Cançó de la llum // Song of the light

 

Cançó de la llum

Arranjament:  / Arrangement:  Al Tall

 

Ja podeu amagar els trastos al corral,

quinqués i lamparilles, llanternes i fanals;

la llum la fa molt clara, més clara no pot ser:

llumena tot el poble i atrau al foraster.

Already you can hide the junks in the pen,

oils, small lamps, torches and lamps;

the light is very clear…, more clear, impossible!:

it’s illuminating all the village and attracks the strangers.

 

Que vinga, que vinga, que vinga la llum

abans que el petroli ens òmpliga de fum;

les bigues són plantades i la llum ja vindrà,

perquè les xiques guapes es miren la cara.

Start, start, start the light

before the oil covers us in smoke;

the beams are put in their seat and the light will return,

because the nice young women can look at their face.

 

I se’n podeu anar a on siga a protestar,

que la llum no ha vingut i crec que mai vindrà:

els xavos que hi havien per a l’allumenament

se’ls ha gastat l’alcalde en putes i demés.

Now you can go to protest wherever you prefer,

but the light has not returned and I think it never will start:

the cents for enlightenment…

the major spent them on whores and in other things.

 

Que vinga, que vinga, que vinga la llum

i que al senyor alcalde li donen per el cul,

les bigues són plantades i la llum ja vindrà,

i que el senyor alcalde se’n vaja a fer la mà.

Start, start, start the light

and we want the people to fuck off the major,

the beams are put in their seat and the light will return,

and we want the major to go to hell.

 

Que vinga, que vinga, que vinga la llum

i que al senyor alcalde li donen per el cul,

les bigues són plantades i la llum ja vindrà,

i que el senyor alcalde se’n vaja a fer la mà,

i que el senyor alcalde se’n vaja a fer la mà. (2)

Start, start, start the light

and we want the people to fuck off the major,

the beams are put in their seat and the light will return,

and we want the major to go to hell,

and we want the major to go to hell. (2)

 

Música: https://www.youtube.com/watch?v=5q8bfiFsc1A. Es tracta d’un disc amb la lletra final, la que ací tenim, en lloc de l’original i, per tant, la definitiva.

Després de cantar la tornada per primera vegada, se sent música d’instruments i, en acabant l’escoltarem de nou.

 

Font: Si voleu vore (i escoltar) la lletra que hi havia inicialment, podeu endinsar-vos en http://www.viasona.cat/grup/al-tall/envit-a-vares/canco-de-la-llum.

Ja havia llegit, feia uns dies, el canvi que suposà per a moltes persones que el grup decidira fer un reajust de la lletra i deixar-la com els haguera agradat en un altre temps i, així, no sols dir les coses pel seu nom i estar al dia, sinó fer la música amb la sensació de llibertat.

En eixe sentit, si escolteu la primera vegada que diuen la lletra “en putes i demés” sentireu unes paraules que no tenen pèrdua.  Val la pena consultar esta lletra de la web i escoltar el vídeo que ací teniu com a enllaç.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email