Arxiu d'etiquetes: cançó eròtica

“L’orinal”, una cançó matriarcal

 

En un correu electrònic del 22 d’abril del 2021, Silvia Vaque Amat em parlava de la cançó eròtica “L’orinal”, la qual, “El meu pare, que era de Tortosa, sempre cantava. I deia que era seva, una que diu ‘L’orinal’” i comentava “M’agraden molt aquestes cançons picaresques de l’època”. Tot i que no envià la cançó (perquè no la sabia completa), en la web Malandia, l’escriguí en el 2015, en l’entrada “L’orinal // The bedpan” (https://malandia.cat/2015/02/lorinal), i que, en una versió d’Alfarb (població valenciana de la Ribera Alta), diu així[1]:

“L’orinal de cases riques

sempre sol anar mudat,

perquè és de terra fina

i de pisso recalcat.

I ara li diuen don Pedro,

per això és tan respectat.

 

L’orinal, l’orinal,

és un objecte d’antiguitat,

per naixement,

per lo que val,

visca la gràcia de l’orinal!

 

Si l’orinal tinguera boca

i també ulls pa[2] mirar,

voria moltes cosetes

que ja no les puc mirar.

Voria dones en camisa

i algun home despullat”.

 

Una versió que recorde haver oït de xiquet, potser amb uns onze anys[3] i en els Júniors d’Aldaia (població de l’Horta de València), a primeries dels anys huitanta (quan ja havia mort el general Francisco Franco i amb un règim postfranquista lleugerament permissiu), en la part que encara recorde, diu així:

“Si l’orinal tingués boqueta[4]

i ullets per a mirar,

voria [= veuria] moltes cosetes

que ara no les pot mirar:

voria  [= veuria] una dona ‘en’ camisola

i un home ‘en’ calçotets,

uns ullets sense pestanyes

i una boca sense dents.

 

Sí, l’orinal; 

sí, l’orinal;

sí l’apreciem,

sí l’apreciem,

per lo que val,

per lo que val,

és una gràcia de l’orinal”.

 

Com veiem, és una cançó tirant a eròtica. I, en finalitzar els versos ací plasmats, va acompanyada de ritme joiós a l’estil del de la cançó “La manta al coll”.

La cançó de l’orinal també l’hem trobada, com ara, en la web “Càntut”, sota el títol “L’orinal” (https://cantut.cat/canconer/cancons/item/633-l-orinal), amb aquesta lletra, cantada per Montserrat Llover i Expósito (nascuda en 1926), qui, possiblement, com es pot llegir, l’hauria apresa de son pare:

“Quan l’orinal se us trenqui

o si se us hi fa un forat,

el poseu a la finestra

o bé en el terrat.

El poseu a la finestra

amb un roseret plantat.

L’orinal ha demostrat

d’ésser objecte d’utilitat,

tots l’estimem per lo que val;

visca la glòria de l’orinal.

 

L’orinal de casa rica

sol anar molt ben mudat;

així com és de terrissa,

n’és de pisa i decorat.

Li solen dir-li ‘Don Pedro’

perquè en sigui respectat.

I l’orinal ha demostrat

d’ésser objecte d’utilitat,

tots l’estimem per lo que val;

visca la glòria de l’orinal.

 

Hi ha cases sense comuna

dintre i fora de ciutat

i si et venen[5] certes presses

et trobes desesperat.

Si tens l’orinal a casa

llavors ho fas descansat[6].

I l’orinal ha demostrat

d’ésser objecte d’utilitat,

tots l’estimem per lo que val,

visca la glòria de l’orinal”.

 

Ara bé, en l’entrada de la web “Càntut” relativa a la cançó “L’orinal”, hi ha una foto d’on hem tret una lletra que va molt més en línia amb la que aprenguí de xiquet. Diu així:

“En canvi –i vet aquí la prova evident de per què hem de parlar d’un veritable ‘surrealisme català’-, vegem ara la lletra d’una de les cançons més cantades entre les tropes catalanes de l’Ebre:

            L’orinal de casa bona

           és un moble distingit,

           veu les dones en camisa,

           abans de posar-se al llit.

