s’ha perdut  en la font de la salut

i una iaia que passava va i es cau per un forat.

Sereno, les onze, sereno, les dotze,

sereno, acudeix al meu crit

sereno, que no vaig de buit.

The loudless was lost in the health fountain

and a grandma that walked near it… fancy! she fell in a hole.

Sereno, eleven o’clock, sereno, twelve o’clock,

loudless, attend you when I call you,

loudless, that I’m not empty.

 

* El sereno ha mort un moix i l’ha dut als Socors,

ha comprat un cèntim d’oli i un panet de dos,

per dinar, per sopar, per la nina no n’hi ha.

Uè, uè, no plores nineta, que encara n’hi ha.

The loudless has killed a cat and he took it to the Socors” [= Aid],

he bought a cent of oil and a little bread of two cents,

to have lunch, to have dinner, but there is no for the doll.

Hey!, hey!, don’t cry you, doll, that there is now yet.

 

 

Font: Les lletres són del disc Musiqueries, de Dani Miquel, i estan en 21. El sereno.

Estornell // Starling

Estornell

Cançó inventada per una mare / Song made up by a mother

 

Aquesta cançó se l’ha inventada Júlia, i li la canta tots els matins al seu fill Biel mentre obri la persiana de l’habitació.

Julia made this song up, and she sings it every morning to her son Biel while she raises the blid of the bedroom.

 

Estornell, estornell,

tu ens alegres els matins.

Estornell, estornell,

amb el teu cant tan simpàtic.

Estornell, estornell,

tu estàs hivern i estiu.

Starling, starling,

you make us happy every morning.

Starling, starling,

with your such as nice song.

Starling, starling,

your are present in winter and in summer.

 

Estornell, estornell,

eres negre i lluent.

Estornell, estornell,

menges olives negres.

Estornell, estornell,

poses plomes de punky.

Starling, starling,

you are black and bright.

Starling, starling,

you eat black olives.

Starling, starling,

you put feathers of punky.

 

Font: Disc Musiqueries, de Dani Miquel, 19. Estornell.

 

 

 

 

Que bé m’ho passe! // What a whale of a time I’m having!

Que bé m’ho passe!

 

¡Que bé m’ho passe

només de pensar que la vida és meua,

que tinc casa pròpia

i que, desenvolupant la generositat

des de dins, dorm com un rei!

What a whale of a time I’m having

just because I think that the life belongs to me,

that I have my own house

and that, developing the generosity

from inside, I sleep as a king!

 

“Adéu, comissions” vaig dir un dia

benvinguts, pares, amics i

altres flaires humans

“Bye-bye, commissions” I said one day,

welcome, parents, friends and

others human smells.

 

Cante a la vida

escric amb vida

… una bandolera que vola

I sing to the life

I write with the life

… a pennant that is flying

 

i una vida amb trellat

i com un tresor

ben viu,

que no mor…

and a life with sense

and as a treasure

very lively,

that doesn’t die… 

 

I un bon humor

que captiva i solta

And a good mood

that capture and sets free

 

i dos braços victoriosos

i un pas lleuger i mirant avant

i una ploma lliure que escriu

amb carta blanca…

i des de dins…

and two victorious arms

and a swift move and looking at forward

and a free style that writes

with carte blanche…

and from inside…

 

protagonista de ma vida

assaborint un bon dormir

i una flor groga com el sol

i…

lead of my life

relishing a good sleep

and a yellow flower, yellow as the sun

and…

 

… un dia rere l’altre,

des d’eixe somriure ben habitual

que sorgix amb autenticitat,

com un bes assertiu

xiula que xiularàs…

… day after day,

from that very current smile

that rises with autenticity,

like an assertive kiss

whistle you more and more…

 

 

Cançons de l’oratge // Songs of the weather

Cançons de l’oratge

Cançons populars valencianes / Valencian folk songs

 

És tan important l’oratge en el nostre país, que la gent canta quan plou i quan fa sol.

The weather is so important in our country that the people sing when it is raining and when it is sunny.

 

* Ja cau aigua,

menudeta,

les campanes van al vol,

està contenta

Doloretes

perquè el nóvio

sí que la vol.

Now it is raining,

little water,

the bells are in flight,

Doloretes

is pleased

becaushe his boyfriend really

loves her.

 

* Ja plou, ja plou,

la mula i el bou.

Ja pixa l’auela,

tomaca

i ceba.

Now it is raining,  now it is raining,

the female mule and the bull.

Now the grandmother is pissing,

tomato

and onion.

 

* Sol, solet,

vine a vore’m, vine a vore’m,

sol, solet,

vine a vore’m que tinc fred.

Si tens fred, posa’t la capa,

posa’t la capa,

si tens fred,

posa’t la capa i el barret.

Sun, little sun,

come to see me, come to see me,

sun, little sun,

come to see me that I am cold.

If you are cold, put the cloak,

put the cloak,

if you are cold,

put the cloak and the hat.

