Arxiu d'etiquetes: cançó d’humor

Ma mare i mon pare // My mother and my father

Ma mare i mon pare

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Ma mare i mon pare

i el meu germanet

mataven puces

amb un cantalet.

My mother and my father

and my youngest brother

were killing little fleas

with a pebble.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=337, dins d’un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant.

Les xiquetes de Polop // The girls of Polop

Les xiquetes de Polop

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Les xiquetes de Polop

són altes i pesen poc.

Tenen la cua de palla,

no hi ha qui lis pegue foc.

The girls of Polop

are tall and their weigh is soft.

They have a bund fo straw,

there is anybody that sets fire to them.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=486, dins d’un estudi elaborat per la Universitat d’Alacant.

Nota: La forma popular lis, en la forma correcta es correspon a els.

Marieta, Marieta

Marieta, Marieta

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Marieta, Marieta,

no me toques la bragueta,

que si no la piruleta,

se me pot escapar. (2)

Marieta, Marieta,

don’t touch me the fly

that, otherwise, the lollipop

could let me it.

 

Font: És una cançó treta d’un estudi de la Universitat d’Alacant i amb registre http://www.canpop.org/fitxa.php?id=540.

Nota:  Havia oït la seua música però no la lletra, la qual es repetix una vegada i, com voreu, en la segona intervé una veu femenina.

Les xiques de la Marina // The girls of “la Marina”

Les xiques de la Marina

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Les xiques de la Marina,

tenen la panxa pela[d]a

de pujar a les figueres

i menjar-se la clavilla[d]a.

The girls of “la Marina” [= the Marine]

have a bald belly

as a result of coming up the fig trees

and had eaten the cracked one.

 

Font: Esta cançó figura en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=123, en un estudi de la Universitat d’Alacant.

Notes: He escrit clavillada en lloc de clevillada, com escoltem en la cançó. Igualment, he fet ús dels claudàtors, [], per a indicar que no es pronuncia durant la versió registrada en l’estudi i, així, es respecta la música, en lloc de les formes genuïnes pelada i clavillada.

Ja plou, ja plou // Now it’s raining, now it’s raining

Ja plou, ja plou

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Ja plou, ja plou,

ja pixa Colau,

ja neva, ja neva,

ja caga l’aüela.

Now it’s raining, now it’s raining,

now Colau is peeing,

now it’s snowing, now it’s snowing,

now the grandmother is shitting.

 

Font: Podeu escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=669, elaborada per la Universitat d’Alacant.

Nota: La forma aüela, del castellà abuela, és un castellanisme que no s’admet i que té com a paraules equivalents àvia i iaia, esta última, en més d’un cas, amb un sentit familiar.  Uns cosins meus saludaven, des de xiquet, amb iaia a una de les seues àvies i, en canvi, amb abuela a l’altra.  Les dos dones eren valencianoparlants.

Ja estem ací // Now we are here

Ja estem ací

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Ja estem ací

els de l’altra nit

sense guitarres ni violins.

Dispostos sempre

a no deixar

dormir tranquils,

dormir tranquils… al veïnat.

Now we are here

the people of the other night

without guitars nor violins.

We always are willing

to prevent

the neighbours

from sleeping calm,

from sleeping calm.

 

Font: Podeu escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=107, publicació de la Universitat d’Alacant.

El campanar de la Nucia // The bell tower of la Nucia

El campanar de la Nucia

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

El campanar de la Nucia, ia,

esta fet d’un magrana, ana,

i al tio Pep de fusteret, et,

l’enviaren a l’Havana.

The bell tower of la Nucia, ia,

becomes a pomegranate, ana,

and we sent to la Havana, ana,

the uncle Pep as a cabinetmaker.

 

Font: Podeu trobar-la, amb lletra i possibilitat d’escoltar-la, en el següent enllaç, dins de l’estudi fet per la Universitat d’Alacant: http://www.canpop.org/fitxa.php?id=488.

 

Nota: En la traducció he fet un reajust de la tornada final del tercer vers, com també del quart, per motius lingüístics, ja que he considerat convenient passar la línia tercera de la lletra original al final.