           I l’orinal ha demostrat

           ésser un moble d’utilitat.

           I l’apreciem per lo (pel) que val

          cantem les glòries de l’orinal”. 

 

Aquesta versió, molt més pròxima a la que aprengui i a la d’Alfarb, reflecteix un matriarcalisme, no solament per la permissivitat i la bona acollida de lo eròtic sinó, com en les altres versions, perquè, com ara, també es fa un cant pels xicotets detalls de la vida quotidiana, en aquest cas, per l’orinal.

Finalment, la cinquena lletra que trobí d’aquesta cançó, a què podem accedir en la web “Canpop”, de la Universitat d’Alacant, per mitjà de l’entrada “L’orinal de casa rica” (http://www.canpop.org/fitxa.php?id=1479), és molt suau[7] i en línia amb l’enregistrada en “Cantut”. No obstant això, i, ara sí, és en aquesta on figuren uns versos molt semblants als plasmats per Silvia Vaque Amat. Així com ella escriu “El orinal conec clenc, el orinal clenc clenc…”, en l’entrada de la Universitat d’Alacant, per exemple, en llegim que diuen així:

“El orinal cles cles

el orinal cles cles

viva la gràcia de l’orinal cles cles”.

 

Podem considerar, per tant, que aquesta cançó és eròtica i, igualment, de línia matriarcal, com un agraïment, àdhuc, a xicotetes coses, en aquest cas, a l’orinal.

Agraesc la col·laboració de les persones que m’informaren en relació amb aquesta cançó i amb altres en la mateixa línia i relatives a l’orinal.

 

 

Notes: [1] A través de la lletra del disc “Música tradicional d’Alfarb, Escola de Danses”. En aquesta entrada, es pot escoltar un vídeo amb la música de la cançó, encara que amb la lletra d’Oliana, una població catalana de l’Alt Urgell: “Hostal Víctor Oliana, Festa 125é aniversari + cançó de l’orinal” (https://www.youtube.com/watch?V=jGqASrcMjfg), del minut 4:32 al 5:56.

[2] La forma  correcta d’aquesta reducció en el parlar popular, és “p’a”, ja que procedeix de la preposició “per a”, no de la preposició castellana “para”. 

[3] Nasquí en 1971.

[4] En preguntar, a ma mare, el mateix dia, per si sabia la lletra d’aquesta cançó, ella cantava “boquetes”  i jo “boqueta” . Igualment, en un altre punt, ella cantà “que ara no es poden mirar” i, quan li cantí la segona part de la versió que jo aprenguí, em digué que sí que la sabia i passà a cantar-la. Agraesc la seua col·laboració.

[5] En l’original, si’t venen”.

[6] En l’original, llavors o fas descansat”.

[7] En aquest sentit, cal comentar que, més d’una vegada, ens hem trobat amb cançons eròtiques transmeses per dones grans.

Dalt d’una muntanya

 

Dalt d’una muntanya

Cançó popular eròtica catalana

 

“Dalt d’una muntanya,

de la més alta,

de la més alta,

n’hi havia una gran flor;

dalt de la flor, una minyona,

una minyona;

dalt de la minyona, jo;

dalt de la minyona, jo”.

 

 

Nota:  [1] El 8 de novembre del 2020 vaig rebre un correu electrònic de Sisco Beltrán, un home de Tivenys (una població de la comarca del Baix Ebre) amb qui tenia relació per Facebook i que m’envià aquesta cançó, encara no recopilada i, a més, nova. El 10 de novembre del 2020 encara no figurava en Internet.

Unfla, unfla, unfla el baló…, que l’unfle ta tia que té bon bragó

 

Unfla, unfla, unfla el baló…., que l’unfle ta tia que té bon bragó

Cançó popular eròtica valenciana

 

“Si em case ‘en’ una alta,

pareix [1] un gegant:

no tindré prou tela

per fer un ‘devantal’

i, si no li’l fas,

¿què diran de mi?,

per això, no em case

i em quede fadrí.

