Arxiu d'etiquetes: optimisme

“Em van educar, tant la marona com les àvies” (Ramona Ibarra)

 

Continuant amb la pregunta sobre educació, en el grup “Dialectes”, el 28 de gener del 2022 ens comentaren “Sí. Per això sé quan és sant Sebastià, patró de Gratallops junt amb sant Llorenç, o sant Roc, festa major d’Albarca, o santa Maria. Sí ens ensenyaven a estimar festes, tradicions del pobles [en] què van néixer o viure, menjars i moltes altres coses que havien viscut. Però sé que no tothom era així” (Marina Josa Vellve). Quant a aquest comentari, l’endemà, en el meu mur, Ricard Jové Hortoneda m’escrigué “M’ha cridat l’atenció la darrera part de la teva exposició, on Marina Josa es refereix a l’estimació de les nostres tradicions. M’identifico amb aquest comentari.

Jo en vaig aprendre ja de major: desconeixia aquest món i el vaig trobar molt interessant i reivindicatiu d’una manera de ser, certificant-lo amb danses i cançons, apassionant.

Els anys 70 del segle passat, en ple franquisme, amb la sardana, vam portar el català als ajuntaments; i la bandera catalana, als balcons, finestres, campanars i municipis”. En el mateix grup, Neus Castellvi Asensio ens escrigué “A mi, l’àvia i la mare, quan venia de treballar”.

Igualment, prosseguint amb el tema de l’estima per les arrels i de l’obertura, el 30 de gener del 2022, Ramona Ibarra m’escrigué “Ma marona va néixer el 1923 i em van educar, tant la marona com les àvies”. A més, el 27 d’agost del 2020, en el meu mur, comentí que, la vespra, una amiga de Mèxic, molt oberta i que aprén català a distància, m’havia escrit “Se nota tu gran interés por el lugar donde vives, en cualquier comentario que haces se nota el amor que le tienes a tu hermosa tierra” i, al capdavall, posí una pregunta: “¿Vos heu fixat que, on més il·lusió tenen les persones són en les cases, en les famílies, en els barris, en els partits polítics, etc. en què el cap és una persona tan oberta a la tradició (el passat, els avantpassats, les arrels) com al futur (els xiquets, els adolescents i els jóvens, l’esperança) que estima la Pàtria (això és, la terra on ha nascut i on nasqueren els pares i els avantpassats), que no la que sorgeix del naixement dels Estats-nació i de l’entrada forta del capitalisme en el segle XVIII, de la deshumanització i del culte als diners i als representants polítics, la introducció de la policia i, per exemple, de la instrucció obligatòria com a mitjà de separació de les persones, i que, com a persona, per exemple, viu i respon a la vida i als altres, de manera creativa i sense deixar a banda, ni la llibertat, ni la solidaritat i que també recorre a Internet com a mitjà de comunicació social i, fins i tot, d’aprenentatge i de relació amb altres persones?”.

Alguns dels comentaris a aquest escrit del 2020 foren “Nuestras raíces valen más que todos los tesoros juntos. Yo también amo la tierra en que nací y a quienes me han dado la vida” (Graciela López Torres), “Has fet una exposició molt completa. Jo no estic tan documentada però et puc dir el que el cor em diu, que és estimar les nostres arrels i cultura, millorar tot el que es pugui, i sobretot considerar a tothom per un igual” (Assumpta Capdevila), “Jo no soc un entés en estos temes, però admire a les persones com Graciela que els agrada i s’interessen per la nostra llengua i la nostra cultura” (Vicent Pla).

Agraesc a les persones que em fan més fàcil l’estudi sobre el matriarcalisme i a les que em fan costat dia rere dia.

 

We brought peace upon us // Posàrem la pau entre nosaltres

We brought peace upon us

(“Hevenu Shalom Aleinu”)

The Israeli and Palestine peace song / Cançó de la pau entre israelites i palestins

 

We have connections between us

Of which our parents never dreamt

We have discussions among us

That were never before heard

Estem en connexió entre nosaltres

en allò que els nostres pares mai somiaren.

Mantenim conversacions entre nosaltres,

de temes que mai, abans, havíem escoltat.

 

We are here

For everyone

We are a bridge

And a ladder

For all those who dream

For all those who have dreamt

Ací estem,

oberts a tots.

Som un pont

i una escala

per a tots els qui somien,

per a tots els qui han somiat

 

And still in our lifetime

And still in our days

We still sing with our voices:

i encara estan vius

i encara estan ací…,

¡cantarem amb les nostres veus!

 

“Hevenu Shalom Aleinu” (3)

(‘We brought upon us’)

“Shalom Aleinu!”

(‘Peace upon us’) (2)

“Hevenu Shalom Aleinu” (3)

(‘Posarem entre nosaltres’)

“Shalom Aleinu!”

