Arxiu d'etiquetes: humor

L’u d’Aielo // Dancing of Aielo

L’u d’Aielo

Cançó popular valenciana  / Valencian folk song 

 

Sempre venies darrere,

que t’ensenyara cançons;

i ara que en saps, de  boniques,

t’amagues pels carrerons.

You always went after me

so that I trained you songs;

and now you know many, and fine,

but you are hiding in the alleys.

 

De la flor de la farina,

de la bromera del vi,

s’ha fet quatre mocadors

Pepeta la del Morquí.

Pepeta “from the Morquí”

has made herself four handkerchieves,

with the flower flour

and with the wine froth.

 

Santa Anna para en Albaida,

Sant Vicent en Agullent,

la Mare de Déu en Agres

i Sant Blai en Bocairent.

Saint Anne stops in Albaida,

Saint Vincent in Agullent,

the Virgin in Agres

and Saint Blaise in Bocairent. 

 

Font: L’enllaç és http://www.viasona.cat/grup/pep-gimeno-botifarra/si-em-pose-a-cantar-cancons/lu-daielo (lletra i música)

 

 

 

El tio Caliu // The uncle Caliu

 

El tio Caliu

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Es diu que el tio Caliu

és un gandul que no treballa,

que ensenya a les xiquetes

a tocar en la rondalla.

Many people say that the uncle Caliu

is a lazy person that doesn’t works,

and that he trains the young women

to play in the group of minstrels.

 

Diners, diners,

i a aprofitar-les totes;

diners, diners,

com fan els botiguers.

Money, money,

and to make good us of them;

money, money,

as the shopkeepers do.

 

 

Font: Es tracta d’una cançó cantada pel grup Al Tall. Ací teniu l’enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=LtiWoqKX530.

La xata melindrera // The dear meticulous woman

 

La xata melindrera

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

La xata melindrera,

huit, nou, deu,

com és tan fina,

trico, trico, trau,

com és tan fina, lairó, lairó…

se’n va a Benifaió, lairó.

The dear meticulous woman,

eight, nine, ten,

as she is very refined,

trico, trico, trau,

as she is very refined, lairó, lairó… 

she goes to Benifaió, lairó.

 

Es pinta els colorets,

huit, nou, deu,

amb gasolina,

trico, trico, trau,

amb gasolina, lairó, lairó…

lairó, lairó, lairó, lairó.

She makes the rouges up

eight, nine, ten,

with petrol,

trico, trico, trau,

with petrol, lairó, lairó…

lairó, lairó, lairó, lairó.

 

 

L’alcalde de Sollana,

huit, nou, deu,

té una burra,

trico, trico, trau,

té una burra, lairó, lairó…

vestida amb camisó, lairó.

The major of Sollana,

eight, nine, ten,

has a female donkey,

trico, trico, trau,

has a female donkey, lairó, lairó…

dressed with nightdress, lairó.

 

Que es menja les garrofes,

huit, nou, deu,

amb coca fina,

trico, trico, trau,

amb coca fina, lairó, lairó…

tomata i pimentó, lairó.

That eats the carobs,

eight, nine, ten,

with fine flat cock,

trico, trico, trau,

with fine flat cock, lairó, lairó…

tomatoe and pepper, lairó. 

 

 

Nota: La versió que mostre està cantada per Paco Muñoz qui, per exemple, a diferència d’altres cantants, com ara, Dani Miquel, empra la forma “melindrera” i no “merenguera”.

L’enllaç per a escoltar-les són els següents: Paco Muñoz en https://www.youtube.com/watch?v=9NkkieoAlrc i Dani Miquel en https://www.youtube.com/watch?v=feVOSyn7Zjo.

 

Carnestoltes, moltes voltes… (albada) // Carnival, many times… (aubade)

Carnestoltes, moltes voltes…

Albada popular / Folk aubade

Música de l’Escola de Danses d’Alfarb (disc Música tradicional d’Alfarb/ Music of the Escola de Danses [“School of Dances”] of Alfarb, a Valencian village (Música tradicional d’Alfarb disc)

 

Carnestoltes, moltes voltes;

Nadal, de mes a mes;

Pasqua, de huit a huit dies;

Quaresma no tornes més…

Carnival, many times;

Christmas, every month;

Easter, every eight days…,

Lent, don’t return more…

L’orinal // The bedpan

 

L’orinal

Cançó popular en tot l’àmbit lingüístic /  Folk song in all the linguistic area

(Lletra del disc Música tradicional d’Alfarb. Escola de Danses) / (Lyrics of the Música tradicional d’Alfarb disc. Escola de Danses, “Dances School” in English)

 

L’orinal de les cases riques

sempre sol anar mudat,

perquè és de terra fina

i de pisso recalcat.