 

Si em case ‘en’ una baixeta,

pareix un ‘patet’:

aniré a besar-la

i pegarà un botet,

i, si no la bese,

¿què diran de mi?,

per això, no em case

i em quede fadrí.

 

Tornada: Unfla, unfla, unfla el baló,

que l’unfle ta tia que té bon bragó [2] (2) [3].

Unfla, unfla, unfla el baló,

que l’unfle ta tia que té bon bragó (2).

 

Si em case ‘en’ una beata,

per a estar millor:

de matí, a missa;

de nit, al sermó.

La casa, sense agranar,

sense cuidar de mi,

per això, no em case

i em quede fadrí.

 

Tot aquell que tinga

llàstima i pietat,

que es tanque en un quarto

i que es mate ‘en’ un bac.

I, després de mort,

¿què diran de mi?,

per això, no em case

i em quede fadrí.

 

Tornada: Unfla, unfla, unfla el baló,

que l’unfle ta tia que té bon bragó (2) [4].

Unfla, unfla, unfla el baló,

que l’unfle ta tia que té bon bragó,

unfla, unfla, unfla el baló,

que l’unfle ta tia que té bon bragó [5].

 

 

 

Notes: Aquesta cançó és coneguda i jo l’havia escoltada, des de xiquet, però amb una lletra molt distinta (i que es pot trobar en Internet) i en una línia prou diferent. En ella, entre altres coses, apareix el nom d’un home, Miquelet Garcia, qui va a un ajuntament a demanar faena i li’n concedeixen la de municipal.

Ací ens trobem amb una dona que, com en moltes cançons populars eròtiques (o bé sobre temes sexuals) en valencià, apareix forta, en aquest cas, amb força de tipus muscular, un exemple més que confirma que la cultura valenciana (la vinculada a la llengua catalana, popularment, coneguda com valencià) és matriarcal.

[1] En el vídeo sona “pareixc”. Tenint present lo que diu en l’estrofa següent, quan parla de la dona, però baixa, deduïm que és “pareix”, com hem triat escriure.

[2] En el DCVB, bragó remet a braó, i, en aquest cas, vol dir “Força muscular”.

[3] Aquests dos versos es repeteixen, però només sona una veu. En canvi, en els dos següents, que també es repeteixen, es fa en grup.

[4] Aquests dos versos es repeteixen, però només sona una veu.

[5] Aquests quatre darrers versos de la tornada es canten en grup.

 

Font: El 9 de novembre del 2020, en el grup “Pel nostre valencià, el català de tots”, Vicent Montalbán Aroca, en un comentari, adjuntava un vídeo de la cançó “Unfla, unfla el baló… que l’unfle ta tia que té bon bragó” (https://youtu.be/sY1f8hDqN_0). I, l’endemà, després d’escoltar-la en la versió del vídeo, traguí la lletra que hem escrit.

Un jove i una minyona

 

Hui,  Francisco Espert Arnandis, per mitjà d’un missatge, en què es presentava com un “estudiant de Teologia, futur prevere i un apassionat de la història i les costums del meu poble”, a banda de parlar un poc sobre una rebesàvia seua, Maria Escribà, m’ha escrit un romancet d’Alginet que cantava la seua rebesàvia Carmen “la Campanera” i que diu així:

“Un jove i una minyona

que vivien al Poble Nou;

la minyona es diu Ramona,

el jove, don Joanet.

 

Són dos jóvens de València

que viuen enamorats

i, pel temps que festegen,

ja podrien estar casats.

 

Un diumenge per l’esprà [1],

quan la calor ja ve,

se’n van a fer una volta

allà per les Jovades.

 

I, quan el sol es ponia,

passen per un verdissar

i, els pobres, com no es veen [2],

van quedar enganxats.

 

La Ramona es queixa,

es queixa suspirant…

Trau-me esta punxa

que tinc per davant!

 

L’home, que es corria

sense perdre temps,

diu que li la va traure

en un furgadents.

 

El domini de la punxa

ha donat molt que parlar.

I, ara, tots els dies,

el metge la ve a visitar [3].

 

I, encara que el metge

dia [43]  que no hi havia res de nou,

la Ramona se queixa

que la punxa encara li cou”.

