Arxiu d'etiquetes: Joan Mir i Obrador

“El llaurador, de bona gana ho dona”, refranys relacionats amb l’agricultura

 

“El llaurador, de bona gana ho dona”. Refranys amb les paraules “llaurador”“pagès” i “masover”.

 

El 30 d’abril del 2022 posàrem un post en Facebook en què comentàvem que “Hi ha un refrany que diu ‘El llaurador, de bona gana ho dona’. ¿Quins refranys empraven, bé les vostres àvies (o padrines) o bé les vostres mares, si havien nascut abans de 1920, en relació amb les paraules ‘llaurador’, ‘pagès’ i ‘hortolà’? Gràcies”. Cal dir que el 29 d’abril del 2022, ma mare em comentà, per telèfon, el significat del refrany esmentat: “No t’ho done de conveniència, t’ho done de bona voluntat”. I jo li responguí “Noblesa”. Igualment, l’endemà, m’afegí “En la meua família i en el meu entorn, això s’ha dit molt, molt sovint. Noble, però no la raboseria”.  En concordança amb el significat que dona ma mare a aquest refrany, diré que, una vegada me’l digué la seua germana,  qui, en eixe moment, m’oferia menjar i li contestí que no, encara que pogués estar bo i que li ho agraïa, com ara, perquè no em  calia. I, així, no va en línia amb l’explicació que figura en el DCVB, segons la qual es fa, amb sentit irònic, per a indicar que els llauradors valencians donen amb sentit interessat.

El 30 d’abril del 2022, en el grup “Paraules ebrenques”, ens plasmaren “Anar i vindre, dos solcs” (Francisco Curto), “Si lo pagès contara, mai sembrara” (Carme Viñado Mora).

El mateix dia, en el grup “Mots oblidats pels diccionaris”, Francisca Farre ens escrigué “Llaurada de ruc, collita de pets”.

En el grup “Dialectes”, el 30 d’abril del 2022 posaren “A l’horta de Russafa, a València, on em vaig criar, déiem ‘El llaurador, de cor ho dóna’(Víctor Iñúrria Montero) i, a més, Rafa Torrijo comentà que, “En Llíria, Camp de Túria, ‘hortolà’ i ‘llaurador’”.

El 30 d’abril del 2022, en el grup “Dites, refranys i cultura popular catalana, Antonia Verdejo González plasmà “El pagès i la falsia varen néixer el mateix dia”.  

Adduirem que el 15 d’octubre del 2022 posàrem un post en Facebook en què demanàvem “quins refranys vos ensenyaren a favor dels llauradors, dels pagesos o bé dels hortolans? ¿I en què es reflecteix el sentiment de pertinença a la terra? Gràcies”, per part dels mateixos dos grups de dones. El mateix dia, tot i que n’escrigueren, de vinculats amb la tasca, però no amb els tres mots (llauradors, pagesos, hortolans), Nuri Coromina Ferrer ens envià una frase en què es copsa el matriarcalisme: “Ser fill del terròs”. Així, com escriguí l’endemà en Facebook, “el fill (l’home) ha nascut de la terra (la mare) així com un nadó ho fa de la mare”.

Cal dir que, com llegim en l’article “Postal de Marràqueix”, publicat en el llibre “Sexe furtiu, generalment plàcid”, de Joan Mir i Obrador, quan escriu sobre el jardí (en moltes rondalles recopilades per Enric Valor, apareix la figura de l’hort), comenta “Els meus padrins, quan jo era nin, tenien un trosset de terra a la sortida de Felanitx (deu minuts a peu, de ca nostra) amb una dotzena curta de tarongers, una parra, un excusat i un casetó per a les eines; un caminoi el travessava i a les voreres hi havia rosers, llevamans, carxoferes i alguna bledera venturera. Allò sempre va ser el jardí(p. 100).

Adduirem que, en l’article “La llengua diu com som?” (https://blocs.mesvilaweb.cat/jbadia/la-llengua-diu-com-som), de Joan Badia i Pujol i publicat en el blog “El clot de les Ànimes”, podem llegir que, en la llengua catalana, hi ha molt de vocabulari relacionat amb el tòpic del poble treballador: “I ací la llengua és generosa, sens dubte: de locucions com anar per feina o posar fil a l’agulla fins a exhortacions com som-hi!, totes genuïnes, passant per un devessall de refranys que donen valor a la feina: Feina feta no té destorb, Els cansats fan la feina; Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla; Fent i desfent es fa l’aprenent; Qui matina fa farina

Fins i tot hi ha qui pensa que aquesta preferència per fer, per actuar, pot ser que s’amagui darrere un aspecte característic de la nostra sintaxi: que és que fem servir més verbs que no noms. Els verbs són acció, són el motor de l’oració”.  La resposta és que, igualment, en les cultures matriarcalistes, predomina el verb (l’acció), sobre el nom (lo estàtic). En línia amb les paraules de Jordi Badia i Pujol, hi ha una dita molt coneguda per molts catalanoparlants i que ens escrigueren algunes persones en la pregunta del 15 d’octubre del 2022: “Pel juny, la falç al puny” (Núria Corbera, Rosa Garcia Clotet i Nuri Coromina Ferrer) i la seua equivalent “Al mes de juny, la falç al puny” (Paquita Cascarra Serra). Això és, que cal agafar-la i anar-hi a tallar, com ara, forment (o blat).

I, a més, com hem pogut captar, bona part de les dites esmentades tenen a veure amb el camp, on treballava, fins al segon terç del segle XX, la gran majoria de la població, llevat, per exemple, de les poblacions industrials o més pròximes a les grans ciutats, on, en més d’un cas, n’era més de la meitat.

