Toni va a la font // Toni goes to the fountain

Toni va a la font

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Toni va a la font, (2)

i trenca un cànter,

sa mare li diu: (2)

“No em trenques l’altre”.

Toni goes to the fountain, (2)

and breaks a large pitcher,

his mother says to him: (2)

“Don’t break the other one.”

 

Toni va al molí, (2)

quan és de dia;

i torna a la nit (2)

sense farina.

Toni goes to the mill, (2)

when is light;

and he is back at night (2)

without flour.

 

Toni es fa fadrí, (2)

i vol casar-se;

mes no sap amb qui (2)

poder ajuntar-se.

Toni is growing, (2)

and he wants to get married;

 but he doesn’t know with who (2)

he could live together.

 

Font: La lletra de la cançó figura en el llibre d’aprenentatge del valencià 6. Llebeig, coordinats per Pere Riutort Mestre dins de la col·lecció Els Vents del Món. Apareix amb la partitura (a una veu).

 

Nota: Quan cantarem la cançó, en el darrer vers, pronunciarem podé en lloc de poder per a poder unir les dos síl·labes (-der i a-).

 

Print Friendly, PDF & Email