 

 

 

Notes: En primer lloc, dir que Alginet és una població valenciana de la comarca de la Ribera Alta.

I, tot seguit, unes quantes de tipus lingüístic:

[1] Pronúncia vulgar de la paraula vesprada.

[2] Forma també correcta, en lloc de veien.

[3] En l’original, “vesitar”.

[4] Forma admissible, en lloc de la més comuna deia.

Madoneta, vós sou poma

 

A continuació, una cançó mallorquina, eròtica i popular:

 

“Madoneta, vós sou poma;

bon pomeral que teniu,

poma d’hivern i d’estiu,

i aixi tot l’any teniu poma”.

 

 

Font: Figura en el llibre “Mallorca eròtica” (http://bennassar.com/pdf/Mallorca_Erotica.pdf).

 

Notes: La poma és la vulva.

En aquesta cançó, la dona actua amb molta iniciativa.

El vicari de Xodos

Al poble de Xodos

hi havia un vicari,

tancat a l’armari,

que era molt ratoner:

es tirava les dones casades,

les xiques fadrines,

les vídues, també.

 

Si no fóra per la vergonya,

al poble de Xodos,

hi hauria què fer:

agarrar al vicari

i, al mig de la plaça,

allò que li penja,

tallar-li-ho sencer.

 

 

Font:  Francesc Castellano Vilanu m’envià aquesta cançó, que ell havia arreplegat en Vallibona (en la comarca valenciana dels Ports) en l’any 1973/1974, el 13 de juny del 2020.

Quant a Xodos, és una població valenciana de la comarca de l’Alcalatén.

Tots ho vam vore // All of us saw it

Tots ho vam vore

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Tots ho vam vore, tots ho vam vore

lo que el seu nóvio li va tocar,

la de l’esquerra, la de la dreta

i la coveta de Sant Pasqual.

All of us saw it, all of us saw it

what her boyfriend touched her,

the left one, the right one

and the little cave of Saint Paschal.

 

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=706, de la Universitat d’Alacant.

Si voleu saber, senyores // If you want to know, women

Si voleu saber, senyores

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Si voleu saber, senyores,

en Moixent lo que ha passat,

pos [= doncs] que Quica la Perleta,

en [= amb] un altre se n’ha anat.

If you want to know, women,

what has happened in Moixent,

[I will say to you] that Quica “the Little Gem”

is going out with another [man / boyfriend].

 

Font: La cançó figura com a http://www.canpop.org/fitxa.php?id=552, en un estudi realitzat per la Universitat d’Alacant.

 

 

Marieta, Marieta

Marieta, Marieta

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Marieta, Marieta,

no me toques la bragueta,

que si no la piruleta,

se me pot escapar. (2)

Marieta, Marieta,

don’t touch me the fly

that, otherwise, the lollipop

could let me it.

 

Font: És una cançó treta d’un estudi de la Universitat d’Alacant i amb registre http://www.canpop.org/fitxa.php?id=540.

Nota:  Havia oït la seua música però no la lletra, la qual es repetix una vegada i, com voreu, en la segona intervé una veu femenina.

La xica és guapa, leré // The girl is attractive, leré

La xica és guapa, leré

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

La xica és guapa, leré,

no és com la lletja, leré,

ella festeja, leré,

 i es vol casar.

The girls is attractive, leré,

she isn’t as the ugly one, leré,

she is couting, leré,

and she wants to get married.

 

Amb un xic molt guapo, leré,

de la Ribera, leré,

de la Costera, leré,

del Palomar.

With a boy very attractive, leré,

from “la Ribera” [= the Bank], leré,

from “la Costera” [= the Slope], leré,

from “el Palomar” [ al Palombar in Arabic].

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=71,en un estudi fet per la Universitat d’Alacant.

Notes: La població el Palomar (la Vall d’Albaida) té un nom que prové de l’àrab, com he citat en la traducció a l’anglés, a diferència dels altres dos noms geogràfics que apareixen, d’origen valencià i que fan referència a dos comarques: la Ribera i la Costera.