Arxiu d'etiquetes: fraules

The lambs in the green fields // Els anyells en els prats verds

The lambs in the green fields

Irish folk song / Cançó popular irlandesa

 

The lambs in the green fields, they sport as they play,

And lots of strawberries grow around the salt sea,

And lots of strawberries grow round the salt sea,

And many’s the ship sails the ocean.

Els anyells en els prats verds es divertixen mentres juguen

i moltes fraules creixen al voltant de la mar salada,

i moltes fraules creixen al voltant de la mar salada,

i moltes en té el vaixell que navega per l’oceà.

 

Font: Esta cançó, amb la lletra, la música i les partitures, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20Tb.htm , dins de la web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=EbjLTsmkVLs, amb la seua veu i, baix del vídeo, llegir la lletra.

Notes: He triat traduir strawberry (ací, en plural) per fraula, en lloc de maduixa, paraula que encara s’emprava en poblacions valencianes durant el primer terç del segle passat, com ben bé podem vore en sainets d’eixos anys. La trac en les classes gratuïtes de valencià i tinc per costum emprar-la, fins i tot, en la vida pública.

Apareix en el Diccionari General (València, 1985) de Francesc Ferrer Pastor, una obra senzilla i interessant per a l’aprenentatge del valencià.