Arxiu d'etiquetes: cançó infantil en anglés

Cluck, old hen // Cloqueja, gallina vella

Cluck, old hen

Appalachian folk song  (North America) / Cançó popular apalatxe (Nord-amèrica)

 

My old hen’s a good old hen,

she lays eggs for the ralroad men.

Sometimes eight, and sometimes ten;

that’s enough eggs for the railroad men.

La meua gallina vella, una gallina vella i bona,

pon ous per als ferroviaris.

A vegades en pon huit, a vegades en pon deu…,

però prou per als ferroviaris.

 

Cluck, old hen, cluck and call!

You ain’t laid an egg since ‘way last fall.

Cluck, old hen, cluck and sing!

You ain’t laid an egg since ‘way last spring.

¡Cloqueja, gallina vella, cloqueja fort!

No pons cap ou des de la tardor passada.

¡Cloqueja, gallina, cloqueja fort!

No pons cap ou des de la primavera passada.

 

Cluck, old hen, cluck a lot,

if you don’t cluck, you’ll be put in a pot!

Cluck, old hen, cluck I say,

cluck, olf hen, or I’ll give you away.

Cloqueja, gallina vella, cloqueja molt.

Si no cloqueges, ¡et ficaran en una olla!

Cloqueja, gallina vella, cloqueja, dic.

Cloqueja, gallina vella,… o et regalarem.

 

Chorus: Cluck, old hen, cluck and call!…

Tornada: ¡Cloqueja, gallina vella, cloqueja fort!

 

My old hen is fine and true,

she lays eggs and ‘taters too;

sometimes an onion, one or two…

Then jumps in the pot for a chicken stew!

La meua gallina és preciosa i real:

pon ous i també creïlles

i, a vegades, una ceba. Una…, ¡o dos!

¡Aleshores bota en l’olla per a un guisat de pollastre!

 

Chorus: Cluck, old hen, cluck and call!… (2)

Tornada: ¡Cloqueja, gallina vella, cloqueja fort!… (2)

 

 

Font: És una cançó apalatxe (com podem llegir en la versió de Wikipedia en anglés) treta d’http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20C-Dw.htm, d’una web que porta Dany Rosevear on tenim accés a la lletra, la música i la partitura. El vídeo, amb la seua veu, està en https://www.youtube.com/watch?v=4lcw3ic9Eec.

Quant a les abreviatures (per a no pronunciar determinades lletres de la paraula i, a més, afavorir l’arranjament musical, n’hi han dos: ‘way i ‘tates. Gràcies a A dictionary of  [English] slang. Abbreviations used (http://www.peevish.co.uk/slang/) podem accedir a un llistat interessant relacionat amb l’anglés i en trobarem que, per exemple, apareixen en cançons, la qual cosa ens pot facilitar la traducció a altres llengües, en este cas, al valencià.

Bought me a cat / Em comprí un gat

I bought me a cat

American children’s folk song / Cançó popular infantil nord-americana

 

I bought me a cat, the cat pleased me.

I fed my cat under yonder tree.

The cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un gat, el gat em complagué.

Li doní de menjar, al meu gat, allà, baix de l’arbre.

El gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a hen, the hen pleased me.

I fed my hen under yonder tree.

The hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee. 

Em comprí una gallina, la gallina em complagué.

Li doní de menjar a la meua gallina, allà, baix de l’arbre.

La gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a duck, the duck pleased me.

I fed my duck under yonder tree.

The duck went slishy, sloshy,

the hen wen chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un ànec, l’ànec em complagué.

Li doní de menjar, al meu ànec, allà, baix de l’arbre.

L’ànec se n’anà nyec, nyec,

la gallina  se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a goose, the goose pleased me.

I fed my goose under yonder tree.

The goose went quaa,

the duck went slishy, sloshy,

the hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí una oca, l’oca em complagué.

Li doní de menjar, a la meua oca, allà, baix de l’arbre.

L’oca se n’anà nyec-nyec,

l’ànec se n’anà nyec-nyec, nyec-nyec,

la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, el gat se n’anà a passar el temps i fi.

 

 

… a sheep… baa

… a cow… moo

… a horse… neigh

… a baby… whaa

… a wife… honey, honey

… una ovella… be

… una vaca… buu

… un cavall… hi hi hi hi

… un xiquet… ue, ue

… una dona… mel, mel

 

 

Notes: He decidit conservar el títol de cançó que podem vore en moltes entrades d’Internet, encara que en algunes la lletra incloga I bought me a cat, com també I fed… o, per exemple, the cat… / the hen / the duck… a diferència de la que figura baix del vídeo en què apareix Dany Rosevear, quan consultem YouTube.

