El tio Pep se’n va a Muro // Uncle Pep goes to Muro

El tio Pep se’n va a Muro

Cançó popular valenciana / Valencian folk song

 

El tio Pep se’n va a Muro…,

tio Pep… (2)

El tio Pep se’n va a Muro…,

tio Pep… (2)

 De Muro,  ¿què ens portaràs,

tio Pep?

tio Pep, tio Pep, tio Pep (2)

Uncle Pep goes to Muro…,

uncle Pep.

Uncle Pep goes to Muro,

uncle Pep. (2)

What will you bring us from Muro,

uncle Pep,

uncle Pep, uncle Pep, uncle Pep. (2)

 

Una tartana i un burro,

tio Pep, (2)

per anar a passejar, tio Pep,

tio Pep, tio Pep, tio Pep. (2)

A trap and a donkey,

uncle Pep, (2)

for going for a stroll, uncle Pep,

uncle Pep, uncle Pep, uncle Pep. (2)

 

El tio Pep ja té el burro,

tio Pep, (2)

que molts quinzets li ha costat,

tio Pep,

tio Pep, tio Pep, tio Pep. (2)

Uncle Pep now has the donkey,

uncle Pep, (2)

that many coins has cost him

uncle Pep,

uncle Pep, uncle Pep, uncle Pep. (2)

 

I tota la gent de Muro,

tio Pep, (2)

diuen que l’han enredat,

tio Pep,

tio Pep, tio Pep, tio Pep. (2)

And the people of Muro,

uncle Pep, (2)

said that some people have embroiled him,

uncle Pep,

uncle Pep, uncle Pep, uncle Pep. (2)

 

El ruc li ha dat tres patades,

tio Pep, (2)

i l’han dut a l’hospital,

tio Pep,

tio Pep, tio Pep, tio Pep. (2)

The donkey has kicked three times him,

uncle Pep, (2)

and some people took him to the hospital,

uncle Pep,

uncle Pep, uncle Pep, uncle Pep. (2)

 

Té tres costelles trencades,

tio Pep, (2)

i tot el cos li fa mal,

tio Pep,

tio Pep, tio Pep, tio Pep. (2)

He has broken three ribs,

uncle Pep, (2)

and his body hurts,

uncle Pep,

uncle Pep, uncle Pep, uncle Pep. (2)

 

El tio Pep torna a Muro…,

tio Pep…

Uncle Pep comes back to Muro…,

uncle Pep…

 

Música: https://www.youtube.com/watch?v=qrn8Sc0Pd6Y.

Nota: La primera vegada que cantem les dos primeres línies de la cançó, de la mateixa manera que en les dos últimes, ho fem allargant més la veu, com ho podrem comprovar a l’escoltar el vídeo.

Finalment, en el vídeo, quan ja ha acabat la cançó, oirem un so de traca que ens pot indicar que el tio Pep ha tornat bo a casa.

Quant a la paraula quinzets, direm que era el nom popular que rebia la paraula real, històricament aplicada a una moneda castellana, l’anterior a la pesseta com a unitat en tot l’Estat espanyol, i que indicava la quantitat de 25 cèntims de pesseta.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email