Arxiu d'etiquetes: disc Musiqueries

Tres pardalets, una aguileta // Three little birds, a little eagle

Tres pardalets, una aguileta

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Tres pardalets, una aguileta,

d’eixos que van en bicicleta.

Ploreu, xiquets,

que pardalets tindreu.

Three little birds, a little eagle,

amongst those that go by bicycle.

Cry you children

and you will have birds.

 

 

La dona que canta la cançó del disc és ma mare, i és el crit d’un venedor ambulatnt que duia uns voladorets de paper en forma de pardalet. Quan jo era xicotet li deia a ma mare: “Mare, compra-me’n un”. I ella em deia: “Sí, per a pardalets estic jo”. I aquell home continuava en la cantarella… tres pardalets, una aguileta, d’eixos que van en bicicleta…

The woman who sings the song in the disc is my mother, and is the shout of a peddler that went with some little flying of paper in the shape of a little bird. When I was a child I said to my mother: “Mother, buy me one [bird].” And she said to me: “Yes!, I’m not ready to do it “. And that man continued in the accent… “three little birds, a little eagle, amongst those that go by bicycle…”.

 

Font: Cançó del disc Musiqueries, de Dani Miquel, corresponent a 25. Tres pardalets, una aguileta.

El sereno // The “loudless”

El sereno

La coneguda cançó del sereno amb noves estrofes: / The Valencian known song of the “sereno”  [clear sky, loudless sky] with new stanzas:

 

* Sereno!, la una i mitja!…

El sereno ha mort un gos, se l’ha endut a l’hospital,

les xiquetes de costura se l’han fet amb oli i sal.

El sereno i la serena se n’anares a pescar

i tragueren dos anguiles, en el fondo de la mar.

… les dos i plovent!

The loudless!, half-past one!…

The sereno has died a dog, and he took it to the hospital,

the girls of needle-work have eaten it with salad and oil.

The loudless and his wife went to catch,

and got two eels in the low of the sea.

… two o’clock and raining!

 

 

* El sereno ha mort un gos, que li deien sagristà,

i a la una de la nit s’ha menjat ja tot el pa.

Sereno, la una, sereno, les dos,

sereno, no cal que tornes que em destorbes els somnis.

The loudless [= el sereno] has died a dog, named sexton,

and one o’clock at night he has already eaten all the bread.

Sereno, one o’clock, sereno, two o’clock,

loudless, it’s not precised you return, because you bother my dreams.

 

* El sereno s’ha perdut  en la font de la salut

i una iaia que passava va i es cau per un forat.

Sereno, les onze, sereno, les dotze,

sereno, acudeix al meu crit

sereno, que no vaig de buit.

The loudless was lost in the health fountain

and a grandma that walked near it… fancy! she fell in a hole.

Sereno, eleven o’clock, sereno, twelve o’clock,

loudless, attend you when I call you,

loudless, that I’m not empty.

 

* El sereno ha mort un moix i l’ha dut als Socors,

ha comprat un cèntim d’oli i un panet de dos,

per dinar, per sopar, per la nina no n’hi ha.

Uè, uè, no plores nineta, que encara n’hi ha.

The loudless has killed a cat and he took it to the Socors” [= Aid],

he bought a cent of oil and a little bread of two cents,

to have lunch, to have dinner, but there is no for the doll.

Hey!, hey!, don’t cry you, doll, that there is now yet.

 

 

Font: Les lletres són del disc Musiqueries, de Dani Miquel, i estan en 21. El sereno.

Estornell // Starling

Estornell

Cançó inventada per una mare / Song made up by a mother

 

Aquesta cançó se l’ha inventada Júlia, i li la canta tots els matins al seu fill Biel mentre obri la persiana de l’habitació.

Julia made this song up, and she sings it every morning to her son Biel while she raises the blid of the bedroom.

 

Estornell, estornell,

tu ens alegres els matins.

Estornell, estornell,

amb el teu cant tan simpàtic.

Estornell, estornell,

tu estàs hivern i estiu.

Starling, starling,

you make us happy every morning.

Starling, starling,

with your such as nice song.

Starling, starling,

your are present in winter and in summer.

 

Estornell, estornell,

eres negre i lluent.

Estornell, estornell,

menges olives negres.

Estornell, estornell,

poses plomes de punky.

Starling, starling,

you are black and bright.

Starling, starling,

you eat black olives.

Starling, starling,

you put feathers of punky.

 

Font: Disc Musiqueries, de Dani Miquel, 19. Estornell.

 

 

 

 

Cançons de l’oratge // Songs of the weather

Cançons de l’oratge

Cançons populars valencianes / Valencian folk songs

 

És tan important l’oratge en el nostre país, que la gent canta quan plou i quan fa sol.

The weather is so important in our country that the people sing when it is raining and when it is sunny.

 

* Ja cau aigua,

menudeta,

les campanes van al vol,

està contenta

Doloretes

perquè el nóvio

sí que la vol.