 

* Plou i fa sol,

les bruixes es pentinen,

plou i fa sol,

les bruixes porten dol.

It’s raining and  is sunny,

the witches are combing their hair,

it’s raining and is sunny,

the witches are in mourning. 

 

 

Font: Lletres del disc Musiqueries (Dani Miquel), corresponent al registre 22. Cançons de l’oratge.

Mareta, mareta // Mum, mum

Mareta, mareta

Cançó popular valenciana /  Valencian folk song

 

Mareta, mareta,

anit vaig somiar

que una nineta

m’havies comprat.

 

La nina tenia

bonics els seus ull,

la cara ben fina

i els cabells molt rulls.

Mum, mum,

last night I dreamed

that you had bought me

a doll.

 

The doll has

its eyes nice,

the face very fine

and the hair very curly.

 

 

La nina plorava,

quan jo l’adormia.

I, si li cantava,

la son li venia.

 

Mentre l’agrunsava,

així jo li deia:

“Adorm-te, nineta,

nina de ma vida!”.

The doll was crying,

when I was noding off it.

And, if I was singing to it,

the sleep sent it.

 

While I was swinging it,

I told it this:

“Nod off, doll,

doll of my life!.”

 

Font: La lletra l’he treta d’u del llibre 6. Llebeig, d’ensenyament del valencià, coordinat per Pere Riutort.

 

Nota: He trobat dos entrades interessants en Internet. La primera ens permet escoltar la música a partir del so de guitarra. La segona oferix una versió diferent de lletra i de música respecte a com l’he oïda, encara que semblant a la lletra que ací figura.

https://www.youtube.com/watch?v=NbiFaifmI7c (música de guitarra)

https://www.youtube.com/watch?v=u5Hea0yk4As (amb veu de Toni Giménez acompanyada de guitarra)

Colivenca, colivenca // Colivenca, colivenca

 

Colivenca, colivenca

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Colivenca, colivenca,

i  arromanga’t el faldó,

repica les castanyetes

que s’acaba la cançó.

Woman from Onil, woman from Onil,

roll the shirt-tail up,

ring you the castanets

that the song is finishing!

 

 

Font: Es tracta d’una cançó del cantoral popular elaborat per la Universitat d’Alacant. Podeu accedir en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=353.

 

Nota: Colivenca és el nom que rep una dona d’Onil.

 

 

Cantem la cançó // We sing the song

Cantem la cançó

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Cantem la cançó

de la bona vida.

El tio Pepet

té una gallina

que menja mosquits

quan trona de nit

i posa els ous,

tots, a colorins.

We sing the song

of the life of Riley.

The uncle Pepet

has a hen

that eats mosquitoes

when thunders on the night

and lays the eggs,

all of them, with colours.

 

 

Font: Podeu accedir a un cantoral popular de la Universitat d’Alacant, en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=62. Teniu lletra i música.

 

Vull cantar i cantar // I want to sing and to sing

Vull cantar i cantar

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Vull cantar i cantar

com canta la xitxarra,

vora un camp de cotó

i la mar Mediterrània.

I want to sing and to sing

as the cicada sings,

near a field of cotton

and the Mediterranean.

 

Que bonico és somiar

una nit, mitja hora,

que en este món de guerres

s’ha firmat la pau,

i canta orgullosa la xitxarra.

How nice it is to dream

a night, half-past an hour,

that the peace has signed

in this world of wars,

and that the cicada is singing with pride.

 

Font: Podeu escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=268.

Un senyoret de València // A little owner of Valencia

Un senyoret de València

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Un senyoret de València, quiquiriquí,

que volia ser molt ric, quiquiriquí,

i tenia una criada,

que mai ho havia servit, quiquiriquí.

A little owner of Valencia, quiquiriquí,

that wante d to be very rich, quiquiriquí,

and has a maid,

that never had serve, quiquiriquí.

 

La criada és cosidora, quiquiriquí,

sabia cosir molt bé, quiquiriquí,

per [a] cosir una camisa,

està tres mesos i una nit, quiquiriquí.

The maid is a seamstress, quiquiriquí,

that sews very well, quiquiriquí,

to sew a shirt,

she is three months and a night, quiquiriquí.

 

La camisa està acabada, quiquiriquí,

ja no li faltava res, quiquiriquí,

li faltaven colls i punys,

i tot estava del revés, quiquiriquí.

The shirt is finished, quiquiriquí,

there was no necessary thing to make, quiquiriquí,

it needs necks, and wrists,

and everything was back to the front, quiquiriquí.

 

Mireia m’ha cantat aquesta cançó tan original que li ha ensenyat la seua iaia Hermínia per a entretenir-la.

Mireia sang me this very original song that her grandma Herminia taught her to be amused.

 

Font: Dani Miquel, disc Musiqueries, obra 8. Un senyoret de València.

Nota: El vers que té els claudàtors, [ ], inclou la preposició a, la qual no figura en el text original.