Arxiu d'etiquetes: cancó

La vida és meva // Life is mine

LA VIDA ÉS MEVA

Lletra i música: Berta Peñalver

Cada cop ho penso més, la vida és meva.
Si tu vols anar-te'n, vés, segur que no t'aturaré.
Sé que ha sortit malament, la culpa és meva, no?
He oblidat tot el que sóc per ser més teva i jo...

No, no pensaré el que he sigut.
Jo perseguiré un camí que m'indiqui sempre on ser feliç,
que em dugui cap a on vulgui,
que m'ensenyi els anys que ja he perdut,
tan lluny de mi.

Viure tant la soledat em fa ser freda.
Caure tant al mateix lloc em fa desconfiar de tot.
Cada dia feies que em sentís més buida.
No volies conservar la meva llum i sé que...

No, no pensaré el que he sigut.
Jo perseguiré un camí que m'indiqui sempre on ser feliç,
que em dugui cap a on vulgui,
que m'ensenyi els anys que ja he perdut, que he perdut.
Vull llançar-me al buit, no vull un passat que em faci tornar enrere.
LIFE IS MINE

Lyrics and music: Berta Peñalver

More and more each day I think it more, life is mine.
If you want to leave, go, I'm sure I won't to stop you.
I know it turned out badly, it's my fault, isn't it?
I forgot all my singularity for being more yours and I...

No, I won't think what I was.
I will chase a way that always shows me where to be happy,
that will take me towards I would want,
that will show me the years I already lost, so far from me

Living so much loneliness makes me to be a colder woman.
Falling so many at the same scene makes me to have no faith in anything.
Each day you made I felt more empty-headed.
You didn't want to conserve my light and I know that...

No, I think what I was...
I will chase a way that always shows me where bo be happy,
that will take me towards what I would want,
that will show me the years I already lost, so far from me.
I want to throw me on deaf ears, I don't want a past that makes me to go back.

 

Font: La lletra figura en http://viasona.cat/grup/berta/tan-al-limit/la-vida-es-meva.