I ara li diuen don Pedro,

per això és tan respectat.

The silver spoon people bedpan

many times is dressed up,

because it comes from fine earth

and he lives in a reinformced flat.

And now people know him as “don Pedro” [Mr. Pedro, Peter in English]

and what’s why it’s respected.

 

L’orinal, l’orinal,

és un objecte d’antiguitat,

per naixement,

per lo que val,

visca la gràcia de l’orinal!

The bedpan, the bedpan,

is an aged object,

we sing for its birth,

for its valuable,

Up with it, for its grace!

 

Si l’orinal tinguera boca

i també ulls pa mirar,

voria moltes cosetes

que ja no les puc mirar.

Voria dones en camisa

i algun home despullat.

If the bedpan had mouth

and also eyes for watching,

it would see many things

that I can’t see now.

It would see women with a shirt

and some naked men.

 

Font: La lletra correspon a la que figura en un disc amb cançons de l’Escola de Danses d’Alfarb, població valenciana de la Ribera del Xúquer.

L’he oïda amb una altra ben diferent en alguns punts i, fins i tot, he trobat algunes webs, sobre records o curiositats, en què figuren lletres catalanes. També tenim la possibilitat d’escoltar una versió de l’Alt Urgell, en concret, de la població Oliana.

 

Si voleu escoltar-la, aneu a https://www.youtube.com/watch?v=jGqASRCMjfg. Entre els 4:32 i els 5:56 la podreu oir.

Igualment, un blogaire, Àngel, ens alça dos entrades referents a la cançó. Vegeu http://lletresdetraverti.blogspot.com.es/2011/09/orinal-de-casa-rica.html i http://lletresdetraverti.blogspot.com.es/2011/09/orinal-de-casa-rica-i-2.html. En la darrera podreu llegir la lletra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cançó de les mentides // The lies song

Cançó de les mentides

Cançó popular en tot l’àmbit lingüístic / Folk song in all the linguistic area

 

Mon pare se’n va al mercat,

a comprar una burra cega, guairó,

a comprar una burra cega.

Li tallen els quatre peus:

la burra arranca a córrer, guairó…

Saltant parets i barrancs,

topeta una figuera, guairó…

My father goes to the market

bo buy a blind donkey, guairó (*).

Some people cut its four feet

and the donkey starts to run, guairó.

Jumping walls and precipices,

it sees a fig tree, guairó.

 

 

Li tira una pedra fort,

i fa caure una ametla, guairó…

Li cau l’ametla en el peu

i li ix sang per l’orella, guairó…

It throws a stone with force,

and an almond falls out of it, guairó.

The almond falls in its foot

and begins to cut blood from its ear, guairó.

 

Per la mar corren conills,

per la muntanya anguiles, guairó…

Per això esta cançó es diu

la cançó de les mentides, guairó…

Qui vullga saber-la bé,

que se’n vaja a Filipines, guairó… 

In the sea rabbits run,

and eels run along the mountains, guairó.

That’s why this song is known

as the lies song, guairó.

Whoever wants to sing it well,

will have to go to the Philippines, guairó.

 

 

Nota: La cançó es canta repetint dos versos. Així, direm: “Mon pare se’n va al mercat (2) / a comprar una burra cega, guairó, / a comprar una burra cega”. I així, tota la cançó.

Afig açò perquè quan llegiu els punts suspensius, lo que farem serà repetir eixe vers però sense el reforçament guairó.

Per tant, el primer vers es repetix i el segon canvia lleugerament.

 

Font: Esta cançó podem escoltar-la, cantada pel valencià Paco Muñoz, en http://www.viasona.cat/grup/paco-munoz/paco-munoz-canta-per-als-xiquets-6/canco-de-les-mentides.

