Arxiu d'etiquetes: Pep Botifarra

Jota de Xàtiva // Dancing of Xàtiva

Jota de Xàtiva

Dansa popular valenciana / Valencian folk dancing

 

Dos alcaldes es barallen, (2)

per un hortet que tinc jo,

per a fer xalets de luxe

i plantar un camp de golf.

Two majors are arguing with them, (2)

over a little floodplain of me,

for building luxury detached houses

and to plant me a golf field.

 

Tranquil·leta, filleta,

no em picarà el pollastret

que la terreta dels iaios

no la vendré a un foraster.

Be calm, my daughter,

the little chicken won’t be conned me:

I won’t sell the floodplain

of my grandparents to a stranger.

 

Ma mare m’envia a escola, (2)

per a aprendre valencià;

i ara que ja sé parlar-lo,

ningú me’l deixa parlar.

My mother sends me to the school, (2)

to learn Valencian;

and now, I already can speak it…

but nobody allows me to speak it.

 

La de la panxa pela(d)a

ja no la vorem més.

S’ha fet nóvio a Mallorca

i parlen per Internet.

We never again won’t see

the woman of the bald belly.

She has a boyfriend in Majorca

and they can speak by the Internet.

 

L’ofici de canta(d)or: (2)

passar gana i tindre set.

Apague el mòbil, senyora,

i destape’m el vinet.

The job of singer: (2)

to be hungry and to be thirsty.

Put the mobile phone out, madam,

and uncork me the wine.

 

A ton pare l’han vist

en el barranc de l’assut

amb les cames obertes

i pelant un tramús. 

Some people have seen your father

in the ravine of the weir

with his legs, opened,

and peeling a lupin.

 

 

Font: Ací teniu els enllaços per a la lletra i la música. La canta Pep Botifarra. http://www.letrasyletras.com/cancion/532105/pep-gimeno-botifarra_jota-de-xativa.html. I ací, la música: https://www.youtube.com/watch?v=fMU2S05zbOI.

I també la podem sentir amb l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=p-mZ_7ZCf7k(Grup de Danses “La Baronia”, Planes)

Dotze i u (jota) // Twelve and one (dancing)

 

Dotze i u

Jota valenciana / Valencian dancing

 

Tinc una gràcia molt bona, (2)

la que m’ha donat Sant Pere.

Quan veig a una xica guapa,

me se’n van els ulls darrere.

Tinc una gràcia molt bona.

I have a very interesting grace, (2)

thanks to Saint Peter, who gave me it.

When I see a pretty woman,

I set my sight on her…

I have a very interesting grace.

 

Senyoreta del Campello, (2)

si voleu matar als lladres,

poseu aigua a la serena

i fullets de baladre.

Senyoreta del Campello.

Madam from el Campello, (2)

if you want to die the thieves,

put water at the night dew

and rosebay leaves.

Madam from el Campello.

 

Quan passe pel teu carrer, (2)

sempre vaig mirant a terra

p’a que ton pare no diga

que vaig a formar-li guerra.

Quan passe pel teu carrer.

When I walk along your road, (2)

I always face the ground

so that your father doesn’t say

that I am at war with him.

When I walk along your road.

 

Devall [Davall] d’una bresquillera, (2)

em digueres que em volies.

Des d’entonces aquell arbre

fa més dolces les brequilles.

Devall [Davall] d’una bresquillera.

Under a peach tree, (2)

you told me you loved me.

From then on that tree

gives sweeter the peaches.

Under a peach tree.

 

 

Font: Aquesta cançó, cantada per Pep Botifarra, l’he treta d’http://www.letrasyletras.com/cancion/532108/pep-gimeno-botifarra_dotze-i-u.html (lletra) i d’https://www.youtube.com/watch?v=4jacDLr1bHE (música).

 

Nota: Podríem substituir perfectament el terme entonces (paraula castellana i, a més, castellanisme innecessari i incorrecte) per la forma llavors (o oberta), la qual permetria un ajust mètric sense alterar el vers en què apareix.

 

Jota vella de Moixent // Ancient dancing of Moixent

Jota vella de Moixent

Dansa valenciana / Ancient Valencian dancing, of the village of Moixent

 

Les fadrines moixentines

totes van de cinc en cinc.

L’una li diu a l’altra:

— ¡Que ganes de nóvio tinc!

The single women of Moixent

go five at a time.

One of them tells to the other one:

— I feel like to have a groom!

 

Pepiqueta, guapeta,

fa botifarres.

A pesseta la guitza,

totes cuca(d)es.

I sa mare li deia:

“¡Monyo sorongo!,

el tapó de la bassa

serà el teu nóvio”.

Pepiqueta, nice,

makes sausages,

each one, one peseta…

all of them with worms.

And her mother told her:

“Stupid, silly…

the stopper of the pool

will be your boyfriend.”

 

Quan passes per lo raval,

tots et diuen ravalera.

No hi ha xica més templa(d)a

si no és la santanera.

When you pop into the suburb,

all the people say to you suburbial.

There is no women as pretty

as the woman of the saints.

 

Lliguardera la tonta

no té pessetes,

que se les gasta totes

comprant cintetes.

I sa mare li deia

que no jugara,

que el nóvio que tenia

ja no el té ara.

Lliguardeta “the Silly”

has no peseta,

because she spent them

buying strips.

Her mother told

that she musn’t play,

and that her fiancé

has left her.

 

Des de que tu te n’anares

l’hortet ja no s’ha regat,

la bona herba no creix

i el julivert s’ha secat.

When you left

the little vegetable garden hasn’t been irrigated,

the good herb doesn’t grow

and the parsley is dried.

 

Deu i deu que són vint.

Vint i vint, quaranta.

Ara ton pare pixa,

ta mare canta.

Ara ta mare canta

i ton pare també,

al clamor d’esta casa,

per setze gallets.

Ten and ten make twenty.

Twenty and twenty are fourty.

Now your father prickes,

and your mother sings.

Now your mother sings,

and your father too

with the clamour of this house…

for sixteen pennies.

 

 

Font: L’enllaç musical és http://www.viasona.cat/grup/pep-gimeno-botifarra/si-em-pose-a-cantar-cançons/jota-vella-de-moixent (lletra i música)

Nota: Personalment m’ha paregut una cançó que simbolitza la independència de la filla respecte a una mare que intentava imposar el seu parer i a una societat en què estar fadrina no estava ben vist. Una actitud valenta, sens dubte, la de la filla.

 

 

 

 

 

 

 

 

L’u d’Aielo // Dancing of Aielo

L’u d’Aielo

Cançó popular valenciana  / Valencian folk song 

 

Sempre venies darrere,

que t’ensenyara cançons;

i ara que en saps, de  boniques,

t’amagues pels carrerons.

You always went after me

so that I trained you songs;

and now you know many, and fine,

but you are hiding in the alleys.

 

De la flor de la farina,

de la bromera del vi,

s’ha fet quatre mocadors

Pepeta la del Morquí.

Pepeta “from the Morquí”

has made herself four handkerchieves,

with the flower flour

and with the wine froth.

 

Santa Anna para en Albaida,

Sant Vicent en Agullent,

la Mare de Déu en Agres

i Sant Blai en Bocairent.

Saint Anne stops in Albaida,

Saint Vincent in Agullent,

the Virgin in Agres

and Saint Blaise in Bocairent. 

 

Font: L’enllaç és http://www.viasona.cat/grup/pep-gimeno-botifarra/si-em-pose-a-cantar-cancons/lu-daielo (lletra i música)