Arxiu d'etiquetes: Paco Muñoz

“Ja ve Pasqua”

 

 

Tot seguit, una cançó de Pasqua, entre les que sap Jose V. Sanchis Pastor i que li cantava la seua àvia Pepica “la Calarda”, com m’ha dit hui, i que diu així:

“Ja ve Pasqua, alegre,

per el mes d’abril,

eixirà Virgínia

amb el cos molt prim.

 

Sabateta  blanca,

gipó de color.

Tot això, ¿qui ho paga?:

Vicent Salvador”.

 

 

Agraesc la generositat de Jose V. Sanchis Pastor, un amic de Benigànim (la Vall d’Albaida) que m’ha facilitat molta informació en relació amb el matriarcalisme i, més encara, a partir de contarelles, anècdotes, vivències, poemes, rondalles, etc. així com, ahir, m’envià la lletra d’aquesta cançó de Pasqua.

Ara mateix, en el blog “El racó musical de Vallivana”, he vist una cançó de Pasqua, “Atxúmbala”, cantada per Paco Muñoz , a què podem accedir amb aquest enllaç: https://racomusicalvallivana.blogspot.com/2019/04/atxumbala-pasqua.html).

Bon dia de Pasqua i bones festes de Pasqua a tots. 

 

Nota: Un “gipó”, com podem llegir en el DCVB, és una “Peça de vestir, amb mànegues, ajustada i cenyida al cos, i que cobreix el tronc des dels muscles fins a la cintura“.

Baix del pont de Cullera // Under the Cullera bridge

 

Baix del pont de Cullera

Cançó infantil valenciana / Valencian children’s song

 

Baix del pont de Cullera, leré, leré,

ballava un sapo, leré.

Sembla un tapó de bassa, leré, leré,

fent-se el beato, leré.

Under the Cullera bridge, leré, leré,

a toad was dancing, leré.

It seemed a stopper of pond, leré, leré,

acting the sanctimonious, leré.

 

Jo tinc un perolet,

jo tinc dos perolets,

jo tinc tres perolets,

jo tinc quatre perolets,

jo tinc cinc perolets,

jo tinc sis perolets,

jo tinc set,

jo tinc huit,

jo tinc nou,

jo tinc deu perolets.

I have a little cauldron,

I have two cauldrons,

I have three cauldrons,

I have four cauldrons,

I have five cauldrons,

I have six cauldrons,

I have seven,

I have eight,

I have nine,

I have ten little cauldrons.

 

Una, dos, tres,

quatre, cinc i sis,

set, huit, nou i deu.

One, two, three,

four, five and six,

seven, eight, nine and ten.

 

Allà, baix la sequioleta

ballava un pato, leré, leré…

mec, mec, mec.

¡I quines volteretes

donava el nano!, leré, leré

mec, mec, mec.

Over there, under the little irrigation channel,

a duck was dancing, leré, leré…

mec, mec, mec.

And what somersaults

did the small!, leré, leré.

mec, mec, mec

 

Tornada: Jo tinc un perolet…

Chorus: I have a little cauldron…

 

 

Font: Podeu escoltar-la per mitjà d’https://www.youtube.com/watch?v=GDo3j1ch7sQ. La canta Paco Muñoz.

Este enllaç, en el moment d’escriure esta frase, novembre del 2015, ja no està disponible, a diferència de quan el vaig escoltar i, a més, vaig traduir la lletra. Igualment, tampoc es pot escoltar en la web http://www.canpop.org de la Universitat d’Alacant. És molt graciosa, la cançó.

 

 

 

Ball de la polca // Polka dancing

 

Ball de la polca

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Quan vaig escoltar

tocar la polca

em vaig animar

i vaig comprovar

que era molt fàcil marcar el compàs.

When I listened to

play the polka

I cheered up

and I checked

that it was very easy to keep the time.

 

1. Així, així, així és com repicaràs les mans. (2)

1. Like this, like this, like this is how you will answer the hands. (2)

 

2. Així, així, així és com repicaràs xiulant. (2)

2. Like this, like this, like this is how you will answer whistling. (2)

 

3. Així, així, així és com repicaràs el nas. (2)

3. Like this, like this, like this is how you will answer the nose. (2)

 

4. Així, així, així és com repicaràs els dits. (2)

4. Like this, like this, like this is how you will answer the fingers. (2)

 

 

Font: Podreu escoltar la cançó en https://www.youtube.com/watch?v=wkrFh3jKZA0.

La xata melindrera // The dear meticulous woman

 

La xata melindrera

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

La xata melindrera,

huit, nou, deu,

com és tan fina,

trico, trico, trau,

com és tan fina, lairó, lairó…

se’n va a Benifaió, lairó.

The dear meticulous woman,

eight, nine, ten,

as she is very refined,

trico, trico, trau,

as she is very refined, lairó, lairó… 

she goes to Benifaió, lairó.

 

Es pinta els colorets,

huit, nou, deu,

amb gasolina,

trico, trico, trau,

amb gasolina, lairó, lairó…

lairó, lairó, lairó, lairó.

She makes the rouges up

eight, nine, ten,

with petrol,

trico, trico, trau,

with petrol, lairó, lairó…

lairó, lairó, lairó, lairó.

