Arxiu d'etiquetes: intruments musicals

A musical journey // Un viatge musical

A musical journey

Children’s song / Cançó infantil en anglés

Words and music: / Lletra i música:  Glyn Lehmann

 

Everywhere around the world

There are people making music

Their instruments, their voices

Are raised in waves of sound

En qualsevol part del món

hi han persones fent música,

els seus instruments, les seues veus

s’alcen en ones de so.

 

Take a journey with us now

To places far and wide

Let music carry us away

And be our guide

[All sing] Be our guide

Viatja junt amb nosaltres, ara,

a llocs de tot arreu.

Deixem que la música ens porte lluny

i que siga la nostra guia,

[Tots junts]… que siga la nostra guia.

 

Australia

Drone, drone, deep, deep drone

Didgeridoo has a deep, deep drone

Down, here, in Australia

Didgeridoo has a deep, deep drone

[All] Be our guide

Austràlia

Tub, tub, fort, tub fort.

El didjeridú té un tub fort, fort…,

baix, ací, en Austràlia.

El didjeridú té un tub fort, fort,

[Tots] … que siga la nostra guia.

 

India

Join us now in India

Where rhythm is everywhere

Listen to the rhythm it will

Take you there, take you there

L’Índia

Unix-te, ara, amb nosaltres, en l’Índia,

on el ritme està per tot arreu.

Escolta el ritme, et durà

allí, et durà allí.

***

Ta, ka, di, mi, ta, ka, di, mi,

ta, ki, ta, ta, ki, ta.

Ta, ka, di, mi, ta, ka, di, mi,

ta, ki, ta, ta, ki, ta.

***

All: Be our guide

Tots: Que siga la nostra guia.

***

Ireland

You will hear the fiddle and the whistle

Play a lively Melody in Ireland.

Irlanda

Oiràs el violí i el xiulet

interpretant una melodia alegre, en Irlanda.

***

Dee, dee, dee, dee,…

Nyigo-nyigo, nyigo-nyigo, nyigo-nyigo, nyigo-nyigo, nyigo-nyigo…

***

[All]: Be our guide

[Tots]: Que siga la nostra guia.

***

Brazil

Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo,

Cuica is a drum you hear in South America

Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo,

Cuica is a drum you hear in South America

[All] Be our guide

Brasil

Tam-tam, tam-tam, tam-tam, tam-tam, tam-tam.

La cuïca és un tambor que sents en Sud-amèrica.

Tam-tam, tam-tam, tam-tam, tam-tam, tam-tam.

La cuïca és un tambor que sents en Sud-amèrica.

[Tots] Que siga la nostra guia.

***

Africa

[with body percussion]

Africa!

[All] Be our guide

Àfrica

[fent percussió amb el cos]

¡Àfrica!

[Tots] Que siga la nostra guia.

***

Finale

Australia. Sing 5 times.

Australia. 1, 2, 3, 4, 5

India. 2, 3, 4, 5

Ireland. 3, 4, 5

Brazil. 4, 5

Africa. 5

Final. Cantar cinc vegades.

Austràlia. 1, 2, 3, 4, 5

India. 2, 3, 4, 5

Irlanda. 3, 4, 5

Brasil. 4, 5

Àfrica. 5.

//

Font: La lletra i la música figuren en http://songlibrary.net/A-Musical-Journey.html.

Notes: He tingut alguns problemes a l’hora d’escriure la lletra, motiu pel qual he triat posar els signes (*) i //  per a indicar canvi d’estrofa o temàtica. Per sort, hi ha solució.

Igualment, la forma en valencià de l’instrument sud-americà l’he treta d’http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/206/Fitxes/catal%C3%A0/C/6O, en la pàgina 7, després d’escriure en Google “cuica en català”.

//

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!