¡Quina meravella…! // What a wonder…!

¡Quina meravella…!

¡Quina meravella sentir que la meua vida fluïx,

que la vida és meua,

que estic passant-m’ho bomba,

 

i tant…

 

que se me passen les hores volant…

What a wonder is feeling that my lives flows,

that life is mine,

that I’m having a whale of a time,

 

it’s so much…

 

that my hours flies…

 

No sé què passarà demà,

això sí,

em fascina sentir com el catxirulo

vola amunt i avall

sense perdre el fil de la vida,

ni caure en el parany de la moda: la crisi.

Ni sense empinar-se tant i tant que es poguera

trencar el fil.

I don’t know what will happen tomorrow,

but,

it’s fancinating the moment in which

I am flying the kite,

upwards and below

while I don’t lose the thread of life,

and I don’t fall in the trap in fashion: the crisis.

The kite doesn’t raise so much…

that the wire could has broken.

 

No sé com explicar-t’ho, amic,

si no és amb quatre paraules:

la vida és fantàstica.

I don’t know how to make my friend understood

otherwise I say to you with three words:

life is fantastic.

 

Nota: Obra personal amb traducció del valencià a l’anglés

Print Friendly, PDF & Email