Cantem la cançó // We sing the song

Cantem la cançó

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Cantem la cançó

de la bona vida.

El tio Pepet

té una gallina

que menja mosquits

quan trona de nit

i posa els ous,

tots, a colorins.

We sing the song

of the life of Riley.

The uncle Pepet

has a hen

that eats mosquitoes

when thunders on the night

and lays the eggs,

all of them, with colours.

 

 

Font: Podeu accedir a un cantoral popular de la Universitat d’Alacant, en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=62. Teniu lletra i música.

 

Print Friendly, PDF & Email