Arxiu d'etiquetes: música eròtica i matriarcal

Mamons, Canyamons i dones que trien, que decideixen i molt obertes

 

Tocant el matriarcalisme vinculat amb la música popular eròtica, comentarem que el 18 de juliol del 2022, Antonio Samper Cervera, en relació amb Aldaia (població valenciana de l’Horta de València), m’envià un missatge amb uns versos que figuren en el llibre “Aldaia: història, etnologia, toponímia i urbanisme”  (p. 701), de José Ramón Sanchis Alfonso, publicat en el 2018, i que diuen així:

En totes les ‘quintes’[1],

n’entren de mamons[2]

i, en Aldaia, n’ha entrat u

que li diuen Canyamons[3]“.

 

El mateix dia i, sobre aquesta cançó eròtica d’Aldaia, ma mare em comentà que hi havia uns versets sobre Canyamons, qui, com li digué mon pare (d’Aldaia, 1942) i ella m’adduí, “Era exportador de vi”. Igualment, com m’explicà mon pare (per telèfon, el 19 de juliol del 2022), Canyamons “va ser campaner d’Aldaia” i, a banda, m’adduí que els fets que es tracten en la cançó, “Ocorrerien al volant dels anys 1920-1930”, partint de quan nasqué el fill de Canyamons. La cançó diu així:

Lo que la bellesa[4] ha fet,

no ho ha fet ningú del món:

s’ha casat ‘en’ [= amb] el ‘suïsso’ [= suís]

i s’ha deixat a Canyamons.

Ai, Canyamons, 

la botifarra[5] cou”.

 

I ma mare m’afegí que continua la cançó com també que “Això, la gent d’Aldaia, la mare [1910], l’àvia[6] ho sabien i que “Eixe Canyamons, eixe tenia molts versos. Eixos versos seran molt antics”, fet que reflecteix que, si més no, eren coneguts per persones nascudes en els anys setanta del segle XIX, que és quan nasqueren les padrines de ma mare.

Com veiem, en aquesta cançó, la dona està ben tractada i és qui tria, àdhuc, en lo sexual: amb qui eixir i, en acabant, casar-s’hi: amb un suís. Cal dir que, partint de com m’ho comentà ma mare, venia a dir que el fet que una dona fes parella amb un home estranger podia ser motiu per a que, no sols la nova fos tractada en el poble, sinó per a que…, arran d’això, sorgissen versets en línia amb lo que ma mare, el 7 de març del 2022, qualificà com “crítica irònica”.

Al cap i a la fi, fer versets, a vegades, a partir de coses simples, era un costum molt estés i molt popular i afavoria la proximitat (tan comuna en el matriarcalisme) i, així, ben lluny de les actituds (i de la cultura) que promouen el misticisme, el racionalisme, el culte a la bandera, a les institucions i, com ara, a les normes. En conseqüència, eixe tipus de folklore representava una actitud en pro del matriarcalisme, del lligam a la terra i de la creativitat.

Agraesc la col·laboració de les persones que em fan més fàcil el treball sobre el matriarcalisme, a les molt obertes i de bon cor i a les que em fan costat dia rere dia.

 

 

Notes: [1] Paraula castellana que traduïm per “lleves”. Els hòmens que cada any havien d’anar a fer el servici militar.

[2] Ser un mamó, a banda de tenir el significat de ser un xiquet que mama molt, també pot fer al·lusió al jove (o a l’home) que introdueix molt la llengua en la boca de la dona (pot fer-ho la dona en la de l’home) i mou la llengua, com podem veure en un escrit d’Alessia Di Bari plasmat en Twitter el 19 de febrer del 2013.

[3] Aquests dos versos podrien anar en línia amb dos d’una cançó eròtica mallorquina en què apareix una paraula relacionada amb el mot “canya” (a què també està vinculat el terme “Canyamons”), malgrat que, com veiem en el DCVB, “canyamó” té a veure amb “cànem”: “Hi ha fadrina que diu: / -Ara m’entren es canyissos”. Per descomptat, fa al·lusió al penis.