 

 

L’alcalde de Sollana,

huit, nou, deu,

té una burra,

trico, trico, trau,

té una burra, lairó, lairó…

vestida amb camisó, lairó.

The major of Sollana,

eight, nine, ten,

has a female donkey,

trico, trico, trau,

has a female donkey, lairó, lairó…

dressed with nightdress, lairó.

 

Que es menja les garrofes,

huit, nou, deu,

amb coca fina,

trico, trico, trau,

amb coca fina, lairó, lairó…

tomata i pimentó, lairó.

That eats the carobs,

eight, nine, ten,

with fine flat cock,

trico, trico, trau,

with fine flat cock, lairó, lairó…

tomatoe and pepper, lairó. 

 

 

Nota: La versió que mostre està cantada per Paco Muñoz qui, per exemple, a diferència d’altres cantants, com ara, Dani Miquel, empra la forma “melindrera” i no “merenguera”.

L’enllaç per a escoltar-les són els següents: Paco Muñoz en https://www.youtube.com/watch?v=9NkkieoAlrc i Dani Miquel en https://www.youtube.com/watch?v=feVOSyn7Zjo.

 

Cançó de les mentides // The lies song

Cançó de les mentides

Cançó popular en tot l’àmbit lingüístic / Folk song in all the linguistic area

 

Mon pare se’n va al mercat,

a comprar una burra cega, guairó,

a comprar una burra cega.

Li tallen els quatre peus:

la burra arranca a córrer, guairó…

Saltant parets i barrancs,

topeta una figuera, guairó…

My father goes to the market

bo buy a blind donkey, guairó (*).

Some people cut its four feet

and the donkey starts to run, guairó.

Jumping walls and precipices,

it sees a fig tree, guairó.

 

 

Li tira una pedra fort,

i fa caure una ametla, guairó…

Li cau l’ametla en el peu

i li ix sang per l’orella, guairó…

It throws a stone with force,

and an almond falls out of it, guairó.

The almond falls in its foot

and begins to cut blood from its ear, guairó.

 

Per la mar corren conills,

per la muntanya anguiles, guairó…

Per això esta cançó es diu

la cançó de les mentides, guairó…

Qui vullga saber-la bé,

que se’n vaja a Filipines, guairó… 

In the sea rabbits run,

and eels run along the mountains, guairó.

That’s why this song is known

as the lies song, guairó.

Whoever wants to sing it well,

will have to go to the Philippines, guairó.

 

 

Nota: La cançó es canta repetint dos versos. Així, direm: “Mon pare se’n va al mercat (2) / a comprar una burra cega, guairó, / a comprar una burra cega”. I així, tota la cançó.

Afig açò perquè quan llegiu els punts suspensius, lo que farem serà repetir eixe vers però sense el reforçament guairó.

Per tant, el primer vers es repetix i el segon canvia lleugerament.

 

Font: Esta cançó podem escoltar-la, cantada pel valencià Paco Muñoz, en http://www.viasona.cat/grup/paco-munoz/paco-munoz-canta-per-als-xiquets-6/canco-de-les-mentides.

 

 

 

 

La barraqueta // The little farmhouse

Tinc una barraqueta

Cançó popular valenciana Valencian folk song

 

Tinc una barraqueta

que no té trespol,

que no té trespol,

que no té trespol.

I have a little farmhouse

with no roof,

with no roof,

 with no roof.

 

Per la matinadeta

ja li pega el sol,

ja li pega el sol,

ja li pega el sol.

Early in the morning

already it is sunny,

already it is sunny,

already it is sunny.

 

Trullarà,

que trullarà,

que trullarà.

She will mill,

and she will mill,

and she will mill.

 

I com és xicoteta

no paga lloguer,

no paga lloguer,

no paga lloguer.

And as it is little,

it doesn’t pay rent,

it doesn’t pay rent,

it doesn’t pay rent. 

 

Perquè era dels meus pares

i és pels meus xiquets,

i és pels meus xiquets

i és pels meus xiquets.

Because it was my parents’

and it’s for my kids,

and it’s for my kids

and it’s for my kids.

 

Tornada: Trullarà…

Chorus: She will mill…

 

Dins jo tinc un armari

molt ben arreglat,

molt ben arreglat,

molt ben arreglat.

Inside I have a cupboard

very well tidied up,

very well tidied up,

very well tidied up.

 

Amb tres pitxers sense ansa

i un plat foradat,

i un plat foradat

i un plat foradat.

And three pitchers without handle,

and a perforated plate,

and a perforated plate

and a perforated plate. 

 

Tornada: Trullarà…

Chorus: She will mill…

 

Tinc un canteret d’aigua

i tres bótes de vi,

i tres botes de vi

i tres botes de vi.

I have a large water pitcher

and three leathers of wine,

and three leathers of wine

and three leathers of wine.

 

I un setrillet amb oli

que és de lo més fi,

que és de lo més fi,

que és de lo més fi.

And a cruet with oil

that is very fine,

that is very fine,

that is very fine.

 

Tornada: Trullarà…

Chorus: She will mill…

 

 

Font musical: El vídeo, https://www.youtube.com/watch?v=Dh7hhqSYzMA, té la veu de Paco Muñoz.