“Llig, consulta, parla” (Pere Riutort)

 

Continuant amb la frase “La cultura vinculada amb la llengua catalana és matriarcal”, en el grup “Mots oblidats pels diccionaris”, el 18 de gener del 2022, Ramona Ibarra ens escrigué “Sí, ho és, Lluís”.

En el grup “Xq ens agrada l’antropologia”, el 18 de gener del 2022, Lluis Tomas Roig comentà “M’agradaria alguna argumentació més concreta, si us plau” i, tot seguit, li fiu esment a l’entrevista a ma mare, a l’estudi sobre els Sants de la Pedra, a les rondalles plasmades per Sara Llorens, per Mn. Antoni Ma. Alcover, a les menorquines que recopilà Andreu Ginard (pel cap alt, en 1914), a les rondalles arreplegades per Joaquim G. Caturla, a les que plasmà Cristòfor Martí i Adell[1], “de preguntar i parlar a un home que coneix molt la cultura colla (d’Amèrica del Sud i matriarcal), de parlar amb Pere Riutort Mestre, de preguntar-vos i més. I d’analitzar cançons recopilades per Gabriel Janer Manila.

I els llibres ‘El Comú Català’, de David Algarra, i ‘Speculum al foder’.

Adduiré que el 29 de juny del 2018 telefoní a Pere Riutort per a felicitar-li i, durant la conversa que tinguérem, li demaní com se les enginyava per a saber tant i, entre altres coses que tinc escrites, em digué “Llig, consulta, parla”. I això és lo que fem. Ara bé, ací, en l’estudi, com quan expliques un tema als alumnes o a altres persones, em sent còmode, àdhuc, encara que hi haja punts de vista diferents, de la mateixa manera que, quan, en el curs 93/94, en l’assignatura “Didàctica de la història”, preparí i exposí un treball sobre les falles.

Doncs bé: trobí quatre explicacions distintes a aquestes festes d’origen ancestral. I em semblaven igualment interessants cadascuna, tot i que me’n decantava per tres, ja que una quarta, científicament, restava descartada, fet que, no obstant això, com a investigador, et porta a incloure-la, perquè el teu objectiu (en eixe cas, com en el del tema del matriarcalisme) és tractar d’explicar lo que hi té a veure i no d’ocultar informació que pogués ser veraç i, a banda, determinant. El motiu: els alumnes, els aprenents, les persones curioses pel tema, etc. es mereixen poder accedir a un report més obert i més objectiu de lo esdevingut en el passat (i que explica el present) i que els aplana presentar-lo i comentar-lo amb les generacions més jóvens (xiquets, adolescents, jóvens…) i amb els altres com també transmetre-ho per altres mitjans.

Agraesc la col·laboració de les persones que col·laboren en l’estudi sobre el matriarcalisme i a les que em fan costat dia rere dia.

 

 

Nota: [1] No escriguí el nom, però sí que eren de la comarca de l’Horta de València.

Print Friendly, PDF & Email