En segon lloc la forma i fi que acompanya la frase final del gat correspon a la traducció de so que he fet a partir de la forma en anglés i-fee, forma que he triat separar de fiddle-i-fee ja que to fiddle és un verb i, per tant, una paraula que es pot traduir (en este cas, per passar el temps), a més que passar el temps s’ajusta molt bé a l’esperit lúdic de la cançó. En eixe sentit, afegiré que, segons em comunicà Dany Rosevear, en la cançó hi han paraules inventades en anglés, algunes de les quals he traduït directament amb la forma que, en valencià, representa el so de l’animal, en lloc de fer la traducció amb la transcripció del so més pròxima a la pronúncia de la paraula que es canta. Un exemple: the hen went chipsy, chopsy està com la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc.

Afegiré que el llistat que he posat al final, corresponent a altres onomatopeies (i com apareixen en el vídeo) i que ací les llegim sense els versos, són per a indicar què farem quan arribarem, per exemple, a sheep (ovella), amb el so corresponent a l’onomatopeia o que, com en el cas de la dona (l’última paraula nova del llistat d’animals i persones que intervenen en la cançó), direm honey, honey (mel, mel). Em fa l’efecte que l’obra musical acaba amb un missatge implícit positiu, encara que no es cite directament: la mare, amb la mel, aconseguix que el xiquet deixe de plorar.

Direm que en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm trobarem la lletra, la partitura i la música i, a més, la podrem escoltar amb la veu de Dany Rosevear.

Finalment el llistat d’onomatopeies (formes lingüístiques de sons d’animals, d’efectes relacionats amb l’oratge, de sorolls, d’actes humans, etc.) que m’ha servit de suport en la traducció d’esta cançó està en http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/O/onomatopeies.htm.

 

 

 

A little bird sat on a tree // Un pardalet s’assegué en un arbre

A little bird sat on a tree

German folk song / Cançó popular alemanya

 

A little bird sat on a tree, on a tree, on a tree.

A little bird sat on a tree:

still was he.

Un pardalet s’assegué en un arbre, en un arbre, en un arbre.

Un pardalet s’assegué en un arbre…

i encara estava ahí.

 

He saw his breakfast on the grass, on the grass, on the grass.

He saw his breakfast on the grass:

down flew he!

Veié el seu desdejuni en l’herba, en l’herba, en l’herba.

Veié el seu desdejuni en l’herba

¡i baixà volant!

 

A pussy-cat was hiding there, hiding there, hiding there.

A pussy-cat was hiding there

near the tree.

Un gatet s’havia amagat allí, amagat allí, amagat allí.

Un gatet s’havia amagat allí,

prop de l’arbre.

 

He set himself to make a spring, make a spring, make a spring.

He set himself to make a spring:

One!, two!, three!

Es posà a viure una primavera, viure una primavera, viure una primavera.

Es posà a viure una primavera:

¡una!, ¡dos! i… ¡tres!

 

But we began to clap our hands, clap our hands, clap our hands.

But we began to clap our hands

noisily!

Però començàrem a picar amb les nostres mans, picar amb les nostres mans, picar amb les nostres mans.

¡Però començàrem a picar amb les nostres mans

fent molt de soroll!

 

So then, our little bird flew off, bird flew off, bird flew off.

So then, our little bird flew off:

glad were we,

glad were we.

Així, doncs, el nostre pardalet volà, pardalet volà, pardalet volà.

Així, doncs, el nostre pardalet volà

i ens n’alegrem,

i ens n’alegrem.

 

 

1. Open and close thumb and forefinguer.

2. Move forefinguer like a worm. Make hands fly.

3. Brush cheeks for cat’s whiskers.

4. Hold up hands in crouching position. Count with fingers to three.

5. Clap hands.

6. Make hands fly, hold hands to chest.

1. Obrim i tanquem el dit polze i l’índex.

2. Movem l’índex com un cuc. Fem que les mans volen.

3. Passem les mans per les galtes i pel bigot del gat.

4. Estenem les mans cap avall i comptem fins a tres amb els dits.

5. Piquem amb les mans.

6. Fem el senyal de vol amb les mans i, finalment, ens posem les mans en el pit.

 

 

 

Font: Podem trobar la lletra, junt amb les partitures, en el llistat de cançons de Dany Rosevear que figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm. La versió en anglés d’on l’he traduïda al valencià partix de la que va fer Mabel F. Wilson des de l’alemany. Finalment, per a escoltar-la, he triat el vídeo d’https://www.youtube.com/watch?v=Vo4TZS86Pgg.

 

 

 

 

 

A frog went walking on a summer’s day // Una granota eixí a passejar un dia d’estiu

A frog went walking on a summer’s day

Children’s folk song / Cançó popular infantil

 

A frog went walking on a summer’s day,

a hum, a hum.

A frog went walking on a summer’s day.

