Arxiu d'etiquetes: mar

The lambs in the green fields // Els anyells en els prats verds

The lambs in the green fields

Irish folk song / Cançó popular irlandesa

 

The lambs in the green fields, they sport as they play,

And lots of strawberries grow around the salt sea,

And lots of strawberries grow round the salt sea,

And many’s the ship sails the ocean.

Els anyells en els prats verds es divertixen mentres juguen

i moltes fraules creixen al voltant de la mar salada,

i moltes fraules creixen al voltant de la mar salada,

i moltes en té el vaixell que navega per l’oceà.

 

Font: Esta cançó, amb la lletra, la música i les partitures, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20Tb.htm , dins de la web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=EbjLTsmkVLs, amb la seua veu i, baix del vídeo, llegir la lletra.

Notes: He triat traduir strawberry (ací, en plural) per fraula, en lloc de maduixa, paraula que encara s’emprava en poblacions valencianes durant el primer terç del segle passat, com ben bé podem vore en sainets d’eixos anys. La trac en les classes gratuïtes de valencià i tinc per costum emprar-la, fins i tot, en la vida pública.

Apareix en el Diccionari General (València, 1985) de Francesc Ferrer Pastor, una obra senzilla i interessant per a l’aprenentatge del valencià.

 

Ring, ding, dong, Johnny // Ring, ding, dong, Johnny

Ring, ding, dong, Johnny

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

 

There was a house of wood

Floating on the sea.

Ring, ding, dong, Johnny,

Dance along with me.

Hi havia una casa de fusta

i flotava en la mar.

Ring, ding, dong, Johnny,

balla junt amb mi.

 

The rain had caused a flood,

There was no land to see.

 

La pluja havia provocat una inundació.

No hi havia cap terra a la vista.

Tornada:  Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And every kind of beast

Had joined the company.

Chorus: Ring, ding, dong, Johnny,…

I bèsties de tota classe

s’havien ajuntat al grup.

Tornada: Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And Noah steered the ark,

A brave old man was he.

Chorus: Ring, ding, dong, Johnny,…

I Noah conduí l’arca:

era un home vell i audaç.

Tornada: Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And when the floods had gone

They landed cheerfully.

Ring, ding, dong, Johnny,

Dance along with me. (2)

I, quan remeteren les inundacions,

aterraren amb joia.

Ring, ding, dong, Johnny,

balla junt amb mi. (2)

 

 

Font: Esta cançó, amb lletra, música i partitura, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20R-S.htm , dins d’una web que porta Dany Rosevear. El vídeo també podem escoltar-lo, amb la seua veu, en https://www.youtube.com/watch?v=T91QeSVZxi4. La forma “a-“ que veiem en“a-floating”, com figura en eixa web, està només de suport musical.

Notes: La tornada es repetix dos voltes en la darrera estrofa, com veiem amb (2), encara que en el vídeo sone un poc diferent al final.

Igualment he preferit traduir la frase “And every kind of beast” per “I bèsties de tota classe” en lloc d’“I qualsevol classe de bèstia” perquè semblava més popular.

Finalment, en el cas de la frase que diu que s’acabaren les inundacions, he triat el verb remetre (per a la versió en valencià) perquè em semblava, fins i tot, ja assimilat per la parla de part de la població, encara que poguera semblar culte. En eixe sentit, la diversitat de vocabulari és interessant en el procés d’aprenentatge d’una llengua.