Finalment, el 16 d’octubre del 2022 accedírem a l’entrada “REFRANYS DEL CAMP (Oficis)” (http://josegargallo.blogspot.com/2015/06/refranys-del-camp-oficis.html), en el blog “José Gargallo Gregori”, de què n’hem triat els següents. Primerament, els que tenen a veure amb el pagès o amb el llaurador:

“Al llaurador, doneu-li cols”, “Al pagès, deu-li cols”, “Del fem, el bon llaurador sol fer plata i també or”, “El gall, els estels i el sol, els rellotges del pagès són”, “El llaurador sempre erra, si aparta els ulls de la terra”, “El llaurador té d’estar prop del qui fa treballar”, “El llaurador vertader, en la terra, té el quefer”, “L’aladre, llarguerut; i el llaurador, forçut”, “L’agricultor planta arbres que faran profit a una altra generació”[1], “Llaurador  / Pagès que molt caça, deixa caure la casa[2]”, “Llaurant a fondo, el gra, a bondo”[3], “Pagès que no fa matinades, no farà bones anyades”.

També hi hem afegit els que tenen a veure amb la figura del masover, també vinculada amb el camp i, així, amb la pagesia, amb els llauradors: “La barca és pel barquer; la terra, pel masover”, “La mar, pel mariner; i la terra, pel masover”. 

Agraesc la col·laboració de les persones que participen en l’estudi sobre el matriarcalisme i el fan més fàcil, a les molt obertes i de bon cor i a les que em fan costat dia rere dia.

 

 

Nota: [1] Aquesta dita va molt en línia amb el matriarcalisme.

[2] La casa representa la dona, perquè n’és qui marca les directrius. Aquest refrany concorda amb rondalles en què es prioritza que els jóvens es dediquen al camp, en lloc de fer-ho a la cacera, la qual es considera una activitat d’esplai i, en més d’un relat, vinculada amb nobles.

[3] Abundarà.

Contarelles, anècdotes i escrits oberts relacionats amb la sexualitat matriarcal

 

En l’obra “Tipos, modismes i coses rares i curioses de la terra del Gè”, de Joaquín Martí Gadea, publicada en 1908, també hem trobat algunes curiositats i contarelles eròtiques, com ara, en l’entrada “Nano (el) del carrer d’En Llop”, la qual figura en la primera part, en què es plasma el matriarcalisme: “En eixe carrer de València, (…) un ninot de pedra, encastat en la portalada d’una caseta antiga i representat nuet i amb les anques al carrer; este és l’esmentat Nano (…). Este és l’origen i significat d’aquella estàtua, a la qual els xics, quan passen per allí, solen rascar-li i encendre mistos al cul” (p. 153). A més, en l’entrada “Pimentons (més) qu’el sermó de Sent’ Ana”, comenta “S’aplica este modisme a una cosa àrdua, costosa i difícil de complir i es referix al panegíric de la Santa, sense dubte, per les poques dades que es tenen de la vida d’ella i els pocs recursos oratoris de què pot tirar mà el predicador. En este sentit, corre prou eixa frase pels pobles del nostre regne, encara que empleant, en lloc de pimentons, una altra paraula més vulgar i manco decent, puix la gent del poble, quan està de gorja i de broma, no es sol parar en barres respecte a termes i paraules picants: quant més gorda i grollera, millor la diu. Deixem, puix, el modisme com està i apliquem-li (…) esta copla:

Molts pimentons deurà tindre

el sermó de nostra Santa,

quan corre molt entre el poble

i la seua fama és tanta.

 

Però, vaja vosté a saber el per què es nomena tant eixe sermó i no altres que tenen més peripècies i oferixen més camp a la imaginació” (pp. 179-180).

Tot seguit, passem a una contarella prou coneguda en el País Valencià, en l’entrada “Calses (això son atres)”, en la segona part de l’esmentada obra de Joaquín Martí Gadea: “Es referix este modisme a que, havent-se acusat certa dona que dormia amb calces, el confessor li digué: ‘Això no és pecat, que jo també dorc amb elles i no peque’. A lo qual replicà ella: ‘No, pare: és que jo dorc amb u que li diuen Calces’. ‘Això són altres calces’, respongué, aleshores, el capellà. I, d’ahí, la dita o modisme que s’escampà i encara dura en molts pobles del nostre regne” (p. 377). Com podem veure, la resposta del confessor és oberta, fins i tot, en lo eròtic.

Finalment, en el llibre “Sexe furtiu, generalment plàcid”, de Joan Mir i Obrador (nascut en Felanitx, Illes Balears, en 1945) i publicat en el 2021, hi ha un article en què es reflecteix el matriarcalisme, per mitjà de la visió oberta de la sexualitat: “L’eròtica de la llengua”. En aquest article, podem llegir que un amic seu, En Miquel, “Me contava, dijous passat, que havia ferit l’orgull teutònic d’un client que va voler saber com havia après la seva llengua. En Miquel li va contestar que, naturalment, dins el llit. ‘I no et pensis -va afegir-, jo som molt travat per a això dels idiomes, de manera que he necessitat milers d’alemanyes per arribar a parlar així: però tu no et preocupis, perquè tres o quatre mallorquines probablement te bastaran per aprendre el català“ (p. 52).

Agraesc la col·laboració de les persones que participen en l’estudi sobre el matriarcalisme i el fan més fàcil, a les molt obertes i de bon cor i a les que em fan costat dia rere dia.