[4] La dona a qui consideraven més garrida. En la versió que em digué ma mare, el terme emprat i, en distintes ocasions, fou “bellesa”, no “bellea” i no com un mot procedent de la pronúncia popular de la paraula castellana “belleza”.

[5] El penis.

[6] L’àvia materna de ma mare, nascuda en els anys setanta del segle XIX, tenia una germana, la tia Patrocinio, natural d’Aldaia.

“La tarara”, una plasmació d’erotisme tradicional, popular, d’arrels matriarcals i molt obertes

 

Continuant amb la cançó de Pasqua “La tarara”, l’11 d’abril del 2022 accedírem a l’entrada “La tarara partitura i cançó: per a Trío de tarotes, #graeles i dolçaines#Guillermo Camarelles Diana” (https://guillermocamarelles.blogspot.com/2010/01/la-tarara-partitura-i-canco-per-trio-de.html), publicada en el 2010 en el blog “Música y Tradiciones de Guillermo Camarelles Diana”, en què, entre altres coses, n’hi ha distintes lletres recopilades en poblacions valencianes, com ara, en Quart de les Valls, en Quartell, en Petrés i en Faura, totes quatre de la comarca del Camp de Morvedre. Així, en Quart de les Valls i en Quartell, la lletra d’aquesta cançó eròtica diu així:

“El dia de Pasqua

Pepito plorava

perquè el catxirulo

no li s’envolava.

La tarara, sí,

la tarara, no,

la tarara, mare,

que la balle jo.

Pengen botifarres,

pengen botifarres,

pengen botifarres,

pengen botifarres.

La tarara, sí,

la tarara, no,

la tarara, mare

que la balle jo”.

 

En relació amb aquesta cançó, podem sospitar que, en línia amb lo políticament correcte, en els darrers anys[1], hi ha major tendència a plasmar la forma “li s’envolava” o “se li envolava”, en lloc d’una molt popular i que reflecteix “l’erotisme tradicional”: “li s’empinava” o “se li empinava”. Cal dir que s’haurien de considerar genuïnes ambdues formes: la primera, per la gran tradició històrica, i, la segona, perquè té assentament ortogràfic actualment. Personalment, trie la primera: perquè és com l’aprenguí des de xiquet i perquè, com diem molts valencians, no és un exemple de coentor.

Adduirem que eliminar la part d’aquest erotisme matriarcal, de la mateixa manera que, en el País Valencià, a mitjan dels anys noranta del segle XX, per part de la Generalitat Valenciana (i, des de fa poc, en les Illes Balears, per decisió del Govern Balear), s’ha fet amb la segona festa de Nadal, és a dir, amb Sant Esteve (també en línia amb el matriarcalisme), al meu coneixement, és deixar a banda el poble. O, com escriguérem en l’estudi sobre els Sants de la Pedra i redactà un capellà en un informatiu parroquial d’Alaquàs (l’Horta de València), el 13 de maig del 2018, un posicionament des de les institucions (en l’informatiu, polítiques i eclesials) que, en el primer quart del segle XXI, té lloc [apareciendo] con fuerza el ansia en muchas autoridades y la tentación en muchos religiosos de volver al ‘prietas las filas’, al toque de trompeta con respecto a verdades y preceptos (…), tanto que se hace intocable la constitución o la moral religiosa”, és a dir, patriarcal, a diferència de la matriarcalista, rural i agrària, receptiva amb les festivitats del camp i, així, de pas, a detalls com aquestes cançons eròtiques, molt populars i amb una doble intenció.

Agraesc la col·laboració de les persones que em fan més fàcil el treball sobre el matriarcalisme i a les que em fan costat dia rere dia.

 

Bon Dilluns de Pasqua i bona Pasqua a tots.

 

 

Nota: [1] Escric aquestes línies el 18 d’abril del 2022, Dilluns de Pasqua.