Arxiu d'etiquetes: elefant

Who built the ark? // ¿Qui construí l’arca?

Who built the ark?

Afro American song  / Cançó afroamericana

 

Now, didn’t old Noah built the Ark?

[He] Built it out of hickory bark,

He built it long, both wide and tall,

Plenty of room for the large and small.

Bo, ¿no construí el vell Noé l’arca?

La construí d’escorça de roure.

La feu llarga, ben ampla i curta,

i amb molt d’espai per a lo gran i per a lo xicotet.

 

Chorus: Who built the ark?

Noah! Noah!

Who built the ark?

Brother Noah built the ark.

Tornada: ¿Qui construí l’arca?

¡Noé!, ¡Noé!

¿Qui construí l’arca?

El germà Noé la feu.

 

He found him an axe and a hammer too,

Began to cut and began to hew,

And every time the hammer ring,

Noah shout and a-Noah sing.

Trobà una estral i també un martell,

i començà a tallar i a tallar…

I cada vegada que sonava el martell,

Noé cantava ben fort i amb alegria.

 

Chorus: Who built the ark?…

Tornada: ¿Qui construí l’arca?…

 

Now in come the animals two by two,

Hippopotamus and kangaroo,

Now in come the animals three by three,

Two big cats and a bumble-bee.

Ara, els animals, entren de dos en dos:

l’hipopòtam i el cangur.

Ara, els animals, entren de tres en tres:

dos gats grans i un abellot.

 

Chorus: Who built the ark?…

Tornada: ¿Qui construí l’arca?…

 

In come the animals four by four,

Two through the window and two through the door,

in come the animals five by five,

Four little sparrows and the redbird’s wife.

Entren, els animals, de quatre en quatre:

dos per la finestra i dos per la porta.

Entren, els animals, de cinc en cinc:

quatre pardals i la dona del cardenal.

 

Chorus: Who built the ark?…

Tornada: ¿Qui construí l’arca?…

 

Now in come the animals six by six,

The elephant laughed at the monkey’s tricks,

In come the animals seven by seven,

Four from home and the rest from heaven.

Ara, els animals, entren de sis en sis

i l’elefant es riu de les bromes del mico.

Entren, els animals, de set en set:

quatre des de sa casa i la resta des del cel.

 

Chorus: Who built the ark?…

Tornada: ¿Qui construí l’arca?…

 

Now in come the animals eight by eight,

Some were on time and the others were late,

In come the animals nine by nine,

Some was a-‘shoutin’ and some was a-‘cryin’.

Ara, els animals, entren de huit en huit:

alguns a hora i els altres, tard.

Ara, els animals, entren de nou en nou:

algú ve cridant i algú ve plorant.

 

Chorus: Who built the ark?…

Tornada: ¿Qui construí l’arca?…

 

Now in come the animals ten by ten,

Five black roosters and five black hens.

Now Noah says, “Go shut that door;

The rain’s started droppin’ and we can’t take more.”

Ara, els animals, entren de deu en deu:

cinc pollastres negres i cinc gallines negres.

Ara diu Noé: “Aneu i tanqueu eixa porta,

que ha començat a ploure i ja no en caben més”.

 

Chorus: Who built the ark?…

Tornada: ¿Qui construí l’arca?…

 

Font: Esta cancó, amb lletra, música i partitures, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20W.htm, la web que porta Dany Rosevear. Podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=hkh8WFWuVIA, amb la seua veu.

Notes: La lletra, a l’hora de penjar per primera vegada esta traducció, ací figura com es sent en el vídeo, és a dir, cada quatre versos tenim la tornada.

Igualment m’ha inspirat la idea d’un Noé de ment oberta i disposat a acollir la diversitat en la seua vida, la qual cosa em resulta fàcil comprendre en una cançó més de les afroamericanes que tant parlen a favor de la tolerància.

Finalment afegiré que la forma a- és de reforçament per a l’arranjament musical, a l’hora de tocar la guitarra i adaptar la lletra a les notes.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I went to the animal fair // Aní a la fira dels animals

I went ot the animal fair

American sailors folk song / Cançó popular marinera dels Estats Units

 

I went to the animal fair,

The birds and the beasts were there,

The big baboon by the light of the moon

Was combing his auburn hair.

Aní a la fira d’animals,

els pardals i les bèsties estaven allí

i el mandril gran, amb la llum de la lluna,

es pentinava el seu cabell castany rogenc.

 

The monkey fell out of his bunk, Bump!

And slid down the elephant’s trunk, Wheee!

The elephant sneezed, Atchoo!

And fell on his knees, Oh, dear!

And what became of the monkey, monkey, monkey, monkey,

And what became of the monk?

El mico caigué de la seua llitera, ¡paf!,

i lliscà avall, cap al tronc de l’elefant, ¡zuip!

L’elefant esternudà, ¡atxem!,

i caigué de genolls, ¡Déu méu!

I… ¿què li passà al mico, al mico, al mico, al mico?…

i… ¿què li passà al frare?

 

Font: Esta cançó figura en la web que porta Dany Rosevear, on podem vore-la, amb lletra, música i partitures, en l’enllaç http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20I-K%20w.htm. El vídeo, amb la lletra en un apartat extern, està en YouTube amb l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=NPHzonPso6s.

 

Notes: Les onomatopeies que ací apareixen, ha sigut possible trobar-les gràcies al servici Optimot.Consultes lingüístiques, escrivint, en Google, “onomatopeies català”. Està molt complet, amb informació temàtica molt interessant i recomanable en el camp didàctic i en el de la traducció al valencià.

Hi ha un joc de paraules (play on words) entre monkey (mico) i monk (frare).  Com escriu Dany Rosevear, es tracta d’una cançó divertida (“a funny song“).

Finalment direm que esta cançó nasqué, poc o molt, en 1898 i la cantaven mariners. Té distintes lletres i es pot emprar per a introduir tota classe d’animals i onomatopeies. Es tracta, clarament, d’una cançó d’esplai.

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!
Lots of love!!!