Baix d’un pi // Under a pine

Baix d’un pi

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Baix d’un pi

hi havia un llagostí.

Vaig anar a agafar-lo

i era el meu cosí.

Under a pine

there was a king prawn.

I went to grasp it

and it was my cousin.

 

Font: Podeu trobar la lletra i escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=285, publicació de la Universitat d’Alacant.

 

Nota: Actualment emprem la forma sota el pi encara que hem respectat la versió original.

 

 

Print Friendly, PDF & Email