Jo sé una cançó // I know a song

Jo sé una cançó

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

Jo sé una cançó

de fil i cotó.

Me’n vaig a la plaça

i compre torró.

Torró de Xixona,

torró d’alegria,

canten les campanes de Santa Maria.

I know a song

of thread and cotton.

I go to the square

and I buy torró.

Torró of Xixona,

torró of happiness

is what the Holy Mary bells are singing.

 

Font: És una cançó registrada en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=756, en un estudi de la Universitat d’Alacant.

Print Friendly, PDF & Email