Arxiu d'etiquetes: Ramon Llull

Ramon Llull, an important writer from Mallorca // Ramon Llull, un escriptor important i mallorquí (*)

Ramon Llull, an important writer from Mallorca (*)

 

(…) Ramon Llull was an important writer from Mallorca, who is credited with writing the first major work of Catalan literature. Furthermore, he was one of the greatest thinkers and writers of the Middle-Ages in Europe and North-Africa. Catalonia’s institute for culture and language promotion abroad is named after him.

(…) Ramon Llull fou un important escriptor mallorquí, a qui se li atribuïx l’honor d’haver escrit l’obra més extensa de la literatura catalana. A més, fou u dels pensadors i dels escriptors més destacats de l’Edat Mitjana, tant d’Europa, com del nord d’Àfrica. L’institut català per a la promoció, en l’estranger, de la llengua i de la cultura porta, per eixe motiu, el seu nom.

 

Ramon Llull, also known as Raimundus Lullus, was an important Mallorcan writer, a philosopher, poet and theologian who lived in the 13th century. He is seen as the first important Catalan writer. He was the first European academic who mainly used Catalan instead of Latin and is credited with writing the first major work of Catalan literature, his romantic novel ‘Blanquerna’. Moreover, ‘Blanquerna’ can also be seen as the first European novel.

Ramon Llull, també conegut com Raimundus Lullus, fou un escriptor, filòsof, poeta i teòleg important, de Ciutat de Mallorca, que visqué en el segle XIII (*). Se’l considera el primer escriptor destacat en català. Fou un intel·lectual europeu que emprà, sobretot, el català, en lloc del llatí, i a qui se li atribuïx la creació de l’obra més extensa de la literatura catalana, la seua novel·la romàntica Blanquerna, la qual, a més, també es pot considerar la primera novel·la d’Europa.

 

Font: El text complet figura en http://www.catalannewsagency.com/culture/item/700th-anniversary-of-ramon-llull-s-death-to-be-commemorated-in-2015. El títol figura amb (*) per a indicar que no és l’original.

Notes: Ramon Llull també va viure en el segle XIV (Ciutat de Palma, 1232 – Tunis, 1316) i el nom de l’institut de Catalunya que porta el seu nom és Institut Ramon Llull (http://www.llull.cat).