Arxiu mensual: Març de 2015

Jota de Xàtiva // Dancing of Xàtiva

Jota de Xàtiva

Dansa popular valenciana / Valencian folk dancing

 

Dos alcaldes es barallen, (2)

per un hortet que tinc jo,

per a fer xalets de luxe

i plantar un camp de golf.

Two majors are arguing with them, (2)

over a little floodplain of me,

for building luxury detached houses

and to plant me a golf field.

 

Tranquil·leta, filleta,

no em picarà el pollastret

que la terreta dels iaios

no la vendré a un foraster.

Be calm, my daughter,

the little chicken won’t be conned me:

I won’t sell the floodplain

of my grandparents to a stranger.

 

Ma mare m’envia a escola, (2)

per a aprendre valencià;

i ara que ja sé parlar-lo,

ningú me’l deixa parlar.

My mother sends me to the school, (2)

to learn Valencian;

and now, I already can speak it…

but nobody allows me to speak it.

 

La de la panxa pela(d)a

ja no la vorem més.

S’ha fet nóvio a Mallorca

i parlen per Internet.

We never again won’t see

the woman of the bald belly.

She has a boyfriend in Majorca

and they can speak by the Internet.

 

L’ofici de canta(d)or: (2)

passar gana i tindre set.

Apague el mòbil, senyora,

i destape’m el vinet.

The job of singer: (2)

to be hungry and to be thirsty.

Put the mobile phone out, madam,

and uncork me the wine.

 

A ton pare l’han vist

en el barranc de l’assut

amb les cames obertes

i pelant un tramús. 

Some people have seen your father

in the ravine of the weir

with his legs, opened,

and peeling a lupin.

 

 

Font: Ací teniu els enllaços per a la lletra i la música. La canta Pep Botifarra. http://www.letrasyletras.com/cancion/532105/pep-gimeno-botifarra_jota-de-xativa.html. I ací, la música: https://www.youtube.com/watch?v=fMU2S05zbOI.

I també la podem sentir amb l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=p-mZ_7ZCf7k(Grup de Danses “La Baronia”, Planes)

Dotze i u (jota) // Twelve and one (dancing)

 

Dotze i u

Jota valenciana / Valencian dancing

 

Tinc una gràcia molt bona, (2)

la que m’ha donat Sant Pere.

Quan veig a una xica guapa,

me se’n van els ulls darrere.

Tinc una gràcia molt bona.

I have a very interesting grace, (2)

thanks to Saint Peter, who gave me it.

When I see a pretty woman,

I set my sight on her…

I have a very interesting grace.

 

Senyoreta del Campello, (2)

si voleu matar als lladres,

poseu aigua a la serena

i fullets de baladre.

Senyoreta del Campello.

Madam from el Campello, (2)

if you want to die the thieves,

put water at the night dew

and rosebay leaves.

Madam from el Campello.

 

Quan passe pel teu carrer, (2)

sempre vaig mirant a terra

p’a que ton pare no diga

que vaig a formar-li guerra.

Quan passe pel teu carrer.

When I walk along your road, (2)

I always face the ground

so that your father doesn’t say

that I am at war with him.

When I walk along your road.

 

Devall [Davall] d’una bresquillera, (2)

em digueres que em volies.

Des d’entonces aquell arbre

fa més dolces les brequilles.

Devall [Davall] d’una bresquillera.

Under a peach tree, (2)

you told me you loved me.

From then on that tree

gives sweeter the peaches.

Under a peach tree.

 

 

Font: Aquesta cançó, cantada per Pep Botifarra, l’he treta d’http://www.letrasyletras.com/cancion/532108/pep-gimeno-botifarra_dotze-i-u.html (lletra) i d’https://www.youtube.com/watch?v=4jacDLr1bHE (música).

 

Nota: Podríem substituir perfectament el terme entonces (paraula castellana i, a més, castellanisme innecessari i incorrecte) per la forma llavors (o oberta), la qual permetria un ajust mètric sense alterar el vers en què apareix.