Arxiu d'etiquetes: Lo Ta-yu

Tomorrow will be better // Demà serà millor

Tomorrow will be better

Music from Taiwan: / Música taiwanesa: Lo Ta-yu 

 

When you wake up in the morning, when you haven’t started to think, there is a whole brand new day, open wide and waiting for you. I know in life’s sorrow, you’re on the verge of drowning. May you tears flea wind yesterday, blow away with the wind. //

Quan et despertes de bon matí, quan encara no has començat a pensar, hi ha per davant tot un dia flamant, obert, ample… esperant-te. Comprenc l’aflicció de la vida que estàs a punt d’ofegar. Podries arrancar-te la puça del vent d’ahir i que se n’anara volant amb el vent de hui. //

 

When you wake up in the morning, when you haven’t started to think, the world is out there calling open eyes to new beginning. A newborn sun is shinning, chasing shadows from your mind. Everything will be alive, under the sunshine’s smile. //

Quan et despertes de matí, quan encara no has començat a pensar, el món exterior, allí, està cridant amb ulls oberts al nou començament.  Un sol nounat està brillant, foragitant foscors de la teua ment: tot pot viure’s sota el somriure del sol. //

 

Come out from your corner, no doubt in join us, you can decide the future, devote your youthful power to this world. Come together, hand in hand together, I know you’ll do, we pray and believe that tomorrow will be better. //

Ix del teu racó, sense dubtar, per a unir-te a nosaltres. Pots decidir el futur. Dedica el teu poder jovenívol a este món. Reunir-te amb nosaltres, agafats de la mà alhora, sé que ho faràs. Preguem i creiem que el demà serà millor. //

 

No, I don’t know what your name is, but you’re so familiar to me. Cause me belong to my family. You can hear my heart calling. Life can be music, rainbows can be reached if you face truly, keep striving for your dream. //

No, no sé com et diuen, però m’eres tan familiar que sent que pertanys a la meua família. Pots oir com canta el meu cor. La vida pot ser música. Es canten arcs de Sant Martí si et proposes, verdaderament, continuar lluitant pel teu somni. //

 

 

1. Come out from your corner…

2. When you wake up in the morning…

3. Come out from your corner…

 

Nota: Es tracta d’una obra del taiwanés Lo Ta-yu (de 1985), inspirada en la cançó We are the world ( de Michael Jackson).

Ací tens la traducció a l’anglés (a partir de l’original) i la de l’anglés al valencià.

Música:  https://www.youtube.com/watch?v=Fg4vhC99zQQ.