 

 

 

 

La barraqueta // The little farmhouse

Tinc una barraqueta

Cançó popular valenciana Valencian folk song

 

Tinc una barraqueta

que no té trespol,

que no té trespol,

que no té trespol.

I have a little farmhouse

with no roof,

with no roof,

 with no roof.

 

Per la matinadeta

ja li pega el sol,

ja li pega el sol,

ja li pega el sol.

Early in the morning

already it is sunny,

already it is sunny,

already it is sunny.

 

Trullarà,

que trullarà,

que trullarà.

She will mill,

and she will mill,

and she will mill.

 

I com és xicoteta

no paga lloguer,

no paga lloguer,

no paga lloguer.

And as it is little,

it doesn’t pay rent,

it doesn’t pay rent,

it doesn’t pay rent. 

 

Perquè era dels meus pares

i és pels meus xiquets,

i és pels meus xiquets

i és pels meus xiquets.

Because it was my parents’

and it’s for my kids,

and it’s for my kids

and it’s for my kids.

 

Tornada: Trullarà…

Chorus: She will mill…

 

Dins jo tinc un armari

molt ben arreglat,

molt ben arreglat,

molt ben arreglat.

Inside I have a cupboard

very well tidied up,

very well tidied up,

very well tidied up.

 

Amb tres pitxers sense ansa

i un plat foradat,

i un plat foradat

i un plat foradat.

And three pitchers without handle,

and a perforated plate,

and a perforated plate

and a perforated plate. 

 

Tornada: Trullarà…

Chorus: She will mill…

 

Tinc un canteret d’aigua

i tres bótes de vi,

i tres botes de vi

i tres botes de vi.

I have a large water pitcher

and three leathers of wine,

and three leathers of wine

and three leathers of wine.

 

I un setrillet amb oli

que és de lo més fi,

que és de lo més fi,

que és de lo més fi.

And a cruet with oil

that is very fine,

that is very fine,

that is very fine.

 

Tornada: Trullarà…

Chorus: She will mill…

 

 

Font musical: El vídeo, https://www.youtube.com/watch?v=Dh7hhqSYzMA, té la veu de Paco Muñoz.

 

 

 

I’m singing in the rain // Estic cantant sota la pluja

 

I’m singing in the rain

Music: / Música: Gene Kelly

 

I’m singing in the rain

Just singing in the rain

What a glorious feeling

I’m happy again

I’m laughing at clouds

So dark up above

The sun’s in my heart

And I’m ready for love

Estic cantant sota la pluja,

simplement cantant sota la pluja.

¡Quina sensació tan gloriosa!

Estic feliç, de nou.

M’estic rient dels núvols,

tan fosc allà dalt.

El sol està en el meu cor

i estic preparat per a l’amor.

 

Let the stormy clouds chase

Everyone from the place

Come on with the rain

I’ve a smile on my face

I walk down the lane

With a happy refrain

Just singing

Singing in the rain

Deixa que la tempesta dels núvols se’n vaja

a pels del lloc,

que vinguen amb la pluja.

Tinc un somriure en la meua cara,

vaig carrer avall

amb una tornada feliç,

simplement cantant,

cantant sota la pluja.

 

Dancing in the rain

I’m happy again!

I’m singing and dancing in the rain

I’m dancing and singing in the rain 

Ballant sota la pluja.

¡Estic feliç, de nou!

Estic cantant i ballant sota la pluja.

Estic ballant i cantant sota la pluja.

 

Font: Podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=rmCpOKtN8ME. Es tracta d’un fragment d’una pel·lícula, cantat per Gene Kelly.

La lletra d’on he fet la traducció al valencià figura en la web http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesGI/GeneKelly-Dancingintheraintraduc.html.

Hem de fer un aclariment dient que tota la lletra que voreu en eixa web no es correspon al fragment, com ho podeu comprovar mitjançat l’oïda de diferents fonts d’Internet, algunes amb música acompanyada de la lletra en anglés. Escriviu simplement el títol de la cançó i en trobareu.

 

 

Cançó de la llum // Song of the light

 

Cançó de la llum

Arranjament:  / Arrangement:  Al Tall

 

Ja podeu amagar els trastos al corral,

quinqués i lamparilles, llanternes i fanals;

la llum la fa molt clara, més clara no pot ser:

llumena tot el poble i atrau al foraster.

