Cançó de les mentides // The lies song

Cançó de les mentides

Cançó popular en tot l’àmbit lingüístic / Folk song in all the linguistic area

 

Mon pare se’n va al mercat,

a comprar una burra cega, guairó,

a comprar una burra cega.

Li tallen els quatre peus:

la burra arranca a córrer, guairó…

Saltant parets i barrancs,

topeta una figuera, guairó…

My father goes to the market

bo buy a blind donkey, guairó (*).

Some people cut its four feet

and the donkey starts to run, guairó.

Jumping walls and precipices,

it sees a fig tree, guairó.

 

 

Li tira una pedra fort,

i fa caure una ametla, guairó…

Li cau l’ametla en el peu

i li ix sang per l’orella, guairó…

It throws a stone with force,

and an almond falls out of it, guairó.

The almond falls in its foot

and begins to cut blood from its ear, guairó.

 

Per la mar corren conills,

per la muntanya anguiles, guairó…

Per això esta cançó es diu

la cançó de les mentides, guairó…

Qui vullga saber-la bé,

que se’n vaja a Filipines, guairó… 

In the sea rabbits run,

and eels run along the mountains, guairó.

That’s why this song is known

as the lies song, guairó.

Whoever wants to sing it well,

will have to go to the Philippines, guairó.

 

 

Nota: La cançó es canta repetint dos versos. Així, direm: “Mon pare se’n va al mercat (2) / a comprar una burra cega, guairó, / a comprar una burra cega”. I així, tota la cançó.

Afig açò perquè quan llegiu els punts suspensius, lo que farem serà repetir eixe vers però sense el reforçament guairó.

Per tant, el primer vers es repetix i el segon canvia lleugerament.

 

Font: Esta cançó podem escoltar-la, cantada pel valencià Paco Muñoz, en http://www.viasona.cat/grup/paco-munoz/paco-munoz-canta-per-als-xiquets-6/canco-de-les-mentides.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email