Arxiu d'etiquetes: Universitat d’Alacant

Camina, Maria // Walk Maria

Camina, Maria

Nadala valenciana / Valencian Christmas carol

 

 Tornada: Camina, Maria,

camina i voràs

cantar els pollastres

a prop del portal.  (2)

Chorus: Walk Maria,

walk and you will see

as the chickens are singing

near the entrance. (2)

 

Si em donen una coca,

que no siga xicoteta,

que són molts en la quadrilla

i eixirem a micoteta.

If they give me any flat cake,

[I prefer] that it wouldn’t be a little one,

because the gang is high

and we work out at a little piece.

 

Tornada (només una vegada): Camina, Maria…

Chorus: (only once): Walk Maria…

 

Camina, Maria,

camina i voràs

cantar els pollastres

a prop del portal.

Walk Maria,

walk and you will see

as the chickens are singing

near the entrance.

 

 

Font: La cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=186, de la Universitat d’Alacant.

 

Nota: En este registre, la cançó sona diferent en la repetició, per segona vegada, al final, de les paraules “del portal”. Per això he decidit posar la tornada abans, però sense indicar que la repetirem dos vegades.

 

 

 

Xica, músic sóc // My girl, I am a musician

Xica, músic sóc

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Xica, músic sóc:

toque el contrabaix,

jo t’ensenyaré.

Look my girl, I am a musician:

I play the double bass,

I will teach you.

 

Si de música no [en] saps,

la flauta tocaràs:

jo per baix t’acompanyaré.

If you can’t play music,

you will play the flute:

I will be with you below.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=272, de la Universitat d’Alacant.

 

 

Una pastora hi va arribar // A shepherdess arrived there

Una pastora hi va arribar

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Una pastora hi va arribar

i dos anells li va portar.

Per Vós, Maria, mare sou mia,

vostre Fillet.

Doneu-li tota, fins una gota,

la vostra llet.

A shepherdess arrived there

and she brought  two rings.

“For You, Mary, you are mother of mine,

your little son.

Give him all of it, until the last drop,

your milk.”

 

 

[Una] Altra pastora també ha anat

amb un gran plat de codonyat.

“Verge Maria, mestressa mia,

preneu-la bé.

Com [que] sóc pobreta, jo [una] altra coseta,

no us donaré”.

Another shepherdess also went [there]

with a large plate of quince jelly.

“Virgin Mary, landlady of mine,

greet well her.

As I am a poor one, I won’t give you

another thing.”

 

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=192, de la Universitat d’Alacant.

 

Nota: És la primera vegada que llig la lletra d’una cançó popular valenciana amb la forma mia (històrica), amb la forma us en lloc de la forma vos (també històrica la primera de les esmentades) i amb el pronom hi al costat d’un verb (açó només ho he oït, en persones majors, fins i tot en la meua àvia materna, natural d’Alaquàs, una població de l’Horta, amb el verb vore),

 

 

 

Tots ho vam vore // All of us saw it

Tots ho vam vore

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Tots ho vam vore, tots ho vam vore

lo que el seu nóvio li va tocar,

la de l’esquerra, la de la dreta

i la coveta de Sant Pasqual.

All of us saw it, all of us saw it

what her boyfriend touched her,

the left one, the right one

and the little cave of Saint Paschal.

 

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=706, de la Universitat d’Alacant.

Totes les monges, de bon matí // All the nuns, very early

Totes les monges, de bon matí

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Totes les monges, de bon matí

s’alcen i reguen el seu jardí.

Jo també regue el meu jardinet:

faves i pèsols i ravenets.

¡Ai, ravenet, com t’has quedat,

sense fulletes i el cap pelat!

All the nuns, very early,

get up and hose down their garden.

I also wàter my little garden:

beans and peas ang litlle radishes.

Oh!, radish, how you gone now!,

without leaves and with the skin head!

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=162, de la Universitat d’Alacant.

 

 

Toni va a la font // Toni goes to the fountain

Toni va a la font

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Toni va a la font, (2)

i trenca un cànter.

Sa mare li diu, (2)

que en trenque un altre.

Toni goes to the fountain, (2)

and he breaks a large pitcher.

His mother tells him, (2)

that he breaks another.

 

Font: Esta cançó figura dins d’un estudi realitzat per la Universitat d’Alacant, com a http://www.canpop.org/fitxa.php?id=449.

 

Nota: No coneixia este final, diferent al de la versió anterior en la primera estrofa, ja que ací sa mare li diu que en trenque un altre… Almenys, això cantà l’home que oïm en el registre.

Si voleu saber, senyores // If you want to know, women

Si voleu saber, senyores

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Si voleu saber, senyores,

en Moixent lo que ha passat,

pos [= doncs] que Quica la Perleta,

en [= amb] un altre se n’ha anat.

If you want to know, women,

what has happened in Moixent,

[I will say to you] that Quica “the Little Gem”

is going out with another [man / boyfriend].

 

Font: La cançó figura com a http://www.canpop.org/fitxa.php?id=552, en un estudi realitzat per la Universitat d’Alacant.

 

 

Serra, serra ó // Saw you, saw you ó

Serra, serra ó

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Serra, serra ó,

la velleta del torró

i amb el pa del rosegó,

¡que serre, que serre,

que serre, ó!

Saw you, saw you ó,

the little old woman of the “torró”

and with the crust of bread,

has saw!, has saw!,

has saw, ó!

 

Font: Esta cançó, registrada per la Universitat d’Alacant, figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=603.

Nota: En el registre oral oïm la forma en en lloc de la moderna amb.

Sereno, ¡la una i mitja! // “Sereno”, half past one!

Sereno, ¡la una i mitja!

Cançó infantil valenciana / Valencian children’s song

 

Sereno, ¡la una i mitja!

El sereno ha mort un gos,

se l’han dut a l’hospital,

les xiques de costura

se l’han fet amb oli i sal.

Sereno, ¡la una!

“Sereno”, half past one!

The “sereno” killed a dog,

some people took it to the hospital,

the sewing girl

have cooked it with oil and salt.

“Sereno”, one o’clock!

 

Font: Esta cançó infantil, registrada per la Universitat d’Alacant, figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=677.

Nota: En el registre figura la pronúncia popular en en lloc de la forma moderna amb.

Ous, ous, ous // Eggs, eggs, eggs

Ous, ous, ous

Cançó de la salpassa / “Salpassa”  Valencian song

 

Ous, ous, ous.

Una mona amb quinze ous.

Ous a la Marina,

ous al finestró,

bastonades al senyor rector.

Eggs, eggs, eggs.

An Easter cake with fifteen eggs.

Eggs to “la Marina”,

eggs to the shutter,

blows with a stick to the parson.

 

Font: Es tracta d’una salpassa valenciana, registrada per la Universitat d’Alacant, i a la qual podeu accedir en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=437.

Nota: En el registre oral escoltem bastona[d]es i re[c]tor.