Arxiu d'etiquetes: nadalenca

Camina, Maria // Walk Maria

Camina, Maria

Nadala valenciana / Valencian Christmas carol

 

 Tornada: Camina, Maria,

camina i voràs

cantar els pollastres

a prop del portal.  (2)

Chorus: Walk Maria,

walk and you will see

as the chickens are singing

near the entrance. (2)

 

Si em donen una coca,

que no siga xicoteta,

que són molts en la quadrilla

i eixirem a micoteta.

If they give me any flat cake,

[I prefer] that it wouldn’t be a little one,

because the gang is high

and we work out at a little piece.

 

Tornada (només una vegada): Camina, Maria…

Chorus: (only once): Walk Maria…

 

Camina, Maria,

camina i voràs

cantar els pollastres

a prop del portal.

Walk Maria,

walk and you will see

as the chickens are singing

near the entrance.

 

 

Font: La cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=186, de la Universitat d’Alacant.

 

Nota: En este registre, la cançó sona diferent en la repetició, per segona vegada, al final, de les paraules “del portal”. Per això he decidit posar la tornada abans, però sense indicar que la repetirem dos vegades.

 

 

 

Una pastora hi va arribar // A shepherdess arrived there

Una pastora hi va arribar

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Una pastora hi va arribar

i dos anells li va portar.

Per Vós, Maria, mare sou mia,

vostre Fillet.

Doneu-li tota, fins una gota,

la vostra llet.

A shepherdess arrived there

and she brought  two rings.

“For You, Mary, you are mother of mine,

your little son.

Give him all of it, until the last drop,

your milk.”

 

 

[Una] Altra pastora també ha anat

amb un gran plat de codonyat.

“Verge Maria, mestressa mia,

preneu-la bé.

Com [que] sóc pobreta, jo [una] altra coseta,

no us donaré”.

Another shepherdess also went [there]

with a large plate of quince jelly.

“Virgin Mary, landlady of mine,

greet well her.

As I am a poor one, I won’t give you

another thing.”

 

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=192, de la Universitat d’Alacant.

 

Nota: És la primera vegada que llig la lletra d’una cançó popular valenciana amb la forma mia (històrica), amb la forma us en lloc de la forma vos (també històrica la primera de les esmentades) i amb el pronom hi al costat d’un verb (açó només ho he oït, en persones majors, fins i tot en la meua àvia materna, natural d’Alaquàs, una població de l’Horta, amb el verb vore),

 

 

 

Jo sé una cançó // I know a song

Jo sé una cançó

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Jo sé una cançó

de fil i cotó.

Me’n vaig a la plaça

i compre torró.

Torró de Xixona,

torró d’alegria,

canten les campanes de Santa Maria.

I know a song

of thread and cotton.

I go to the square

and I buy torró.

Torró of Xixona,

torró of happiness

is what the Holy Mary bells are singing.

 

Font: És una cançó registrada en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=756, en un estudi de la Universitat d’Alacant.

We wish you a Merry Christmas // Vos desitgem Bon Nadal

We wish you a Merry Christmas

 

We wish you a Merry Christmas (2), we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Vos desitgem Bon Nadal (2), vos desitgem Bon Nadal i Venturós Any Nou.

 

Good tidings we bring to you and your kin; we wish you a Merry Chistmas and a Happy New Year.

Portem bones notícies per a vosaltres i els vostres familiars; vos desitgem Bon Nadal i  Venturós Any Nou.

 

Now bring us some figgy pudding (2), now bring us some figgy pudding and a cup of good cheer.

Ara traieu-nos un tros de púding de figues (2), ara traieu-nos un tros de púding de figues i una tassa de bon ànim.

 

We won’t go until we get some (2), we won’t go until we get some, so bring it right here.

No ens n’anirem fins que no ens en traieu una miqueta (2), no ens n’anirem fins que no ens en traieu una miqueta,  així que porteu-nos-el ací.

 

So bring us some figgy pudding (2), so bring us some figgy pudding, and bring it right here.

Així que traieu-nos un poc de púding de figues (2), així que traieu-nos un poc de púding de figues, i porteu-nos-el ací.

 

Good tidings we bring to you and your kin; we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Vos portem bones notícies, a vosaltres i els vostres familiars; vos desitgem Bon Nadal i  Venturós Any Nou.

 

****

Traducció pròpia de la cançó  tradicional We wish you a Merry Christmas.

Notes: Vaig accedir a la la lletra en anglés a partir d’http://www.metrolyrics.com/we-wish-you-a-merry-christmas-lyrics-christmas-song.html. Amb este enllaç també podreu escoltar-la gràcies al vídeo que ahí figura.

He decidit no posar cap signe de canvi de vers (/ ) ni d’estrofa (//) per a facilitar la lectura a la major quantitat de lectors possible, des de xiquets de set anys fins a persones adultes que s’inicien en la lectura.