He met Miss Mousie on the way,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu,

un brunzit, un brunzit.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu.

A mitjan camí conegué a Miss Mousie,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

He said, “Miss Mousie, will you marry me?”,

a hum, a hum.

He said, “Miss Mousie, will you marry me?

We’ll live together in an apple tree.”

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

The first to the wedding was Mr. Pig,

a hum, a hum.

The first to wedding was Mr. Pig.

He played the guitar and danced a jig,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig,

un brunzit, un brunzit.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig.

Ell tocà la guitarra i ballava a gust,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

And what do you think they had for supper?,

a hum, a hum.

And what do you think they had for supper?

A fried mosquito and bread and butter,

yum yum, yum yum, yum yum, yum yum, yum yum.

I, ¿què creus que tenen de sopar?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen de sopar?.

Un mosquit fregit amb pa i mantega,

nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam.

 

And what do you think they had on the shelf?,

a hum, a hum.

And what do you thing they had on the shelf?

If you want to know, go look for yourself.

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?

Si vols saber-ho, ves-te’n a vore-ho.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

 

Font: La lletra, amb música i partitura figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm,llevat de xicotets retocs que he fet a través d’altres entrades en Google. La música amb la veu de Dany Rosevear és la del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BQpiUbK2NXU.

 

 

 

 

 

 

A basket full of nuts // Una cistella plena d’anous

A basket full of nuts

Dutch traditional song / Cançó tradicional holandesa

Lyrics: / Lletra: R. Elkin

Music: / Música: Mabel F. Wilson

 

A basket full of nuts I’ve gathered from my auntie’s tree,

and now I’m going home and I am taking them all with me.

Fa, la, la, fa, la, la, fa, la, la, la, la, la, la.

Fa, la, la, fa, la, la, fa, la, la, la, la, la, la.

A basket full of nuts I’ve gathered from my auntie’s tree.

Una cistella plena d’anous he arreplegat de l’arbre de ma tia,

i ara torne a casa i les porte al meu costat.

Fa, la, la, fa, la, la, fa, la, la, la, la, la, la.

Fa, la, la, fa, la, la, fa, la, la, la, la, la, la.

 

Font: La lletra l’he treta d’http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm , de Dany Rosevear, i la música és la que figura en https://www.youtube.com/watch?v=9ybhftzya0Q. També podeu vore la partitura.

Nota: He preferit traduir “all with me” per “al meu costat”, ja que la cistella, després d’arreplegar-les, la porta a un costat.

 

 

She’ll be coming ‘round the mountain // Ella pegarà la volta a la muntanya

She’ll be coming around the mountain

American folk song // Cançó popular nord-americana

 

She’ll be coming around the mountain, when she comes, (2)

she’ll be coming around the mountain, coming around the mountain,

coming around the mountain, when she comes.

Ella pegarà la volta a la muntanya, quan vindrà, (2)

ella pegarà la volta a la muntanya, pegarà la volta a la muntanya,

pegarà la volta a la muntanya, quan vindrà.

 

Singing ey, ey, yippee, yippee ey, (2)

singing ey, ey, yippee, ey, ey, yippee,

ey, ey, yippee, yippee ei.

Cantant ei, ei, gipi, gipi, ei, (2)

cantant ei, ei, gipi, ei, ei, gipi,

ei, ei, gipi, gipi ei.

 

She’ll be driving six white horses, when she comes, (2)

she’ll be driving six white horses, driving six white horses,

driving six white horses, when she comes.

Ella portarà sis cavalls blancs, quan vindrà, (2)

ella portarà sis cavalls blancs, quan vindrà, portarà sis cavalls blancs,

portarà sis cavalls blancs, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

Oh, we’ll all go out to meet her, when she comes, (2)

oh, we’ll all go out to meet her, all go out to meet her,

all go out to meet her, when she comes.

Oh, eixirem tots a rebre-la, quan vindrà, (2)

oh, eixirem tots a rebre-la, eixirem tots a rebre-la,

eixirem tots a rebre-la, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

She’ll be wearing pink pyjamas, when she comes, (2)

she’ll be wearing pink pyjamas, wearing pink pyjamas,

wearing pink pyjamas, when she comes.

Ella portarà pijames rosats, quan vindrà, (2)

ella portarà pijames rosats, portarà pijames rosats,

portarà pijames rosats, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

Font: La lletra l’he treta d’https://www.acousticmusicarchive.com/shell-be-coming-round-the-mountain-chords-lyrics.  M’agrada la música dels vídeos d’https://www.youtube.com/watch?v=L6l_2iN54Qg i d’https://www.youtube.com/watch?v=yEsq2gfbD_U. La trobe molt interessant per a l’esplai, com podem vore en el vídeo en què apareix una dona, Dany Rosevear, i per a l’aprenentatge de l’anglés.