Arxiu d'etiquetes: Internet

8 Things really efficient people do // 8 coses que fan les persones realment eficients

 

8 Things really efficient people do

You would spend less time doing the things that you don’t enjoy and more on the things that bring satisfaction, happiness and profit.

1. Concentred effort with few distractions leads to better work product in faster times.

2. Really efficient people are extremely good at delegating tasks to others who will perform them better.

3. Using appropriate communication to get the desired effect.

4. They can achieve a disciplined approach and be ready for the important events.

5. Organizing clothes, papers and electronics in a way that you can easily find what you are looking for.

6. Efficient people set a time for each of their tasks and work to keep the schedule.

7. They get rest and recuperation so they can perform at their peak.

8. Planning takes a little time. But considering the challenges, process and responsabilities in advance will make for clear direction with the team. With good communication everyone can move confidently and efficiently to achieve all the objectives in record time.

Pots dedicar menys temps a fer les coses que no t’agraden i més temps a les que t’aporten satisfacció, felicitat i rendiment.

1. La concentració de l’esforç sense distraccions porta a fer un treball de millor qualitat en menys temps.

2. Les persones molt eficients tenen molta habilitat per a delegar tasques a altres que les poden dur a terme molt millor.

3. Fent ús de la comunicació apropiada, aconseguixen els efectes desitjats.

4. Saben portar a terme una resolució disciplinada i estar preparades per a les qüestions importants.

5. Organitzant les robes, els papers i el material electrònic, en certa manera, aconseguixen trobar les coses amb major facilitat quan les busquen.

6. Les persones que són molt eficients dediquen un temps per a cadascuna de les tasques i mantenen el programa de treball.

7. Dediquen un temps per a descansar i per a que la recuperació els permeta arribar al seu nivell òptim.

8. La planificació requerix una miqueta de temps. Però el fet de tindre present els reptes, els processos i les responsabilitats amb temps  els farà dirigir-se al grup amb una direcció definida. Amb bona comunicació qualsevol personal pot portar avant un objectiu amb confiança i amb eficiència en menys temps que abans.

 

Font: Si aneu a http://www.inc.com/kevin-daum/8-things-really-efficient-people-do.html, podreu llegir tot el text original, ací parcialment traduït.

Up With People! // ¡Amunt la gent!

 

Up With People!

Lyrics and music: Lletra i música:   Paul Colvell, Ralph Colvell

 

It happened just this morning

I was walking down the street

A milkman and a postman

And a policeman I did head

There in every window

And at every single door

Why, I recognized people

I’d never noticed before

Quan començava a passejar carrer avall este matí,

em vaig topetar a un lleter, a un carter

i em vaig dirigir cap a un policia.

I allí, en cada finestra, en cada porta,…

¡mare meua!, coneguí a persones 

en qui mai no m’havia fixat.

 

Up, up with people!

You meet them wherever you go!

Up, up with people!

They’re the best kind of folks we know

If more people were for people

All people everywhere

There’d be a lot less people to worry about

And a lot more people who’d care

¡Amunt!, ¡amunt la gent!

¡En trobes allà on vas!

¡Amunt!, ¡amunt la gent!

És la millor classe de família que coneixem.

Si hi hagueren més persones per a d’altres,

totes les persones pertot arreu,

hi hauria molta menys gent difícil

i moltes més persones de bon cor.

 

People from the southland

And people from the north

Like a mighty army

I saw them coming forth

It was a great reunion

Befitting of a king!

Then I realized people

Are more important than things

Gent vinguda del sud

i persones vingudes del nord:

¡com si es tractara d’un enorme exèrcit

d’un rei,

les vaig vore avançant:

era un gran aplec!

Aleshores me n’adoní que les persones

són més importants que les coses.

 

Chorus: Up, up with people!… 

Tornada: ¡Amunt la gent!…

 

Inside everybody

There’s some bad and there’s some good

But don’t let anybody

Start attacking peoplehood

Love them as they are

But fight for them to be

Great men and great women

As God meant them to be.

Dins de cadascú

hi han coses bones i coses roïns,

però no permetes que ningú

comence a atacar a la Humanitat.

Accepta’ls com són

però lluita per ells, per a que siguen

grans hòmens i grans dones,

com Déu tenia intenció.

 

Chorus: Up, up with people!…

Tornada: ¡Amunt!, ¡Amunt la gent!…

 

Everybody sing! (A man of the group)

¡Vinga!, ¡tots a cantar! (Un home del grup)

 

Up, up with people!

You meet them wherever you go!

Up, up with people!

They’re the best kind of folks we know

If more people were for people

All people everywhere

There’d be a lot less people to worry about

And a lot more people who’d care

There’d be a lot less people to worry about

And a lot more people

A lot more people

A lot more people who’d care

A lot more people

Everywhere!

¡Amunt!, ¡amunt la gent!

¡En trobes allà on vas!