(‘Pau entre nosaltres’) (2)

 

[In Arabic]

[En àrab]

 

If your feast becomes mine

Your faith and your dreams too

Then we can build a new world

Of love and peace

Si la teua festa també acaba sent meua,

com també la teua fe i els teus somnis,

aleshores poden construir un món nou

d’estima i de pau.

 

When the intention becomes clear

All people become human

A family drinks from the same cup

The cup of peace

From the Cup of Peace (3)

Quan la intenció s’aclarix,

tothom es torna humà,

una família beu de la mateixa copa,

de la Copa de la Pau (3).

 

“Ma Ana Ajmal Min Salam” (3)

(‘We have nothing more beautiful than peace’)

“Ahla Min Salam”

(‘Sweeter than peace’) (2)

“Ma Ana Ajmal Min Salam” (3)

(‘No hi ha res més formós que la pau,’)

“Ahla Min Salam”

(‘més dolç que la pau.’) (2)

 

Yes, our parents ate

The sour grapes of yesterday

But our teeth, you’ll be surprised

Have not decayed until now

Sí, els nostres pares

es menjaren els grans àcids de raïm, ahir,

però les nostres dents, et sorprendràs,

encara no ens han caigut.

 

[In Arabic]

[En àrab]

 

Together we will unite

Our hearts

Together we will open

Our minds

With the children of peace

With the children of dreams

Junts unirem

els nostres cors,

junts obrirem

les nostres ments

junt amb els xiquets de la pau,

junt amb els xiquets dels somnis.

 

[In Hebrew and Arabic]

[En hebreu i en àrab]

 

From the Cup of Peace (2)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Shalom Aleinu!

Amb la Copa de la Pau (3)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Shalom Aleinu!

 

[Shofar – a ram’s horn- played in synagoges during the Jewish High Holidays]

[El “shofar”, una trompeta jueva de marrà, sonà en les sinagogues durant les Festes Altes Jueves]

 

[In Hebrew and Arabic together]

[En hebreu i en àrab alhora]

 

Hevenu Shalom Aleinu (2)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Ahla Min Salam!

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Shalom Aleinu!

 

 

Font: El vídeo en què podem escoltar la lletra i la música d’on he tret la informació té l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=5d_i2F2LlF8. Agraïsc la col·laboració de Josh Turfin, membre del grup Polyglots Conversations & Off-Topic, el dia 10 de febrer del 2016, per facilitar-me el coneixement d’eixe vídeo.

Notes: En l’estrofa final em fa l’efecte que falta un vers, en àrab o en hebreu. Si em faciliten la informació, l’afegiré. I si no podem, ací tenim una gran part de la cançó amb la seua traducció a partir dels subtítols en anglés que apareixen en el vídeo en què, a més de poder escoltar música alegre en dos llengües, se’ns obri una ocasió d’assaborir els resultats de la tolerància i la pau entre persones de cultures diferents, una cosa molt important en els temps que vivim i, també, en el món que estem creant.

En les estrofes amb claudàtors de color taronja, [ ], vull assenyalar que repetirem tot lo que hem cantat abans en eixa estrofa.

 

Una abraçada ben forta
Lots of love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are the champions // Som els campions

We are the champions

Queen

 

I’ve paid my dues,

Time after time.

I’ve done my sentence

But committed no crime

and bad mistakes,

I’ve made a few.

I’ve had my share of sand

Kicked in my face,

But I’ve come through.

He pagat les meues quotes,

una volta rere l’altra.

He complit la meua sentència

sense cometre cap crim

i grans errors,

en vaig cometre uns quants.

He tingut la meua part d’arena

com una puntada en la meua cara,

però he sobreviscut.

 

We are the champions, my friends,

And we’ll keep on fighting till the end.

We are the champions.

We are the champions.

No time for losers.

‘Cause we are the champions

Of the world.

Som els campions, amics,

i continuarem en la lluita fins al final.

Som els campions.

Som els campions.

No hi ha temps per als perdedors,

perquè som els campions

del món.

 

I’ve taken my bows

And my curtain calls.

You brought me fame and fortune

And everything that goes with it.

I thank you all.

He saludat al meu públic amb el cap

i, al final, amb el comiat.

M’heu donat fama i fortuna

i tot lo que li acompanya…

Vos ho agraïsc tot.

 

But it’s been no bed of roses

No pleasure cruise.

I consider it a challenge

Before the whole human race.

And I ain’t gonna lose.

Però no ha sigut cap llit de roses

ni cap creuer de plaer.

Ho considere un repte

davant tota la Humanitat.

I no perdré…

 

Chorus: We are the champions, my friends… (2)

Tornada:  Som els campions, amics…  (2)

 

Font: Podem consultar el vídeo, per exemple, en https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY.