Arxiu d'etiquetes: música nord-americana

By the light of the silvery moon // Sota la llum de la lluna platejada

By the light of the silvery moon

American folk song / Cançó popular nord-americana

 

Place, park; scene, dark.

Silvery moon is shining through the trees.

Cast, two: me, you.

Sound of kisses floating on the breeze.

Act one, begun.

Dialog, “Where would like to spoon?”.

My cue, with you,

underneath the silvery moon.

Lloc, parc; paisatge, fosc,…

la lluna platejada brilla entre els arbres.

Motle, dos: jo, tu,

el so de besos que suren en l’airina.

Acte primer,… començat.

Diàleg: “¿On preferiries la cullerada?”.

El meu senyal,… amb tu,

sota la lluna platejada.

 

By the light of the silvery moon

I want to spoon

to my honey, I’ll croon love’s tune.

Honey moon, keep on shinning in June,

your silvery beams will bring love’s dreams.

We’ll be cudding soon

by the silvery moon.

Sota la llum de la lluna platejada

vull una cullerada

de la seua mel i cantussejaré una melodia al meu amor.

Lluna de mel,… continua brillant en juny,

els teus raigs platejats portaran somnis d’amor.

Ens abraçarem prompte

sota la lluna platejada.

 

Act two, scene new,

roses blooming all around the place.

Cast three: you, me.

Preacher with a solemn looking face.

Acte segon, escena nova.

Roses florint per tot el lloc.

Acte tercer: tu, jo

El pastor, amb una mirada solemne en la cara.

 

Choir sings, bells rings.

Preacher says, “You are wed for evermore.”

Choir sings, bell rings.

Preacher says, “You are wed for evermore.”

Act two, all through.

Every night the same encore.

El cor canta, toquen les campanes.

El pastor diu: “Esteu casats per sempre més”.

Acte segon, tot.

Cada nit el mateix bis.

 

Chorus: By the light of the silvery moon…

Tornada: Sota la llum de la lluna platejada…

 

Nota: Esta cançó es pot escoltar amb nombroses entrades d’Internet. N’he triat una que va acompanyada de la lletra:  https://www.youtube.com/watch?v=LFgz7_Wzv6g. N’hi ha una, d’una pel·lícula: https://www.youtube.com/watch?v=td7lCCO9aaQ.

Finalment, hui, 24 de desembre del 2015, vos desitge Bon Nadal i Venturós Any Nou.

 

Up With People! // ¡Amunt la gent!

 

Up With People!

Lyrics and music: Lletra i música:   Paul Colvell, Ralph Colvell

 

It happened just this morning

I was walking down the street

A milkman and a postman

And a policeman I did head

There in every window

And at every single door

Why, I recognized people

I’d never noticed before

Quan començava a passejar carrer avall este matí,

em vaig topetar a un lleter, a un carter

i em vaig dirigir cap a un policia.

I allí, en cada finestra, en cada porta,…

¡mare meua!, coneguí a persones 

en qui mai no m’havia fixat.

 

Up, up with people!

You meet them wherever you go!

Up, up with people!

They’re the best kind of folks we know

If more people were for people

All people everywhere

There’d be a lot less people to worry about

And a lot more people who’d care

¡Amunt!, ¡amunt la gent!

¡En trobes allà on vas!

¡Amunt!, ¡amunt la gent!

És la millor classe de família que coneixem.

Si hi hagueren més persones per a d’altres,

totes les persones pertot arreu,

hi hauria molta menys gent difícil

i moltes més persones de bon cor.

 

People from the southland

And people from the north

Like a mighty army

I saw them coming forth

It was a great reunion

Befitting of a king!

Then I realized people

Are more important than things

Gent vinguda del sud

i persones vingudes del nord:

¡com si es tractara d’un enorme exèrcit

d’un rei,

les vaig vore avançant:

era un gran aplec!

Aleshores me n’adoní que les persones

són més importants que les coses.

 

Chorus: Up, up with people!… 

Tornada: ¡Amunt la gent!…

 

Inside everybody

There’s some bad and there’s some good

But don’t let anybody

Start attacking peoplehood

Love them as they are

But fight for them to be

Great men and great women

As God meant them to be.

Dins de cadascú

hi han coses bones i coses roïns,

però no permetes que ningú

comence a atacar a la Humanitat.

Accepta’ls com són

però lluita per ells, per a que siguen

grans hòmens i grans dones,

com Déu tenia intenció.

 

Chorus: Up, up with people!…

Tornada: ¡Amunt!, ¡Amunt la gent!…

 

Everybody sing! (A man of the group)

¡Vinga!, ¡tots a cantar! (Un home del grup)

 

Up, up with people!

You meet them wherever you go!

Up, up with people!

They’re the best kind of folks we know

If more people were for people

All people everywhere

There’d be a lot less people to worry about

And a lot more people who’d care

There’d be a lot less people to worry about

And a lot more people

A lot more people

A lot more people who’d care

A lot more people

Everywhere!

¡Amunt!, ¡amunt la gent!

¡En trobes allà on vas!

¡Amunt!, ¡amunt la gent!

És la millor classe de família que coneixem.

Si hi hagueren més persones per a d’altres,

totes les persones per tot arreu,

hi hauria molta menys gens difícil

i moltes més persones,

moltes més persones,

moltes més persones de bon cor,

¡¡moltes més persones…!!

¡¡¡pertot arreu!!!

 

****

 

Traducció pròpia de la cançó Up with People, creada en els anys seixanta del segle XX. És una de les cançons que més m’agraden des de que era xiquet.

Nota: Música treta d’https://www.youtube.com/watch?v=HkNfmwjaNic.

Lletra a partir de la publicada en http://www.upwithpeople.org/lyrics/lyrics-50th.htm#UWP.

La complexitat del procés de trobada de la lletra em portà a enviar un correu a l’entitat Up with People amb resposta.

Fins i tot hi ha un registre internàutic amb una lletra que no es correspon, parcialment, a la de la segona estrofa (no incloc la tornada).

Finalment afegiré que en novembre del 2015 vaig trobar la cançó en l’enllaç de la lletra que figura ací i no en les que em portaren a contactar per correu electrònic amb el grup.

 

Tornada: Els dos últims versos es repetixen una vegada.

He inclòs l’apartat del solo que solta un Everybody sing! perquè crec que figuraria en la partitura del grup i perquè, a més, fa de punt d’inflexió entre la tornada que es repetix abans i la tornada final.

Com que l’estrofa final és ben diferent quan acaba, he decidit separar-la en versos per a facilitar la lectura en les dos llengües i, així, també, el cant.

Que passeu un Bon Nadal.