Tres pardalets, una aguileta // Three little birds, a little eagle

Tres pardalets, una aguileta

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Tres pardalets, una aguileta,

d’eixos que van en bicicleta.

Ploreu, xiquets,

que pardalets tindreu.

Three little birds, a little eagle,

amongst those that go by bicycle.

Cry you children

and you will have birds.

 

 

La dona que canta la cançó del disc és ma mare, i és el crit d’un venedor ambulatnt que duia uns voladorets de paper en forma de pardalet. Quan jo era xicotet li deia a ma mare: “Mare, compra-me’n un”. I ella em deia: “Sí, per a pardalets estic jo”. I aquell home continuava en la cantarella… tres pardalets, una aguileta, d’eixos que van en bicicleta…

The woman who sings the song in the disc is my mother, and is the shout of a peddler that went with some little flying of paper in the shape of a little bird. When I was a child I said to my mother: “Mother, buy me one [bird].” And she said to me: “Yes!, I’m not ready to do it “. And that man continued in the accent… “three little birds, a little eagle, amongst those that go by bicycle…”.

 

Font: Cançó del disc Musiqueries, de Dani Miquel, corresponent a 25. Tres pardalets, una aguileta.

Print Friendly, PDF & Email