Already you can hide the junks in the pen,

oils, small lamps, torches and lamps;

the light is very clear…, more clear, impossible!:

it’s illuminating all the village and attracks the strangers.

 

Que vinga, que vinga, que vinga la llum

abans que el petroli ens òmpliga de fum;

les bigues són plantades i la llum ja vindrà,

perquè les xiques guapes es miren la cara.

Start, start, start the light

before the oil covers us in smoke;

the beams are put in their seat and the light will return,

because the nice young women can look at their face.

 

I se’n podeu anar a on siga a protestar,

que la llum no ha vingut i crec que mai vindrà:

els xavos que hi havien per a l’allumenament

se’ls ha gastat l’alcalde en putes i demés.

Now you can go to protest wherever you prefer,

but the light has not returned and I think it never will start:

the cents for enlightenment…

the major spent them on whores and in other things.

 

Que vinga, que vinga, que vinga la llum

i que al senyor alcalde li donen per el cul,

les bigues són plantades i la llum ja vindrà,

i que el senyor alcalde se’n vaja a fer la mà.

Start, start, start the light

and we want the people to fuck off the major,

the beams are put in their seat and the light will return,

and we want the major to go to hell.

 

Que vinga, que vinga, que vinga la llum

i que al senyor alcalde li donen per el cul,

les bigues són plantades i la llum ja vindrà,

i que el senyor alcalde se’n vaja a fer la mà,

i que el senyor alcalde se’n vaja a fer la mà. (2)

Start, start, start the light

and we want the people to fuck off the major,

the beams are put in their seat and the light will return,

and we want the major to go to hell,

and we want the major to go to hell. (2)

 

Música: https://www.youtube.com/watch?v=5q8bfiFsc1A. Es tracta d’un disc amb la lletra final, la que ací tenim, en lloc de l’original i, per tant, la definitiva.

Després de cantar la tornada per primera vegada, se sent música d’instruments i, en acabant l’escoltarem de nou.

 

Font: Si voleu vore (i escoltar) la lletra que hi havia inicialment, podeu endinsar-vos en http://www.viasona.cat/grup/al-tall/envit-a-vares/canco-de-la-llum.

Ja havia llegit, feia uns dies, el canvi que suposà per a moltes persones que el grup decidira fer un reajust de la lletra i deixar-la com els haguera agradat en un altre temps i, així, no sols dir les coses pel seu nom i estar al dia, sinó fer la música amb la sensació de llibertat.

En eixe sentit, si escolteu la primera vegada que diuen la lletra “en putes i demés” sentireu unes paraules que no tenen pèrdua.  Val la pena consultar esta lletra de la web i escoltar el vídeo que ací teniu com a enllaç.

 

 

 

 

 

 

 

 

El barranc de l’assut // The ravine of the weir

El barranc de l’assut

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

I a ta mare l’han vista

en el barranc de l’assut,

que es menjava una coca

que li xorrava suc.

Que li xorrava suc,

que li xorrava suc,

i a ta mare l’han vista

en el barranc de l’assut.

Some people have seen your mother

in the ravine of the weir,

and she was eating a flat cake

that was dripping sauce.

That was dripping sauce,

that was dripping sauce,

some people have seen your mother

in the ravine of the weir.

 

Ma mare m’envia a l’horta

a regar el melonar.

Jo em pegue una revolta

i me’n vaig a festejar.

My mother sends me away to the floodplain

to water the melon field.

I go for a walk

and… to court. 

 

Tornada: I a ta mare l’han vista…

Chorus: Some people have seen your mother…

 

 

Les xiques del carrer nou,

totes, miren a la lluna

per a fer-se l’aixovar

i no se’n casa ninguna.

The young women of the new street

are looking at the moon

to prepare them their dowries

but none of them get married.

 

Tornada: I a ta mare l’han vista…

Chorus: Some people have seen your mother…

 

En ma vida m’he rist més

que una nit collint tomaques:

em vaig girar i vaig vore

una gallina amb sabates.

I’ve never died of laughter so much in my life

as one night while I was harvesting tomatoes:

I turned round and I saw

a hen with shoes.

 

Tornada: I a ta mare l’han vista…

Chorus: Some people have seen your mother…

 

 

Font: Podeu escoltar el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=MmUJAokbgfU, amb la música del grup Carraixet.