¡Amunt!, ¡amunt la gent!

És la millor classe de família que coneixem.

Si hi hagueren més persones per a d’altres,

totes les persones per tot arreu,

hi hauria molta menys gens difícil

i moltes més persones,

moltes més persones,

moltes més persones de bon cor,

¡¡moltes més persones…!!

¡¡¡pertot arreu!!!

 

****

 

Traducció pròpia de la cançó Up with People, creada en els anys seixanta del segle XX. És una de les cançons que més m’agraden des de que era xiquet.

Nota: Música treta d’https://www.youtube.com/watch?v=HkNfmwjaNic.

Lletra a partir de la publicada en http://www.upwithpeople.org/lyrics/lyrics-50th.htm#UWP.

La complexitat del procés de trobada de la lletra em portà a enviar un correu a l’entitat Up with People amb resposta.

Fins i tot hi ha un registre internàutic amb una lletra que no es correspon, parcialment, a la de la segona estrofa (no incloc la tornada).

Finalment afegiré que en novembre del 2015 vaig trobar la cançó en l’enllaç de la lletra que figura ací i no en les que em portaren a contactar per correu electrònic amb el grup.

 

Tornada: Els dos últims versos es repetixen una vegada.

He inclòs l’apartat del solo que solta un Everybody sing! perquè crec que figuraria en la partitura del grup i perquè, a més, fa de punt d’inflexió entre la tornada que es repetix abans i la tornada final.

Com que l’estrofa final és ben diferent quan acaba, he decidit separar-la en versos per a facilitar la lectura en les dos llengües i, així, també, el cant.

Que passeu un Bon Nadal.

 

 

 

 

 

My Life is Mine // La meua vida és meua

 

 

My life is mine

Lyrics and music: / Lletra i música: The Veltz Family

I’m gonna do my best to keep the rules as / long as I’m here. / Not gonna be the one that rains on parades. / Don’t want to be above and won’t allow / myself to be beneath my peers. / It’s not an attitude, it’s just a job I’ve got to / do to finish my race. //

 I’ve got a name, / a birth in time. / While I’m in the game / my life is mine. //

I truly hope that we can build together mutually throughout the years. / I’ll tell you everything I’ve learned, you can do the same /. But if you need me to less than I am to support your fears. / It’s nothing personal, but now you’re detrimental to the end of my days. //

I’ve got a name, / a birth date in time. / While I’m in the game, / my life is mine. // 

The second hand is ticking everybody’s walking, bitching birth to the grave,/ caught up in a spider web living in a social caste, / justifying doing nothing, milking pity, marching in the victime’s parade, / blaming time and place instead of running in a race that is ending fast. //

 I’ve got a name, / a birth date in time. / While I’m in the game, / my life is mine. //

Teacher, parent, lover, boss, don’t expect me to respect you more than me. / I can’t afford to bet on anybody but myself. / I hope you get me cause I’d love to hang arrround, but should I make 93. / All there’s gonna be is me and if I can help it, history will tell.

Vaig a fer lo millor que puga per a mantindre les regles tot el temps que estiga ací, / no serà lo que diguen les pluges, en les desfilades: /  ni vull que estiguen per damunt de mi, ni em faran possible / estar sota els meus companys. / No és només una actitud, sinó simplement una faena / que he de fer per a acabar la meua carrera. //

 Tinc un nom, / una data de naixement. / Mentres estic en el joc, / la meua vida és meua. //

Realment espere que puguem construir junts, recíprocament, al llarg dels anys. / Et diré tot lo que he aprés i tu pots fer lo mateix. / No és res personal, però ara em faries mal fins al final dels meus dies. //

 Tinc un nom, / una data de naixement. / Mentres estic en el joc,/  la meua vida és meua.  //

La segona mà s’atura a poc a poc mentres tots i totes caminen, sense pensar-s’ho dos voltes, del bressol a la tomba / i atrapades en una teranyina de la seua casta social: / justificant no fer res, mamant llàstima, marxant en la desfilada de la víctima, / culpant al temps i al lloc, però no corrent en una cursa que acaba ràpid. //

 Tinc un nom, / una data de naixement. / Mentres estic en el joc, / la meua vida és meua. //

Mestre, pare, amant, director, no espereu que vos respecte més que a mi. / No estic disposat a apostar més per ningú que per mi. / Espere que comprengueu per què m’encantaria esperar el temps, si no fóra perquè vull fer-ne 93. / Tot lo que faré des d’ara ho triaré des de mi, i si ho puc evitar, el temps ho dirà…

****

Trad.  pròpia de l’anglés al valencià de la cançó My life is mine (The Veltz Family)

Nota: La lletra, segons informació d’Internet, havia sigut facilitada per Rafael (“Thanks Rafael for these lyrics”).

Vegeu http://www.lyricsmania.com/my_life_is_mine_lyrics_veltz_family_the.html.