Arxiu mensual: març de 2016

The lambs in the green fields // Els anyells en els prats verds

The lambs in the green fields

Irish folk song / Cançó popular irlandesa

 

The lambs in the green fields, they sport as they play,

And lots of strawberries grow around the salt sea,

And lots of strawberries grow round the salt sea,

And many’s the ship sails the ocean.

Els anyells en els prats verds es divertixen mentres juguen

i moltes fraules creixen al voltant de la mar salada,

i moltes fraules creixen al voltant de la mar salada,

i moltes en té el vaixell que navega per l’oceà.

 

Font: Esta cançó, amb la lletra, la música i les partitures, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20Tb.htm , dins de la web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=EbjLTsmkVLs, amb la seua veu i, baix del vídeo, llegir la lletra.

Notes: He triat traduir strawberry (ací, en plural) per fraula, en lloc de maduixa, paraula que encara s’emprava en poblacions valencianes durant el primer terç del segle passat, com ben bé podem vore en sainets d’eixos anys. La trac en les classes gratuïtes de valencià i tinc per costum emprar-la, fins i tot, en la vida pública.

Apareix en el Diccionari General (València, 1985) de Francesc Ferrer Pastor, una obra senzilla i interessant per a l’aprenentatge del valencià.

 

Sing a song of spaceships // Canta una cançó de naus espacials

Sing a song of spaceships

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

Lyrics: / Lletra: June Tillman, Dany Rosevear

Music: / Música: Dany Rosevear

Arranged by: / Arranjament de: Dany Rosevear

 

Sing a song of spaceships,

Rockets zoom off high,

Sing a song of spaceships,

Sparkling in the sky.

Canta una cançó de naus espacials,

els coets se’n van ben alt.

Canta una cançó de naus espacials

brillant en el cel.

 

Sing a song of spaceships,

Going to the moon,

I hope the spaceships will be safe

And come back very soon.

Canta una cançó de naus espacials

que van cap a la lluna.

Espere que les naus estiguen segures

i que tornen prompte.

 

Sing a song of spaceships,

Wave as they pass by,

Astronauts are floating,

Busy way up high.

Canta una cançó de naus espacials,

saluda mentres les veges passar:

els astronautes estan flotant

i treballen molt i ben alt

 

To keep the old space station

Circling round and round.

I wonder if they can see me

Down, here, on the ground.

per a mantindre l’antiga estació espacial,

pegant voltes i voltes.

M’agradaria saber si em veuen

baix, ací, en la Terra.

 

 

Font: Esta cançó, amb lletra, música i partitures, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20R-S.htm,  dins d’una web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la, en vídeo, en https://www.youtube.com/watch?v=tYbElaP1aYs.

Notes: La lletra dels huit versos inicials (ací dividits en grups de dos, com els altres huit, per a facilitar la lectura) són de June Tillman, mentres que altres, ho són de Dany Rosevear.

Amb la lletra d’esta cançó es pretenia celebrar una fita astronàutica que havien realitzat uns astronautes d’un coet espacial, per a fer recerca, juntament amb una estació espacial, mentres la nau pegava voltes a la Terra (“The words […] to celebrate the most recent episode of astronauts braving a space rocket to do research at the space station as it circles the Earth”).

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!