Now it is raining,

little water,

the bells are in flight,

Doloretes

is pleased

becaushe his boyfriend really

loves her.

 

* Ja plou, ja plou,

la mula i el bou.

Ja pixa l’auela,

tomaca

i ceba.

Now it is raining,  now it is raining,

the female mule and the bull.

Now the grandmother is pissing,

tomato

and onion.

 

* Sol, solet,

vine a vore’m, vine a vore’m,

sol, solet,

vine a vore’m que tinc fred.

Si tens fred, posa’t la capa,

posa’t la capa,

si tens fred,

posa’t la capa i el barret.

Sun, little sun,

come to see me, come to see me,

sun, little sun,

come to see me that I am cold.

If you are cold, put the cloak,

put the cloak,

if you are cold,

put the cloak and the hat.

 

* Plou i fa sol,

les bruixes es pentinen,

plou i fa sol,

les bruixes porten dol.

It’s raining and  is sunny,

the witches are combing their hair,

it’s raining and is sunny,

the witches are in mourning. 

 

 

Font: Lletres del disc Musiqueries (Dani Miquel), corresponent al registre 22. Cançons de l’oratge.

Un senyoret de València // A little owner of Valencia

Un senyoret de València

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Un senyoret de València, quiquiriquí,

que volia ser molt ric, quiquiriquí,

i tenia una criada,

que mai ho havia servit, quiquiriquí.

A little owner of Valencia, quiquiriquí,

that wante d to be very rich, quiquiriquí,

and has a maid,

that never had serve, quiquiriquí.

 

La criada és cosidora, quiquiriquí,

sabia cosir molt bé, quiquiriquí,

per [a] cosir una camisa,

està tres mesos i una nit, quiquiriquí.

The maid is a seamstress, quiquiriquí,

that sews very well, quiquiriquí,

to sew a shirt,

she is three months and a night, quiquiriquí.

 

La camisa està acabada, quiquiriquí,

ja no li faltava res, quiquiriquí,

li faltaven colls i punys,

i tot estava del revés, quiquiriquí.

The shirt is finished, quiquiriquí,

there was no necessary thing to make, quiquiriquí,

it needs necks, and wrists,

and everything was back to the front, quiquiriquí.

 

Mireia m’ha cantat aquesta cançó tan original que li ha ensenyat la seua iaia Hermínia per a entretenir-la.

Mireia sang me this very original song that her grandma Herminia taught her to be amused.

 

Font: Dani Miquel, disc Musiqueries, obra 8. Un senyoret de València.

Nota: El vers que té els claudàtors, [ ], inclou la preposició a, la qual no figura en el text original.

Dalt d’un pi // Above a pine

Dalt d’un pi

Cançó popular valenciana per a xiquets / Valencian folk song for children

 

Dalt d’un pi

hi havia un alficòs.

Passa un burro,

li pega un mos.

Above a pine

there was an Armenian cucumber.

A donkey passes [near the tree],

and has it to eat.

 

 

El burro té les orelles més boniques del regne animal

The donkey has the most beautiful ears of the animal kingdom.

 

Font: Dani Miquel, disc Musiqueries, obra 7. Dalt d’un pi.

 

Ametleta torradeta // Little toasted almond

Ametleta torradeta

Cançó popular valenciana per a xiquets / Valencian folk song for children

 

Ametleta

torradeta,

corfa d’ou,

merda seca

per al bou,

el bou i la vaca

Little toasted

almond,

rind of egg,

dried shit

for the bull,

the bull and the cow

 

rossega l’estaca,

rossega-la bé

que ton pare ve,

amb la xica de l’apotecari

gnaw you the stake,

gnaw you well

that your father is backing,

with the young woman

of the pharmacist

 

s’ha trobat

un reliquiari,

un d’or

i un de plata,

que s’amague eixa sabata.

he has found

a locket

one is gold,

one is silver,

hide that shoe.

 

 S’asseuen tots els participants en terra, formant un rogle, i posen els peus al centre. Un canta la cançó i en cada síl·laba toca amb la mà un peu. El peu al qual li cau la darrera síl·laba es retira.

Així fins que quede l’últim, a qui li toque dirà: pull!, pull!, pull! Aleshores tots els peus tornen a eixir al mig del rogle i s’acaronen.

All the participants are sat on the ground and get the feet in the centre. One of them sings the song and in each syllable touches a foot with a hand. The foot in whose is last syllable is left.

In this way till there will be the last kid left. The kid whom will be the turn, will say: pull!, pull!, pull! Then every feet start to exit to the centre of the circle again and they caress them.

 

Font: Informació treta del disc “Musiqueries”, de Dani Miquel. És la cançó 6. Ametla torradeta.

Nota: Respecte a l’original, he decidit dividir la lletra en diferents seccions, amb la intenció de facilitar-ne la lectura en les dos llengües.