I a ballar les danses // And to twirl the dances

I a ballar les danses

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

I a ballar les danses

a la replaceta,

i un plat de tomates

per a la senyoreta.

I a ballar les danses

al carrer Major,

i un plat de pebreres

per al governador.

And to twirl the dances

in the little square,

and a plate of tomatoes

for the lady.

And to twirl the dances

in the Major Street,

and a plate of peppers

for the governor.

 

 

 

Font: Podeu escoltar-la en http://www.canpop.org/fitxa.php?id=331. Figura en un treball de la Universitat d’Alacant.

Print Friendly, PDF & Email